Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Chia sẻ: cobala0309

Hàng hóa thuộc danh mục này áp dụng cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá mậu dịch, phi mậu dịch, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá tại khu vực biên giới với các nước láng giềng; hàng hoá viện trợ Chính phủ, phi Chính phủ.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản