Đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên

Chia sẻ: Anh Ba | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
737
lượt xem
311
download

Đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên cung cấp các thông tin cơ bản, dựa vào đó, các doanh nghiệp mới có thể ra quyết định về vấn đề thăng tiến và tiền lương của nhân viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên

 1. Nhóm 9 – QT9 – K32 Kim Ria Trây –QT9 Dương Hoàng Phương –QT9 Nguyễn Văn Công –QT9 Đoàn Lê Duy Quang –QT8 Nguyễn Thế Đời –QT8
 2. Vai trò của đánh giá thực hiện công việc - Đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên cung cấp các thông tin cơ bản, dựa vào đó, các doanh nghiệp mới có thể ra quyết định về vấn đề thăng tiến và tiền lương của nhân viên. - Giúp cho cán bộ nhân sự và các nhân viên có cơ hội để xem xét lại các phẩm chất liên quan đến công việc cần thiết phải có của một nhân viên. - Giúp cho các cán bộ nhân sự và các nhân viên xây dựng kế hoạch điều chỉnh lại những sai sót trong việc thực hiện công việc của nhân viên.
 3. Ý nghĩa Nhằm quyết định thăng tiến, khen thưởng, thuyên chuyển hay cho nhân viên thôi việc đều nằm trong quy trình đánh giá này. Đào tạo, sắp xếp lại công việc cho phù hợp với khả năng của nhân viên, làm tăng hiệu quả làm việc.
 4. Các phương pháp đánh giá -Đánh giá bằng bảng điểm và đồ thị -Xếp hạng luân phiên -So sánh cặp -Phê bình lưu giữ -Phương pháp mẫu tường thuật -Phương pháp phối hợp
 5. Đánh giá bằng bảng điểm và đồ  thị Ưu điểm: Đơn giản, dễ nhận xét Bao quát được toàn bộ Khuyết điểm Tự nhân viên đánh giá theo ý kiến chủ quan Không chính xác
 6. Xếp hạng luân phiên Ưu điểm: Xác định được kết quả làm việc của nhân viên Sắp xếp nhân viên từ giỏi nhất đến kém nhất Đánh giá được thái độ làm việc của nhân viên Nhược điểm: Khó áp dụng cho DN quy mô lớn Tạo tâm lý không tốt cho nhân viên
 7. So sánh cặp Ưu điểm: Nâng cao ý thức làm việc của nhân viên Xác định được năng lực làm việc của nhân viên Biết được điểm mạnh, điểm yếu, khả năng làm việc của nhân viên Nhược điểm: Gây áp lực cho nhân viên Dễ gây mâu thuẫn trong nội bộ
 8. Phê bình lưu giữ Ưu điểm: Giải quyết những sai sót trong quá trình làm việc của nhân viên Tránh bớt sai lầm trong khi thực hiện công việc Nhược điểm: Chỉ đánh giá được nhân viên giỏi và yếu kém Không khuyến khích được nhân viên
 9. Phương pháp mẫu tường  thuật Ưu điểm: Làm cho nhân viên làm việc có khả năng vượt qua chuẩn mực Làm cho nhân viên có ý thức và trách nhiệm trong công việc Khuyết điểm: Làm mất thời gian của nhân viên Không đánh giá chính xác
 10. Phương pháp phối hợp Ưu điểm: Đánh giá có tính chọn lọc chính xác Cung cấp thông tin về người thự hiện công việc nhanh chóng Phù hợp với thực tế Nhược điểm: Làm mất thời gian làm việc của nhân viên Khiến nhân viên chỉ làm những việc có lợi cho đánh giá
 11. Nội dung, trình tự đánh giá kết  quả thực hiện 1. Xác định công việc. Xác định công việc có nghĩa là sự thống nhất giữa cán bộ nhân sự và nhân viên về : - Doanh nghiệp mong đợi nhân viên thực hiện cái gì. - Những tiêu chuẩn mẫu, căn cứ vào đó sẽ tiến hành đánh giá thực hiện công việc của nhân viên.
 12. 2. Đánh giá việc thực hiện công việc: có nghĩa là so sánh việc thực hiện công việc của nhân viên với tiêu chuẩn mẫu. Trong bước này có thể sử dụng nhiều phương pháp đánh giá thực hiện công việc khác nhau.
 13. 3. Cung cấp thông tin phản hồi: Có thể thực hiện một lần khi việc đánh giá thực hiện công việc kết thúc hoặc có thể thực hiện công việc nhiều lần trong suốt quá trình đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên, điều này phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm của công việc.
 14. Những sai lầm thường mắc phải  khi đánh giá nhân viên Tiêu chuẩn không rõ ràng Thiên kiến Xu hướng trung bình Xu hướng cực đoan Định kiến
 15. Biện pháp khắc phục Tiến hành đánh giá việc thực hiện công việc thường xuyên. Cán bộ nhân sự cần thể hiện họ là người hiểu biết, quan tâm đến công việc của nhân viên được đánh giá. Cán bộ nhân sự cần phối hợp với nhân viên, đề nghị họ cũng tham gia vào việc hoạch định công việc. Đào tạo, huấn luyện cán bộ nhân sự trong công tác đánh giá thực hiện công việc của nhân viên.
Đồng bộ tài khoản