Đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn thuộc phụ lục 2 và phụ lục 1 dạng tái chế; tạm nhập; tái xuất các chất thuộc phụ lục 1 và phụ lục 2

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
93
lượt xem
25
download

Đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn thuộc phụ lục 2 và phụ lục 1 dạng tái chế; tạm nhập; tái xuất các chất thuộc phụ lục 1 và phụ lục 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đến với tài liệu "Đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn thuộc phụ lục 2 và phụ lục 1 dạng tái chế; tạm nhập; tái xuất các chất thuộc phụ lục 1 và phụ lục 2" bạn sẽ có được mẫu đăng ký nhập khẩu đúng với quy định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn thuộc phụ lục 2 và phụ lục 1 dạng tái chế; tạm nhập; tái xuất các chất thuộc phụ lục 1 và phụ lục 2

  1. Đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn thuộc phụ lục 2 và phụ lục 1 dạng tái chế; tạm nhập; tái xuất các chất thuộc phụ lục 1 và phụ lục 2 Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khí tượng, thuỷ văn Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:là ba (3) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy đăng ký
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ: Đối tượng đăng ký nhập khẩu các chất thuộc phụ lục 2 và phụ lục 1 dạng tái chế; xuất khẩu; tạm nhập-tái xuất các chất thuộc phụ lục 1 và phụ lục 2 chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ 1. bước 1 thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền giải quyết và nộp tại Văn phòng tiệp nhận hồ sơ Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu chịu trách nhiệm 2. bước 2 tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và xác nhận Đăng ký ; Trường hợp hồ sơ thủ tục không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện 3. bước 3 sẽ được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 03 Bản đăng ký theo mẫu Phụ lục 4 của Thông tư này;
  3. Thành phần hồ sơ 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp; Bản sao chứng nhận đăng ký Mã số kinh doanh xuất nhập khẩu do cục Hải 3. quan tỉnh, thành phố cấp; Tài liệu chứng minh là chất tái chế đối với các chất thuộc Phụ lục 1 dạng tái chế; 4. (các bản sao do Giám đốc doanh nghiệp xác nhận và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận). Số bộ hồ sơ: 2 bộ (sao y bản chính) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đăng ký nhập khẩu các chất thuộc Phụ lục 2 và Phụ Thông tư liên tịch số 1. lục 1 dạng tái chế; xuất khẩu; tạm nhập – tái xuất các 14/2005... chất thuộc Phụ lục 1 và Phụ lục 2 (mẫu phụ lục 4)
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản