Đánh giá một tiết dạy học có ứng dụng CNTT

Chia sẻ: heavenmaster1996

Trong thực tiễn dạy học phổ thông hiện nay, có nhiều ý kiến khác nhau về đánh giá chất lượng ứng dụng CNTT trong dạy học. Nhiều tiết học sử dụng công cụ trình chiếu PowerPoint rất hấp dẫn, nhưng hiệu quả sư phạm không cao, học sinh chỉ theo dõi các hình ảnh chiếu trên màn hình, chưa kết hợp ghi chép vở, và tất nhiên không có các hoạt học tập cá nhân.

Nội dung Text: Đánh giá một tiết dạy học có ứng dụng CNTT

Đánh giá một tiết dạy học có
ứng dụng CNTT
Trong thực tiễn dạy học phổ thông hiện nay, có nhiều ý kiến khác nhau
về đánh giá chất lượng ứng dụng CNTT trong dạy học. Nhiều tiết học sử dụng
công cụ trình chiếu PowerPoint rất hấp dẫn, nhưng hiệu quả sư phạm không
cao, học sinh chỉ theo dõi các hình ảnh chiếu trên màn hình, chưa kết hợp ghi
chép vở, và tất nhiên không có các hoạt học tập cá nhân. Các tiết học này đôi
khi vẫn được đánh giá cao. Chúng ta cần đưa ra những tiêu chí đánh giá tiết
học có ứng dụng CNTT để định hướng cho việc sử dụng CNTT trong dạy học
phổ thông.

1. Đánh giá việc lựa chọn chủ đề để ứng dụng CNTT

Trong toàn bộ chương trình, không phải bất cứ chủ đề nào cũng phải
ứng dụng CNTT. Trong trường hợp chủ đề dạy học chỉ cần tới các thiết bị truyền
thống thì dứt khoát không sử dụng CNTT. Việc sử dụng CNTT sẽ không chỉ tốn kém
mà có khả năng làm giảm chất lượng tiết dạy học. Tiết học được lựa chọn phải có
tình huống dạy học ứng dụng CNTT hiệu quả,

2. Đánh giá việc lựa chọn phần mềm dạy học

Khi đã xác định chủ đề cần ứng dụng CNTT, sẽ có nhiều phần mềm dạy
học có thể sử dụng phục vụ tiết dạy học này. GV cần căn cứ vào ưu nhược điểm của
từng phần mềm dạy học và đối chiếu với yêu cầu của tiết học cụ thể mà quyết định
lựa chọn phần mềm dạy học tốt nhất hiện có. Việc chọn phần mềm dạy học chưa
thích hợp cũng ảnh hưởng lớn tới chất lượng dạy học.
3. Đánh giá sự am hiểu và kỹ năng sử dụng phần mềm dạy học của GV

Mỗi phần mềm dạy học yêu cầu kỹ năng sử riêng, chúng có hệ thống
giao diện, hệ thống các menu và có thư viện dữ liệu tương ứng. GV cần nắm vững
các thao tác sử dụng chính phần mềm dạy học này. Không những thế, GV cần hiểu
rõ những tình huống sư phạm sử dụng phần mềm dạy học này.

Có nhiều tình huống chỉ cần vài phương tiện truyền thống đơn giản, rẻ
tiền nhưng GV vẫn có ý dùng tới máy tính điện tử. Có nhiều trường hợp cần tới tổ
chức hoạt động học tập cá nhân và nhóm thì GV lại trình chiếu PowerPoint theo
kiểu dạy học đồng loạt. Cũng có trường hợp GV không biết tổ chức cho HS ghi chép
khi trình chiếu các slide của PowerPoint. Tất cả các trường hợp trên đều không thể
đánh giá cao được, vì nó gây phản tác dụng trong việc ứng dụng CNTT ở trường
phổ thông.

4. Đánh giá kỹ năng tổ chức hoạt động học tập của HS

Trong các tình huống dạy học có sử dụng phần mềm dạy học, GV phải
có kỹ năng tổ chức hoạt động của học tập cho HS: tổ chức học tập đồng loạt, học
tập theo nhóm hoặc học tập cá nhân một cách phù hợp. Biết sử dụng phần mềm
dạy học trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Đặc biệt lưu ý đến các
phương pháp dạy học mới nhằm tích cực hoá hoạt động của học sinh.

Phần mềm dạy học được sử dụng đúng chổ, đúng lúc không bị lạm
dụng, trong trường hợp chỉ cần các phương tiện dạy học rẻ tiền hơn thì không lạm
dụng CNTT.

5. Đánh giá hiệu quả cuối cùng

Đây là tiêu chí đánh giá hết sức quan trọng. Tiêu chí yêu cầu phải xác
định là hiệu quả của tiết dạy học. Học sinh hứng thú học tập hơn, thực sự hoạt
động tích cực trong học tập. Kiến thức, kỹ năng đạt được qua tiết dạy học có CNTT
phải tốt hơn khi chỉ dạy bằng các phương tiện truyền thống.
Tại sao phải đổi mới phương
pháp dạy học?
Với sự phát triển của các mạng khoa học - công nghệ hiện nay, với
những bước nhảy vọt trong thời buổi hiện nay đã đưa thế giới chuyển từ kỷ
nguyên công nghệ sang kỷ nguyên thông tin và phát triển tri thức, đồng thời
tác động tới tất cả các lĩnh vực, làm biến đổi nhanh chóng và sâu sắc đời sống
vật chất và tinh thần của xã hội hiện nay.
Vì thế mà làm cho khoảng cách giữa các phát minh khoa học - công nghệ và
áp dụng vào thực tiễn ngày càng thu hẹp; kho tàng kiến thức của nhân loại
ngày càng đa dạng và phong phú và tăng theo cấp số nhân.

Với sự phát triển của các quốc gia hiện nay thì nó càng đòi hỏi phải tăng suất
lao động, năng suất lao động, nâng cao chất lượng hàng hóa và đổi mới công nghệ
một cách nhanh chóng. Các phương tiện truyền thông, mạng viễn thông, internet
đã tạo thuận lợi cho giao lưu và hội nhập văn hóa, đồng thời cũng đang diễn ra
cuộc đấu tranh gay gắt để bảo tồn bản sắc dân tộc.


Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, sự phát triển năng động của
các nền kinh tế, quá trình hội nhập và toàn cầu hóa đang làm cho việc rút ngắn
khoảng cách về trình độ phát triển giữa các nước trở nên thực tiễn hơn và nhanh
chóng hơn. Khoa học - công nghệ trở thành động lực cơ bản của sự phát triển kinh
tế - xã hội. Giáo dục là nền tảng của sự phát triển khoa học - công nghệ, phát triển
nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại và đóng vai trò chủ yếu trong
việc nâng cao ý thức dân tộc, tinh thần trách nhiệm và năng lực của các thệ hệ hiện
nay và mai sau.


Đổi mối giáo dục đang diễn ra trên quy mô toàn cầu. Bối cảnh trên tạo nên những
thay đổi sâu sắc trong giáo dục, từ quan niệm về chất lượng giáo dục, xây dựng
nhân cách người học đến cách tổ chức quá trình và hệ thống giáo dục. Nhà trường
từ chỗ khép kín chuyển sang mở cửa rộng rãi, đối thoại với xã hội và gắn bó chặt
chẽ với nghiên cứu khoa học- công nghệ và ứng dụng; nhà giáo thay vì chỉ truyền
đạt tri thức, chuyển sang cung cấp cho người học phương pháp thu nhận thông tin
một cách hệ thống, có tư duy phân tích và tổng hợp. Đầu tư cho giáo dục từ chỗ
được xem như là phúc lợi xã hội chuyển sang đầu tư cho phát triển.


Vì vậy, các quốc gia, từ những nước đang phát triển đến những nước phát triển
đều nhận thức được vai trò và vị trí hàng đầu của giáo dục, đều phải đổi mới giáo
dục để có thể đáp ứng một cách năng động hơn, hiệu quả hơn, trực tiếp hơn những
nhu cầu của sự phát triển đất nước.
Trong giáo dục, quy trình đào tạo được xem như là một hệ thống bao gồm các yêu
tố: mục tiêu, chương trình đào tạo, nội dung, hình thức tổ chức dạy học, phương
pháp dạy học. Phương pháp dạy học là khâu rất quan trọng bởi lẽ phương pháp
dạy học có hợp lý thì hiệu quả của việc dạy học mới cao, phương pháp có phù hợp
thì mới có thể phát huy được khả năng tư duy, sáng tạo của người học. Bởi vậy,
việc đổi mới giáo dục trước hết là việc đổi mới phương pháp dạy học.


Thực trạng đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông
Phương pháp dạy học được hiểu là phương pháp triển khai một quá trình dạy học
cụ thể. Tức là cách thức hình thành mục đích dạy học, cách thức soạn thảo và triển
khai nội dung dạy học, cách thức tổ chức hoạt động dạy và hoạt động học nhằm
hiện thực hóa mục đích, nội dung, dạy học và cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả
của quá trình dạy học.
Bàn về phương pháp dạy học và đổi mới phương pháp dạy học, trong khoảng hơn
10 năm gần đây, chúng ta tốn không ít thời gian và giấy mực. Song trong thực tế,
phương pháp dạy học chưa thực sự trở thành một chìa khoá, một công cụ để
giúp các thầy cô giáo trong giảng dạy mà phương pháp dạy học vẫn nằm
trong chữ nghĩa giấy tờ, nhiều khi đọc để hiểu được cũng không phải dễ, dẫn
đến một thực trạng khiến những người quan tâm đến vấn đề này không khỏi
băn khoăn.


Thực chất của đổi mới PPDH là "lấy học sinh làm trung tâm" và khi đó người dạy
phải hiểu được yêu cầu của người học để cung cấp thông tin, định hướng mục tiêu
học tập, tổ chức, hướng dẫn người học chủ động tư duy, nhận thức, thực hành,
sáng tạo trong quá trình tiếp nhận tri thức. Do đó, để đổi mới PPDH mỗi giáo viên
phải tìm kiếm, lựa chọn các phương thức hoạt động chung cho phù hợp với học
sinh nhằm thực hiện 3 chức năng của PPDH, gồm nắm vững, giáo dục, phát
triển. Phương pháp giảng dạy phù hợp sẽ phát huy hiệu quả, trực tiếp ảnh
hưởng đến chất lượng giờ dạy. Một giờ dạy tốt của một người thầy giỏi có
khi in đậm trong trí nhớ của học sinh hàng mấy chục năm.


Khi bàn về hiện trạng phương pháp dạy học những năm gần đây, chúng ta phải
tránh một nhận xét chung chung là: Chúng ta đã sử dụng phương pháp dạy học
lạc hậu trì trệ. Tuy nhi ên, cũng không thể nói trong thực tế ngày nayphương
pháp truyền thống vẫn được coi là ưu việt, bởi thực chất của phương pháp dạy
học những năm vừa qua chủ yếu vẫn xoay quanh việc: “thầy truyền đạt, trò tiếp
nhận, ghi nhớ” thậm chí ở một số bộ môn do thúc bách của quỹ thời gian với dung
lượng kiến thức trong một giờ (đặc biệt ở các lớp có liên quan đến thi cử) dẫn đến
việc “thầy đọc trò chép” hay thầy đọc chép và trò đọc, chép”… Nói như vậy, cũng
không phủ nhận ở một số không ít các thầy cô giáo có ý thức và tri thức nghề
nghiệp vững vàng vẫn có nhiều giờ dạy tốt, phản ánh được tinh thần của một xu
thế mới.
Đã có rất nhiều giáo viên áp dụng phương pháp mới vào trong quá trình dạy học.
Đó là PPDH hiện đại xuất hiện ở các nước phương Tây (ở Mỹ, ở Pháp...) từ đầu thế
kỷ XX và được phát triển mạnh từ nửa sau của thế kỷ, có ảnh hưởng sâu rộng tới
các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đó là cách thức DH theo lối phát huy
tính tích cực, chủ động của học sinh. Vì thế thường gọi PP này là PPDH tích cực; ở
đó, giáo viên là người giữ vài trò hướng dẫn, gợi ý, tổ chức, giúp cho người
học tự tìm kiếm, khám phá những tri thức mới theo kiểu tranh luận, hội thảo
theo nhóm. Người thầy có vai trò là trọng tài, cố vấn điều khiển tiến trình giờ dạy.
PPDH này rất đáng chú ý đến đối tượng học sinh, coi trọng việc nâng cao quyền
năng cho người học. Giáo viên là người nêu tình huống, kích thích hứng thú, suy
nghĩ và phân xử các ý kiến đối lập của học sinh; từ đó hệ thống hoá các vấn đề,
tổng kết bài giảng, khắc sâu những tri thức cần nắm vững. Giáo án dạy học theo
PP tích cực được thiết kế kiểu chiều ngang theo hai hướng song hành giữa
hoạt động dạy của thầy và học của trò. Ưu điểm của PPDH tích cực rất chú trọng
kỹ năng thực hành, vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn, coi trọng rèn luyện và
tự học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản