Đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi theo chuẩn

Chia sẻ: australiadep

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến góp ý để ban hành Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi nhằm làm căn cứ đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 5 tuổi của các cơ sở giáo dục mầm non, đồng thời giúp các bậc cha mẹ nâng cao nhận thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ và chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Theo dự thảo, Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi gồm 29 chuẩn bao gồm 125 chỉ số, chia theo 4 lĩnh vực phát triển: nhận thức, tình cảm và quan hệ...

Nội dung Text: Đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi theo chuẩn

 

  1. Đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi theo chuẩn
  2. Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến góp ý để ban hành Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi nhằm làm căn cứ đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 5 tuổi của các cơ sở giáo dục mầm non, đồng thời giúp các bậc cha mẹ nâng cao nhận thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ và chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Theo dự thảo, Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi gồm 29 chuẩn bao gồm 125 chỉ số, chia theo 4 lĩnh vực phát triển: nhận thức, tình cảm và quan hệ xã hội, ngôn ngữ và giao tiếp, nhận thức và sẵn sàng với việc học. Mỗi chỉ số có điểm tối đa là 1 điểm (đạt yêu cầu cho 1 điểm, không đạt yêu cầu 0 điểm). Trẻ được đánh giá là đạt yêu cầu của Bộ chuẩn nếu đạt được ít nhất 50% tổng số điểm tối đa của Bộ chuẩn.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản