Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung trong Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_tại nơi NNT chuyển đến (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
67
lượt xem
5
download

Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung trong Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_tại nơi NNT chuyển đến (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trình tự thực hiện: + Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh theo địa chỉ mới, NNT phải đăng ký thuế tại CQT nơi NNT chuyển đến. + Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho NNT và giữ nguyên MST mà NNT đã được cấp trước đó .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung trong Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_tại nơi NNT chuyển đến (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung trong Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh_tại nơi NNT chuyển đến (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông - Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh theo địa chỉ + mới, NNT phải đăng ký thuế tại CQT nơi NNT chuyển đến. Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho NNT và giữ nguyên MST + mà NNT đã được cấp trước đó . - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Cục thuế + Thông qua hệ thống bưu chính + - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ , bao gồm: + Tờ khai đăng ký thuế + Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh nơi chuyển đến cấp (bản sao có chứng thực) - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho NNT trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ, chính xác - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: + Tổ chức + Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế + - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy chứng nhận - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ) + Mẫu số 01-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế + Mẫu số 09-MST: Tình hình nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh
  2. - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ + Quy định tại Điểm 2.2 Mục II Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày + 18/07/2007

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản