Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
66
lượt xem
3
download

Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

  1. Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giáo dục và Đào tạo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giáo dục và Đào tạo Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: - Các Sở Giáo dục và Đào tạo; Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thực hiện trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước và đang thí điểm triển khai thông qua mạng tại Bộ GD&ĐT Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận/ hoặc Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Văn phòng Bộ (bộ phận một cửa) nhận hồ sơ.
  2. Tên bước Mô tả bước 2. Bước 2 Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp xử lý hồ sơ. (trong trường hợp nếu thấy cần thiết phải thẩm định các điều 3. Bước 3 kiện đảm bảo chất lượng giáo dục): Vụ Kế hoạch tài chính, đại diện Sở hoặc đại diện các Bộ, Ngành phối hợp thẩm định. 4. Bước 4 Lãnh đạo Bộ phê duyệt hồ sơ mở ngành . 5. Bước 5 Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp trả hồ sơ cho bộ phận một cửa. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo của trường. Công văn của sở giáo dục và đào tạo (đối với trường địa phương); hoặc 2. công văn của Bộ, ngành (đối với trường Trung ương).
  3. Thành phần hồ sơ 3. Phiếu theo dõi mở ngành của sở hoặc của Bộ, ngành. 4. Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. 5. Chương trình học phần. 6. Danh sách giáo viên tham gia đào tạo. 7. Hồ sơ trích ngang của giáo viên thỉnh giảng. 8. Bảng kê cơ sở vật chất. 9. Hợp đồng giáo viên thỉnh giảng. 10. Hợp đồng liên kết với các đối tác khác (nếu có). Số bộ hồ sơ: đóng quyển thành 02 bộ hoàn chỉnh
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 2368/QĐ- 1. Bìa Đề án mở ngành đào tạo BGDĐT v... Quyết định số 2368/QĐ- BGDĐT v... Quyết định số 2368/QĐ- 2. Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo BGDĐT v... Phiếu theo dõi hồ sơ đăng ký mở ngành Quyết định số 2368/QĐ- 3. đào tạo BGDĐT v... Quyết định số 2368/QĐ- 4. Chương trình đào tạo TCCN BGDĐT v... Quyết định số 2368/QĐ- 5. Chương trình học phần BGDĐT v... Quyết định số 2368/QĐ- 6. Danh sách giáo viên tham gia đào tạo BGDĐT v...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Hồ sơ trích ngang của giáo viên thỉnh Quyết định số 2368/QĐ- 7. giảng BGDĐT v... Quyết định số 2368/QĐ- 8. Bảng kê cơ sở vật chất BGDĐT v... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản