Đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
2
download

Đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thông thuộc Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

  1. Đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Thú y Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức/cá nhân đề nghị xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh 1. động vật lập hồ sơ gửi Chi cục Thú y. Trong phạm vi 15 ngày, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thú y xem xét và có Công văn trả lời đồng ý hoặc không đồng ý tổ 2. chức, cá nhân xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, đồng thời phối hợp với tổ chức/cá nhân tiến hành lập dự án xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đăng ký vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (theo mẫu quy 1. định tại phụ lục 1a, 1b); Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (theo 2. mẫu quy định tại phụ lục 4a, 4b), bao gồm các nội dung sau: a) Lập báo cáo mô tả vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh về địa điểm, địa lý tự nhiên, đặc điểm sản xuất chăn nuôi;
  3. Thành phần hồ sơ b) Hoạt động thú y trong vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh. Mỗi vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh có một tờ trình riêng. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đăng ký vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn Quyết định số 1. dịch bệnh (theo mẫu quy định tại phụ lục 1a, 1b); 66/2008/QĐ-BNN... Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở Quyết định số 2. an toàn dịch bệnh (theo mẫu quy định tại phụ lục 66/2008/QĐ-BNN... 4a, 4b) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản