Đánh Giá Sự Gắn Bó của Nhân Viên

Chia sẻ: Tae_in Tae_in | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
338
lượt xem
166
download

Đánh Giá Sự Gắn Bó của Nhân Viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá sự gắn bó của nhân viên là một việc làm vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp, thể hiện mức độ trung thành của nhân viên trong doanh nghiệp và đồng thời cũng cho thấy hiệu quả trong việc quản lý nhân sự của công ty Sự gắn bó là mức độ cao nhất trong giai đoạn phát triển sự trung thành của nhân viên đến với công ty mình.; giai đoạn phát triển như sau: Sự hài lòng = sự cam kết = sự gắn bó ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh Giá Sự Gắn Bó của Nhân Viên

  1. Đánh Giá Sự Gắn Bó của Nhân Viên Đánh giá sự gắn bó của nhân viên là một việc làm vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp, thể hiện mức độ trung thành của nhân viên trong doanh nghiệp và đồng thời cũng cho thấy hiệu quả trong việc quản lý nhân sự của công ty Sự gắn bó là mức độ cao nhất trong giai đoạn phát triển sự trung thành của nhân viên đến với công ty mình.; giai đoạn phát triển như sau: Sự hài lòng => sự cam kết => sự gắn bó Mức độ hài lòng cho thấy nhân viên có thỏa mãn với các đáp ứng của công ty hay không (lương, thưởng, công việc phù hợp…). tuy nhiên, sự hài lòng của
  2. một con người là không có giới hạn – khi năm nay công ty tăng lương 10%, nhân viên rất hài lòng, tuy nhiên năm sau do kinh doanh khó khăn., công ty chỉ tăng lương 5% nhưng sẽ xuất hiện sự không hài lòng của nhân viên dù rằng lương đã tăng. Sự cam kết là một cấp bậc cao hơn so với sự hài lòng trong việc đo lường mức độ trung thành. Sự cam kết thể hiện qua việc nhân viên hứa sẽ nỗ lực hết mình cho công việc, tuy nhiên vẫn bị tác động bởi nhiều yếu tố ( công ty khác trả lượng cao hơn, vì lý do hoàn cảnh không thể thực hiện cam kết…) Do đó, sự gắn bó là cấp độ cao nhất trong lòng trung thành của nhân viên. Sự gắn bó cùa một nhân viên thể hiện qua 3S: • Say: nhân viên luôn nói tốt về công ty • Stay: nhân viên ở lại công ty dù có bất cử khó khăn nào • Support : nhân viên nỗ lực hết mình trong công việc của mình và nhiều vấn đề khác trong công ty. Sau đây là 6 câu hỏi sử dụng trong việc đo lường sự gắn bó của nhân viên: 1. Công ty thực sự truyền cho tôi những điều tốt đẹp nhất trong công việc. a. Rất đúng b. Đúng c. Không ý kiến
  3. d. Không có e. Hoàn toàn không có. 2. Rất khó khăn cho tôi khi rời bỏ công ty a. Rất khó khăn b. Khó khắn c. Bình thường d. Dễ dàng e. Rất dễ dàng. 3. Nhân viên ở đây làm việc đều muốn nỗ lực cao hơn các yêu cầu để giúp công ty thành công. a. Rất đúng b. Đúng c. Không ý kiến d. Không có e. Hoàn toàn không có 4. Tôi thường không có suy nghĩ rời bỏ công ty để làm việc chổ khác a. Rất đúng b. Đúng
  4. c. Không biết d. Có nghĩ đến e. Thường xuyên nghĩ đến 5. Nếu có bạn tìm việc làm tôi sẽ khuyên đến công ty tôi a. Chắc chắn làm b. Có làm c. Tùy tâm trạng d. Không làm e. Không bao giờ làm 6. Tôi kể cho những người ngoài công ty nghe điều tuyệt diệu về công ty mình a. Thường xuyên b. Có kẻ c. Không biết rõ d. Chưa kể e. Không bao giờ kể.
Đồng bộ tài khoản