Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh của sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
3
download

Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh của sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ quốc phòng thuộc Lĩnh vực thống kê:Chính sách Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bệnh viện quân đội theo tuyến Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban CHQS huyện, quận; cơ quan bảo hiểm y tế địa phương Cách thức thực hiện:Trực tiếp đến làm thủ tục tại trụ sở cơ quan, bệnh viện quân đội Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Thu tiền sổ khám bệnh, theo giá gốc tại thời...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh của sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội

  1. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh của sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội Thông tin Lĩnh vực thống kê:Chính sách Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bệnh viện quân đội theo tuyến Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban CHQS huyện, quận; cơ quan bảo hiểm y tế địa phương Cách thức thực hiện:Trực tiếp đến làm thủ tục tại trụ sở cơ quan, bệnh viện quân đội Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Thu tiền sổ khám bệnh, theo giá gốc tại thời Quyết định số 33/2003/QĐ- 1. chữa bệnh điểm in sổ BQP... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Sổ khám bệnh, chữa bệnh
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Sĩ quan phục viên không có chế độ bảo hiểm y tế đăng ký với 1. 1 Ban CHQS huyện, quận để được cấp giấy giới thiệu đến bệnh viện quân đội theo tuyến. Bệnh viện quân đội đăng ký và cấp (có thu tiền) sổ khám bệnh, 2. 2 chữa bệnh cho sĩ quan phục viên. Tháng 11 hàng năm, sĩ quan phục viên nộp sổ khám bệnh, chữa bệnh cho Ban CHQS xã, phường để chuyển cho Ban CHQS 3. 3 huyện, quận xác nhận được tiếp tục khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm sau. Trường hợp thay đổi bệnh viện do chuyển nơi cư trú, bệnh viện mới đăng ký cho sĩ quan phục viện theo giấy giới thiệu của Ban 4. 4 CHQS huyện, quận (nơi cư trú mới) và sổ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cũ.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Quyết định phục viên của sĩ quan; 2. - Giấy giới thiệu của Ban CHQS huyện, quận (nơi cư trú); - Sổ khám bệnh, chữa bệnh do bệnh viện quân đội theo tuyến cấp lần đầu 3. (khi xác nhận tiếp tục khám bệnh, chữa bệnh). Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản