Đánh con vào mông

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
111
lượt xem
13
download

Đánh con vào mông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cú bợp tai có thể khiến trẻ bị tổn thương não, kéo tai quá mạnh gây rách màng nhĩ. Vì vậy, các ông bố bà mẹ thường đánh con vào mông cho “lành”. Dạy con bằng roi vọt là cách giáo dục thất bại. Tuy nhiên rất nhiều ông bố bà mẹ không kiềm chế được, nên họ “tính toán” xem đánh con vào đâu cho… an toàn. Có mấy kiểu “đét” con kinh điển: quất mông, nhéo tai, cốc đầu, bợp tai. Xét về mức an toàn thì tạm xếp đầu bảng là mông, kế đến là dái tai và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh con vào mông

  1. ánh con vào mông
  2. Cú b p tai có th khi n tr b t n thương não, kéo tai quá m nh gây rách màng nhĩ. Vì v y, các ông b bà m thư ng ánh con vào mông cho “lành”. D y con b ng roi v t là cách giáo d c th t b i. Tuy nhiên r t nhi u ông b bà m không ki m ch ư c, nên h “tính toán” xem ánh con vào âu cho… an toàn. Có m y ki u “ ét” con kinh i n: qu t mông, nhéo tai, c c u, b p tai. Xét v m c an toàn thì t m x p u b ng là mông, k n là dái tai và các v trí khác. Mông thư ng ư c ch n “thay m t” tr nh n s giáo hu n b i có l p cơ dày và ít m ch máu, th n kinh nên ít gây nguy hi m, tương t v i dái tai. Vi c b p tai, c c u có kh năng gây ch n ng não, t n thương tai, nên xem như b “ch ng ch nh”. Ngay c ng tác kéo tai v n ư c coi là vô s (vì dái tai cũng ít dây th n kinh), nhưng n u kéo tai con quá m nh thì cũng có th gây rách màng nhĩ… Vì th a ph n ph huynh ánh con vào mông. Nhưng xét k thì ngay c ch “h lưu” này cũng nên h n ch xúc ph m. M i cây ch i lông gà v t xu ng u mang theo m t cây roi vô hình khác. Cây roi “phi v t th ” này
  3. không làm au da th t nhưng rát bu t tâm h n tr . Ngư i ta b o tr không bi t gi n, không b ng, s n lòng toe toét cư i v i cha m ngay sau tr n òn. i u này úng, nhưng ng ch quan b i tr cũng có trí nh r t t t. M i v t h n roi v t s t ng ghi l i trong u tr , càng au, càng nhi u, càng m thì n m t lúc nào ó tr thành ký c vĩnh vi n. Ai bi t ư c v i m t gia tài v n v n, b m tím như v y, khi l n lên, tr s ra sao. R t cu c, không nơi nào trên cơ th tr là an toàn úng nghĩa. V y n u ph i ét tr thì ét vào âu, ch ng l vào không khí? T i sao không? Nhi u ông b bà m ã v n d ng thông minh cách ét con ki u không xâm l n này: a tr ph m l i b g i ra n m s p lên giư ng, t t qu n giơ mông s n. B m mi ng hu n th , tay vung cao cây ch i lông gà r i b t th n v t th t l c xu ng… m t giư ng, càng kêu càng t hi u qu . T t nhiên, cách này thành công hay không tùy thu c “c ng u” cũng như s ph c thi n c a a tr . Dù th nào, cách d y con “ p” nh t là lo i roi v t ra kh i chương trình.
Đồng bộ tài khoản