Đánh dấu gạch đầu dòng trong nội dung văn bản

Chia sẻ: nkt_bibo49

Đánh dấu gạch đầu dòng (Bullets) thường được sử dụng khi cần liệt kê các phần nội dung có cùng chủ đề giống nhau trong văn bản. Hầu hết các chương trình xử lý văn bản thông dụng đều có chức năng hỗ trợ tự động đánh dấu gạch đầu dòng. Cách đánh dấu đầu dòng trong văn bản Đánh dấu đầu dòng cho một hoặc nhiều đoạn văn bản liện tục  Chọn một hoặc nhiều đoạn văn bản muốn đánh dấu gạch đầu dòng và nhấn vào nút Bullets. Các đoạn đã chọn sẽ được đánh dấu gạch đầu dòng. Đánh...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản