DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2008

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
200
lượt xem
35
download

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiệm vụ 1 Tên nhiệm vụ: Mã số: Đơn vị thực hiện: Viện CL&CTGD, Vụ Mầm non Biên soạn sách chuyện tranh cho trẻ mầm non Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: +Xây dựnh đề cương +Hội thảo góp ý đề cương +Tổ chức biên soạn +Tổ chức dạy thí điểm + Tổ chức tập huấn GV cốt cán phương pháp dạy tài liệu trên + In tài liệu cung cấp cho các Sở GD&ĐT . Kết quả: Nhiệm vụ 2 Tên nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng thí điểm hai mô hình giáo dục BVMT trong trường...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2008

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2008 Nhiệm vụ 1 Tên nhiệm vụ: Biên soạn sách chuyện tranh cho trẻ mầm non Mã số: Đơn vị thực hiện: Viện CL&CTGD, Vụ Mầm non Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: +Xây dựnh đề cương +Hội thảo góp ý đề cương +Tổ chức biên soạn +Tổ chức dạy thí điểm + Tổ chức tập huấn GV cốt cán phương pháp dạy tài liệu trên + In tài liệu cung cấp cho các Sở GD&ĐT . Kết quả: Sách chuyện tranh dùng làm tài liệu học tập cho trẻ mầm non Nhiệm vụ 2 Tên nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng thí điểm hai mô hình giáo dục BVMT trong trường mầm non Mã số: Đơn vị thực hiện: Viện CL&CTGD, Vụ Mầm non Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: - Khảo sát chọn địa điểm - Thiết kế mô hình - Hội thảo chuyên gia góp ý kiến về thiết kế mô hình
 2. -Tổ chức triển khai thực hiện . Kết quả: Có được mô hình về giáo dục BVMT trong trường mầm non Nhiệm vụ 3 Tên nhiệm vụ: Biên soạn sách xây dựng về giáo dục BVMT cho học sinh lớp 1, 2 và 3 Mã số: Đơn vị thực hiện: - Trường ĐH Nghệ thuật TW -Vụ GDTH Thời gian thực hiện: 2008-2009 Nội dung thực hiện: - Xây dựng đề cương -Tổ chức hội thảo góp ý đề cương - Tổ chức biên soạn sách -Tổ chức bồi dưỡng hướng dẫn GV cách sử dụng sách - Tổ chức dạy thí điểm - In ấn sách . Kết quả: - Sách học về giáo dục BVMT cho học sinh lớp 1 lớp 2 và lớp 3 - Tài liệu hướng dẫn giáo viên về sử dụng sách Nhiệm vụ 4 Tên nhiệm vụ: Biên soạn sách về giáo dục BVMT cho học sinh lớp 4 Mã số: Đơn vị thực hiện: Viện Viện CL&CTGD Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: - Xây dựng đề cương -Tổ chức hội thảo góp ý đề cương - Tổ chức biên soạn sách -Tổ chức bồi dưỡng hướng dẫn GV cách sử dụng sách - Tổ chức dạy thí điểm
 3. - In ấn sách . Kết quả: - Sách học về giáo dục BVMT cho học sinh lớp 4 và lớp 3 - Tài liệu hướng dẫn giáo viên vè sử dụng sách Nhiệm vụ 5 Tên nhiệm vụ: Biên soạn sách về giáo dục BVMT cho học sinh THCS Mã số: Đơn vị thực hiện: Viện Viện CL&CTGD Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: - Xây dựng đề cương -Tổ chức hội thảo góp ý đề cương - Tổ chức biên soạn sách -Tổ chức bồi dưỡng hướng dẫn GV cách sử dụng sách - tổ chức dạy thí điểm - In ấn sách . Kết quả: - Sách học về giáo dục BVMT cho học sinh THCS – Tài liệu hướng dẫn giáo viên vè sử dụng sách Nhiệm vụ 6 Tên nhiệm vụ: Biên soạn sách về giáo dục BVMT cho học sinh THPT Mã số: Đơn vị thực hiện: Viện Viện CL&CTGD Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: - Xây dựng đề cương -Tổ chức hội thảo góp ý đề cương - Tổ chức biên soạn sách -Tổ chức bồi dưỡng hướng dẫn GV cách sử dụng sách - tổ chức dạy thí điểm - In ấn sách
 4. . Kết quả: - Sách học về giáo dục BVMT cho học sinh THCS – Tài liệu hướng dẫn giáo viên vè sử dụng sách Nhiệm vụ 7 Tên nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng thí điểm mô hình giáo dục BVMT trong trường tiểu học và THCS Mã số: Đơn vị thực hiện: Viện Viện CL&CTGD Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: - Khảo sát chọn địa điểm - Thiết kế mô hình - Hội thảo chuyên gia góp ý kiến về thiết kế mô hình - Tổ chức triển khai thực hiện Kết quả: Có được mô hình về giáo dục BVMT trong trường tiểu học và THCS Nhiệm vụ 8 Tên nhiệm vụ: Xây dựng 02 mô hình cấp nước sạch và nhà vệ sinh cho các trường tiểu học vùng khó khăn (ở Ngệ An và Thanh Hóa) Mã số: Đơn vị thực hiện: Viện KH Môi trường-trường ĐH GTVT Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: Khảo sát địa điểm để xây dựng mô hình cấp nước sạch và nhà vệ sinh cho các trường tiểu học Thiết kế mô hình Thi công công trình Kết quả: - Có được hệ thống cấp nước sạch cho học sinh và giáo viên - Có được nhà vệ sinh cho học sinh 2 trường tiểu học vùng khó khăn Nhiệm vụ 9
 5. Tên nhiệm vụ: Biên soạn sách về giáo dục BVMT cho học sinh hệ thống TT LĐHN Tập huấn GV phương pháp sử dụng tài liệu trên Mã số: Đơn vị thực hiện: Trung tâm Lao động hướng nghiệp Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: - Xây dựng đề cương -Tổ chức hội thảo góp ý đề cương - Tổ chức biên soạn sách -Tổ chức bồi dưỡng hướng dẫn GV cách sử dụng sách - tổ chức dạy thí điểm - In ấn sách Kết quả: - Sách học về giáo dục BVMT cho học sinh lhệ thống TTLĐHN - Tài liệu hướng dẫn giáo viên vè sử dụng sách Nhiệm vụ 10 Tên nhiệm vụ: Tổ chức tập huấn hướng dẫn giáo viên Mầm non, tiểu học, THCS, THPT về phương pháp dạy tích hợp các nội dung giáo dục BVMT vào các môn học cho các tỉnh trong cả nước (giai đoạn đại trà) Mã số: Đơn vị thực hiện: Viện CL&CTGD Phối hợp với các sở GD&ĐT Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: - Xây dựng kế hoạch tập huấn hướng dẫn GV các cấp - Hòan thiện tài liệu hướng dẫn tập huấn -Tổ chức hội thảo góp ý đề cương - Tổ chức biên soạn sách -Tổ chức bồi dưỡng hướng dẫn GV cách sử dụng sách Kết quả: - Đội ngũ GV các mầm non, tiểu học, THCS, THPT các sở GD&ĐT được tập huấn hướng dẫn phương pháp dạy tích hợp các nội dung BVMT vào các môn học
 6. Nhiệm vụ 10 Tên nhiệm vụ: Tổ chức tập huấn hướng dẫn giáo viên Mầm non, tiểu học, THCS, THPT về phương pháp dạy tích hợp các nội dung giáo dục BVMT vào các môn học cho các tỉnh trong cả nước (giai đoạn đại trà) Mã số: Đơn vị thực hiện: Viện CL&CTGD Phối hợp với các sở GD&ĐT Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: - Xây dựng kế hoạch tập huấn hướng dẫn GV các cấp - Hòan thiện tài liệu hướng dẫn tập huấn -Tổ chức hội thảo góp ý đề cương - Tổ chức biên soạn sách -Tổ chức bồi dưỡng hướng dẫn GV cách sử dụng sách Kết quả: - Đội ngũ GV các mầm non, tiểu học, THCS, THPT các sở GD&ĐT được tập huấn hướng dẫn phương pháp dạy tích hợp các nội dung BVMT vào các môn học Nhiệm vụ 11 Tên nhiệm vụ: Tổ chức tập huấn cho GV các trường ĐH sư phạm, cao đẳng sư phạm về giáo dục bảo vệ môi trường Mã số: Đơn vị thực hiện: Trường CĐSP TW Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: - Xây dựng đề cương kế hoạch tập huấn - Tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia - Tổ chức họp với báo cáo viên về các chuyên đề - tổ chức tập huấn Kết quả: - Có được tài liệu tập huấn - Đội ngũ GV các trường ĐH sư phạm, CĐ sư phạm được cập nhật và nâng cao kiến thức về giáo dục BVMT
 7. Nhiệm vụ 12 Tên nhiệm vụ: Tổ chức tập huấn hướng dẫn giảng viên đại học và cao học chuyên ngành môi trường về sử dụng tài liệu: “xử lý nước thải và vệ sinh chi phí thấp” Mã số: Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học-Kỹ thuật môi trường, Trường ĐH Xây dựng Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: -Tổ chức hội thảo lấy ý kiến thẩm định chuyên gia về nội dung tài liệu - Tổ chức chuyên gia bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện tài liệu - in tài liệu - tổ chức tập huấn Kết quả: - Bộ tài liệu dùng cho giảng viên đại học và cao đẳng về môn học “xử lý nước thải và vệ sinh chi phí thấp” Nhiệm vụ 13 Tên nhiệm vụ: Xây dựng chương trình đào tạo và lập đề cương chi tiết các học phần cho ngành kỹ thuật môi trường trong lĩnh vực GTVT theo chương trình khung đã được Bộ ban hành Mã số: Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học môi trường GTVT, Trường ĐH GTVT Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: -Tổ chức xây dựng đề cương -Hội thảo chuyên gia góp ý đề cương -Hoàn thiện và thẩm định -Tổ chức biên soạn Kết quả: -Chương trình đào tạo về kỹ thuật môi trường
 8. -Đề cương chi tiết các học phần cho ngành kỹ thuật môi trường trong lĩnh vực GTVT Nhiệm vụ 14 Tên nhiệm vụ: Xây dựng chương trình đào tạo và lập đề cương chi tiết các học phần cho ngành kỹ thuật môi trường biển và ven bờ theo chương trình khung đã được Bộ ban hành Mã số: Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học-Kỹ thuật môi trường, Trường ĐH Xây dựng Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: -Tổ chức xây dựng đề cương -Hội thảo chuyên gia góp ý đề cương -Hoàn thiện và thẩm định -Tổ chức biên soạn Kết quả: -Chương trình đào tạo về môi trường -Đề cương chi tiết các học phần cho ngành kỹ thuật môi trường biển và ven bờ Nhiệm vụ 15 Tên nhiệm vụ: Xây dựng chương trình đào tạo và lập đề cương chi tiết các học phần về kỹ thuật môi trường cho ngành Kỹ thuật khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước Mã số: Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học-Kỹ thuật môi trường, Trường ĐH Xây dựng Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: -Tổ chức xây dựng đề cương -Hội thảo chuyên gia góp ý đề cương -Hoàn thiện và thẩm định -Tổ chức biên soạn
 9. Kết quả: -Chương trình đào tạo về môi trường -Đề cương chi tiết các học phần cho ngành Kỹ thuật khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước Nhiệm vụ 16 Tên nhiệm vụ: Xây dựng chương trình đào tạo và lập đề cương chi tiết các học phần cho ngành kỹ thuật môi trường trong lĩnh vực nông lâm ngư Mã số: Đơn vị thực hiện: Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: -Tổ chức xây dựng đề cương -Hội thảo chuyên gia góp ý đề cương -Hoàn thiện và thẩm định -Tổ chức biên soạn Kết quả: - Chương trình đào tạo về môi trường - Đề cương chi tiết các học phần cho ngành Kỹ thuật môi trường trong lĩnh vực nông lâm ngư Nhiệm vụ 17 Tên nhiệm vụ: Biên soạn tài liệu bảo vệ và phát triển môi trường cảnh quan trong thiết kế xây dựng đường ôto Mã số: Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Môi trường, Trường ĐH GTVT Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: -Tổ chức xây dựng đề cương -Hội thảo chuyên gia góp ý đề cương -Hoàn thiện và thẩm định -Tổ chức biên soạn
 10. Kết quả: Tài liệu dùng cho GV và SV chuyên ngành đường bộ của các trường ĐH, CĐ GTVT Nhiệm vụ 18 Tên nhiệm vụ: Biên soạn tài liệu Khoáng sản và môi trường Mã số: Đơn vị thực hiện: Trường ĐH Mỏ-Địa chất Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: -Tổ chức xây dựng đề cương -Hội thảo chuyên gia góp ý đề cương -Hoàn thiện và thẩm định -Tổ chức biên soạn Kết quả: Tài liệu dùng cho học viên cao học chuyên ngành địa chất và khoáng sản Nhiệm vụ 19 Tên nhiệm vụ: Biên soạn tài liệu bảo vệ và xử lý môi trường trong các xí nghiệp chế biển thực phẩm Mã số: Đơn vị thực hiện: Trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: -Tổ chức xây dựng đề cương -Hội thảo chuyên gia góp ý đề cương -Hoàn thiện và thẩm định -Tổ chức biên soạn Kết quả: Tài liệu dùng cho GV và SV ngành chế biến thực phẩm Nhiệm vụ 20
 11. Tên nhiệm vụ: Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức cho GV và sinh viên các trường cao đẳng sư phạm khu vực Tây Nguyên (SV năm cuối) về giáo dục bảo vệ môi trường Mã số: Đơn vị thực hiện: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: - Hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng tập huấn - Tổ chức tập huấn cho SV năm thứ 3 và SV năm thứ 4 tại 3 tỉnh Bắc Tây Nguyên Kết quả: Sinh viên và GV các trường CĐ sư phạm 3 tỉnh Bắc Tây Nguyên được trang bị các kiến thức về giáo dục BVMT Nhiệm vụ 21 Tên nhiệm vụ: Hoạt động Website về giáo dục bảo vệ môi trường ngành giáo dục và đào tạo Mã số: Đơn vị thực hiện: Viện KH-KT Môi trường, Trường ĐH Xây dựng Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: Thu thập và xử lý thông tin về hoạt động giáo dục BVMT trong các trường học, trong các cơ quan quản lý giáo dục trong nước và trên thế giới Kết quả: Các thông tin về hoạt động GDBVMT của ngành giáo dục được đưa lên Website Nhiệm vụ 22 Tên nhiệm vụ: Lễ phát động phong trào giáo dục BVMT trong nhà trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2008 Mã số:
 12. Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Vinh Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: - Xây dựng kịch bản - Mua áo và mũ - Tổ chức mít tinh Kết quả: Học sinh và sinh viên trong các trường học hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, có hành động thiết thực về giáo dục BVMT Nhiệm vụ 23 Tên nhiệm vụ: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2008 tại cơ quan Bộ GD&ĐT Mã số: Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ Thời gian thực hiện: 2008 Nội dung thực hiện: Phát động cán bộ, công nhân viên trong cơ quan Bộ GD&ĐT hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2008

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản