DANH MỤC CÁC TIÊU CHUẨN NGÀNH LĨNH VỰC THUỶ LỢI ĐỀ NGHỊ HUỶ BỎ

Chia sẻ: huuhongtl

Tài liệu tham khảo danh mục các tiêu chuẩn ngành lĩnh vực thuỷ lợi đề nghị huỷ bỏ (Kèm theo Quyết định số:2258/QĐ-KHCN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản