DẠNG VI: TOÁN VỀ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

Chia sẻ: Kata_0 Kata_0 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
212
lượt xem
42
download

DẠNG VI: TOÁN VỀ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

DẠNG VI: TOÁN VỀ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC Bài 1: Cho hai số cú tổng là 7,7. Nếu gấp số thứ nhất lờn 4 lần. Gấp số thứ hai lờn 7 lần thỡ thỡ được hai số mới có tổng là 37,7. Tỡm hai số đó? Bài 2: Cho hai vũi nước cùng chảy vào một cái hồ. Vũi 1 chảy đầy hồ sau 15 giờ. Vũi hai chảy đầy hồ sau 21 giờ. Khi 1 hồ đó cú nước, người ta 3 cho vũi 2 chảy vào hồ trong 5 giờ rồi cho tiếp vũi 1 cựng chảy vào. Tớnh thời gian...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DẠNG VI: TOÁN VỀ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

  1. DẠNG VI: TOÁN VỀ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC Bài 1: Cho hai số cú tổng là 7,7. Nếu gấp số thứ nhất lờn 4 lần. Gấp số thứ hai lờn 7 lần thỡ thỡ được hai số mới có tổng là 37,7. Tỡm hai số đó? Bài 2: Cho hai vũi nước cùng chảy vào một cái hồ. Vũi 1 chảy đầy hồ 1 sau 15 giờ. Vũi hai chảy đầy hồ sau 21 giờ. Khi hồ đó cú nước, người ta 3 cho vũi 2 chảy vào hồ trong 5 giờ rồi cho tiếp vũi 1 cựng chảy vào. Tớnh thời gian để hai vũi cựng chảy đến khi đầy hồ? Bài 3: Hai người làm chung một công việc thỡ sau 5 giờ sẽ xong. Sau khi làm được 2 giờ thỡ người thứ hai có việc phải nghỉ và người thứ nhất phải làm thêm 9 giờ nữa mới xong. Hỏi nếu làm riêng thỡ mỗi người phải làm trong bao lâu? Bài 4: Người thợ thứ nhất làm xong một công việc trong 9 giờ. Người thứ hai làm xong công việc đó trong 15 giờ. Lúc đầu người thứ nhất làm trong một thời gian rồi nghỉ sau đó người thứ hai làm nốt công việc cũn lại. Thời gian cả hai người làm hết công việc là 11 giờ. Hỏi mỗi người làm trong mấy giờ.
  2. 1 Bài 5: Vũi 1 chảy trong 2 giờ thỡ đầy hồ. Vũi 2 cú sức chảy bằng vũi 3 2 1. Vũi 3 thỏo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu hồ có nước. Mở cả 3 vũi 5 cựng một lỳc thỡ sau bao lõu hồ đầy? Bài 6: Để xây xong một cái nhà nhóm I làm trong 15 ngày. Nhóm II làm 3 trong 20 ngày. Nhóm III làm trong 24 ngày. Người chủ nhà thuê nhúm I ; 4 2 2 nhúm II; nhúm III cựng làm . Sau bao nhiờu ngày thỡ xõy xong nhà? 3 5 Bài 7: Hai người làm chung công việc thỡ 7 giờ sẽ xong. Nhưng người thợ cả mới chỉ làm cùng với người thợ hai trong 4 giờ thỡ nghỉ do đó người thợ thứ hai phảI làm 9 giờ nữa mới xong chỗ cũn lại. Hỏi mỗi người làm riêng thỡ sau bao lõu sẽ xong? Bài 8: Người thứ I cần 9 giờ để làm xong công việc. Người thứ hai cần 15 giờ để làm xong công việc đó. Người ta để người thứ nhất làm trong 6 giờ rồi nghỉ cũn người thứ hai làm tiếp cho đến khi xong công việc. Hỏi người thứ hai cũn phảI làm trong bao lõu?
  3. Bài 9: Bạn Hoàng cần 10 ngày để làm xong một công việc. Minh cần 15 ngày để làm xong công việc đó. Bỡnh làm một mỡnh cần số ngày gấp 5 lần số ngày của Hoàng, Minh cựng làm để xong công việc. Nếu 3 người làm chung thỡ sau bao lõu sẽ xong cụng việc? Bài 10: Một bể nuôI cá không có nước, khi mở vũi nước I; II; III thỡ bể đầy trong 72 giây. Khi mở vũi II; III; IV thỡ bể đầy trong 90 giây. Khi mở vũi I và vũi IV thỡ bể đầy trong 120 giây. Hỏi nếu mở 4 vũi cựng một lỳc thỡ bể đầy trong bao lâu? Bài 11: Bốn bạn nhận nhiệm vụ chuyển sách sang thư viện. Trong 1 giờ 2 11 Hồng chuyển được số sách. Hà chuyển được số sách. Toán chuyển 7 40 23 9 được số sách. Thơ chuyển được số sách. Bốn bạn dự định làm trong 1 70 35 giờ. Theo em sau 1 giờ 4 bạn có chuyển xong số sách đó không? Bài 12: Hai bạn A và B cựng làm xong một cụng việc thỡ sau 48 ngày sẽ xong. Cũng cụng việc đó A làm một mỡnh trong 63 ngày sau đó B làm tiếp 28 ngày nữa thỡ hoàn thành. Hỏi A làm một mỡnh thỡ sau bao nhiờu ngay sẽ hết toàn bộ cụng việc đó?
  4. 1 Bài 13: Có một bể nước, nếu cho vũi A chảy vào bể thỡ sau 2 giờ bể 4 đầy. 1 Vũi B cỏch đáy bể chiều cao của bể. Nếu bể đầy nước, mở vũi B thỡ sau 3 3 giờ vũi B khụng chảy nữa. Giả sử bể khụng cú nước, mở cả hai vũi cựng một lỳc thỡ thỡ sau bao lõu bể đầy? Bài 14: Hai người làm một công việc. Người thứ I làm 10 giờ xong. Người thứ hai làm 15 giờ xong. Người thứ I làm một thời gian sau đó nghỉ và người thứ hai làm tiếp cho đến lúc xong. Biết tổng thời gian hai người làm là 11 giờ. Tính thời gian mỗi người làm? Bài 15: Hai người làm chung một công việc sau 12 ngày thỡ xong. Người thứ nhất lầm trong 9 ngày rồi nghỉ để người thứ hai làm 14 ngày nữa thỡ xong. a, Hỏi mỗi người làm riêng sau bao lâu sẽ xong? b, Hai người làm trong 1 ngày được bao nhiêu % công việc? Bài 16: Ba người làm chung một công việc. Người thứ nhất lầm xong trong 3 tuần. Người thứ hai lầm xong một công việc gấp 3 lần công việc đó trong 8 tuần. Người thứ ba lầm xong một công việc gấp 5lần công việc đó
  5. trong 12 tuần. Hỏi ba người cùng làm công việc ban đầu xong trong bao nhiêu giờ? Biết rằng 1tuần làm 45 giờ? Bài 17: Tổng đúng của một số thập phân và một số tự nhiên là 62,42. Nhưng khi cộng hai số này bạn Tí đó quờn mất dấu phảy ở số thập phõn và đặt tính như đối với số tự nhiên nên được kết quả là 3569. Tỡm hai số đó?
Đồng bộ tài khoản