Đăng ký và đăng ký lại các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước quy định tại phụ lục V Thông tư số: 22/2009/TT-BYT

Chia sẻ: dhoomagain

. - Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược). Số 14, Trường Chinh, tx Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Bước 3: Trong thời gian 03 tháng Sở Y tế tổ chức thẩm định hồ sơ: + Nếu đủ cơ sở, Sở Y tế gửi công văn kèm theo danh mục thuốc đề nghị Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành. + Nếu chưa đủ cơ sở, Sở Y tế có văn bản trả lời...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản