DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO CUNG CẤP CHO THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Chia sẻ: quadau_haudau

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO CUNG CẤP CHO THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC (Kèm theo Quyết định số 229/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 01 năm 2011 về việc phê duyệt các nội dung về cung cấp sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo cho các trường THCS bị ảnh hưởng lũ lụt của 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên)

Nội dung Text: DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO CUNG CẤP CHO THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO CUNG CẤP CHO THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC
(Kèm theo Quyết định số 229/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 01 năm 2011 về việc phê duyệt các nội dung về cung cấp sách
giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo cho các trường THCS bị ảnh hưởng lũ lụt của 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên)

Dùng cho học sinh Trung học cơ sở - Theo lớp
TT Mã sách Tên sách Trang Tác giả Giá bìa
Lớp 6
Ôn tập kiến thức địa lý 6 Nguyễn Việt Hùng (CB)
1 T6D01 92.00 14,000
Trắc nghiệm Địa lí 6 Phí Công Việt (CB)
2 T6D30 44 4,500
Hỏi đáp kiến thức Địa lý 6
3 T6D31 64 Lê Thí 9,000
Hỏi đáp kiến thức Lịch sử 6 Thái Thị Lợi
4 T6D32 56 7,500
Để học tốt Địa lí 6 Nguyễn Trọng Hiếu
5 T6D38 128 16,500
Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6 Vũ Xuân Vinh
6 T6G03 40 6,500
Bài tập trắc nghiệm và tự luận Giáo dục công dân 6 Đặng Thúy Anh
7 T6G05 64 9,000
Bài tập vật lý nâng cao 6 Nguyễn Thanh Hải
8 T6L20 132 11,300
Bài tập trắc nghiệm Vật lý 6 Nguyễn Thanh Hải
9 T6L20 132 17,500
Thực hành Mỹ thuật 6 Nguyễn Thu Yên (CB)
10 T6M07 96 17,500
Rèn kỹ năng giải bài tập TL&TN sinh học 6 Nguyễn Thị Bách Thảo
11 T6S23 132 17,000
Nâng cao và phát triển Toán 6, tập 1 Vũ Hữu Bình
12 T6T21 176 23,000
Nâng cao và phát triển Toán 6, tập 2 Vũ Hữu Bình
13 T6T22 140 21,500
Luyện tập Toán 6 Nguyễn Bá Hòa
14 T6T33 216 28,000
Bài tập trắc nghiệm và các đề kiểm tra Toán 6 Hoàng Ngọc Hưng
15 T6T40 184 22,000
Các dạng toán và phương pháp giải Toán 6, tập 1
16 T6T51 288 Tôn Thân 35,000
Các dạng toán và phương pháp giải Toán 6, tập 2
17 T6T52 252 Tôn Thân 31,000
Kiểm tra trắc nghiệm Toán 6 Đặng Thị Vân Anh
18 T6T68 220 26,500
Bài tập trắc nghiệm Ngữ văn 6 Đỗ Ngọc Thống
19 T6V09 200.00 24,500
Ngữ Văn 6 nâng cao Đỗ Việt Hùng (CB)
20 T6V23 280 33,500
Thực hành trắc nghiệm Sinh học 6 Đỗ Thu Hòa (CB)
21 T6S16 108 12,500
Thực hành trắc nghiệm Vật lí 6
22 T6L23 88 Hà Duyên Tùng (CB) 11,000
Ôn kiến thức luyện kĩ năng Vật lí 6 Nguyễn Xuân Thành (CB)
23 T6L24 124 13,000
Ôn kiến thức luyện kí năng Tiếng Anh 6 Trần Thị Mạnh (CB)
24 T6N33 140 18,500
Ôn kiến thức luyện kĩ năng Sinh học 6 Đỗ Thu Hòa (CB)
25 T6S17 180 20,000
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Lịch sử 6 Vũ Ngọc Anh (CB)
26 T6D36 156 17,000
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Sinh học 6 Trần Quý Thắng
27 T6S22 160 17,500
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán 6, tập 1 Phan Thị Luyến
28 T6T63 156 17,000
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán 6, tập 2 Phan Thị Luyến
29 T6T64 144 16,000
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn 6, tập 2 Nguyễn Thúy Hồng
30 T6V46 180 21,000
Bài Tập ôn luyện tiếng anh 6 Nguyễn thị Kim Oanh
31 T6N23 224 25,000
Tự luyện Violympic toán 6 tập 1 Nguyễn Hải Châu (CB)
32 T6T67 80 10,000
Tự luyện Violympic Toán 6 tập 2 Nguyễn Hải Châu (CB)
33 T6T68 76 10,000
Ngân hàng bài tập Tiếng Việt trung học cơ sở, lớp 6 Đoàn Thị Thu Hà (CB)
34 T6V37 180 21,000
Bài tập Giáo dục Công dân 6 Trần Văn Thắng ( CB )
35 T6G09D8 64 7,900
Giúp em viết tốt các dạng bài tập Làm văn lớp 6 Huỳnh Thị Thu Ba
36 T6V44d9 144 20,000
Hoạt động luyện tập tiếng Anh 6
37 T6N22n8 132 Thái Hoàng Nguyên 20,000
Ôn tập kiến thức Địa lí 6 Phí Công Việt
38 T6D01d9 92 14,000
Phương pháp giải các bài tập tự luận và câu hỏi trắc nghiệm Toán
Lê Hồng Đức ( CB )
39 T6T66D8 128 18,000
6 - tập 1
Phương pháp giải các bài tập tự luận và câu hỏi trắc nghiệm Toán
Lê Hồng Đức ( CB )
40 T6T67D8 156 21,500
6 - tập 2
Rèn Luyện Kĩ Năng Giải BT Toán 6/1 ( TL&TN ) Nguyễn Văn Lộc ( CB )
41 T6T68D0 132 19,500
Rèn Luyện Kĩ Năng Giải BT Toán 6/2 ( TL&TN ) Nguyễn Văn Lộc ( CB )
42 T6T69D0 150 20,000
T6S23D9 Rèn luyện kỹ năng giải bài tập tự luận và trắc nghiệm Sinh học 6 Nguyễn Thị Bách Thảo
43 132 17,000
Thực hành Âm nhạc 6 Tập 1 Võ Thị Xuân Phượng
44 T6A01d0 40 5,500
Thực hành Âm nhạc 6 Tập 2 Võ Thị Xuân Phượng
45 T6A02d0 40 5,500
T6A03D0 Thực hành Mĩ thuật 6/1 Nguyễn Thu Yên
46 40 8,000
T6A04D0 Thực hành Mĩ thuật 6/2 Nguyễn Thu Yên
47 36 8,000
Trọng tâm kiến thức và Bài tập Địa lí 6
48 T6D03D9 96 Lê Thi 12,500
Trọng tâm kiến thức và Bài tập Sinh học 6 Lê Đình Trung ( CB )
49 T6S24D0 128 16,000
Trọng tâm kiến thức và Bài tập Tiếng Anh 6 Đỗ Bích Hà
50 T6N01D9 208 25,500
Trọng tâm kiến thức và Bài tập Vật Lí 6 Trần Công Phong ( CB )
51 T6L01D9 116 15,000
2G601T1 176
52 Toán 6/1 (SGV) 8,000
2G602T1 132
53 Toán 6/2 (SGV) 6,100
2G603T1 176
Vật lí 6 (SGV)
54 8,000
2G604T1 156
Công nghệ 6 (SGV)
55 7,200
2G605T1 236
Ngữ văn 6/1 (SGV)
56 10,400
2G606T1 196
Ngữ văn 6/2 (SGV)
57 8,700
2G607T1 128
Lịch sử 6 (SGV)
58 6,000
2G608T1 108
Địa lí 6 (SGV)
59 5,100
2G609T1 112
Giáo dục công dân 6 (SGV)
60 5,200
2G610T1 152
Mĩ thuật 6 (SGV)
61 7,000
2G611T6 204 7,900
Tiếng Nga 6 (SGV)
62
2G612T1 152
Tiếng Anh 6 (SGV)
63 7,000
2G613T6 136 5,400
Tiếng Pháp 6 (SGV)
64
2G614T1 204
Sinh học 6 (SGV)
65 9,200
2G615T1 108
Thể dục 6 (SGV)
66 5,100
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 6 (SGV)
2G616T1 152
67 7,000
2G618T1 104
Âm nhạc 6 (SGV)
69 5,000
Lớp 7
Trắc nghiệm Địa lí 7 Phí Công Việt (CB)
1 T7D24 104 9,500
Hỏi đáp kiến thức Địa lý 7
2 T7D25 112 Lê Thí 14,500
Hỏi đáp kiến thức Lịch sử 7 Thái Thị Lợi
3 T7D26 72 9,500
Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập vật lý 7
4 T7L13 164 Bùi Quang Hân (CB) 19,000
Thực hành Mỹ thuật 7 Nguyễn Thu Yên (CB)
5 T7M07 100 18,000
Thân Trọng Liên Nhân
Tự học và thực hành tiếng Anh 7
6 T7N08 198 19,000
(CB)
Kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 7 Nguyễn Kim Hiền (CB)
7 T7N26 144 22,000
Chuyên đề Tiếng Anh 7: Ngữ pháp Nguyễn Kim Hiền
8 T7N26 144 21,000
Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Sinh học 7 Huỳnh Văn Hoài
9 T7S05 132 17,000
Luyện tập Sinh học 7 Phan Thị Thu Hà
10 T7S10 116 13,500
RLKN giải BT TL&TN sinh học 7 Lê Nguyên Ngật (CB)
11 T7S17 184 21,000
Luyện giải và ôn tập toán 7 tập 1 Vũ Dương Thuỵ (cb)
12 T7T22 180 22,500
Luyện giải và ôn tập toán 7 tập 2 Vũ Dương Thuỵ (cb)
13 T7T23 144 18,500
Nâng cao và phát triển Toán 7/1 Vũ Hữu Bình
14 T7T24 152 20,000
Nâng cao và phát triển toán 7/2 Vũ Hữu Bình
15 T7T25 128 19,500
Tự kiểm tra, tự đánh giá Toán 7, phần A; Đại số Vũ Hoàng Lâm
16 T7T48 228 22,000
Tự kiểm tra, tự đánh giá Toán 7, phần B: Hình học Vũ Hoàng Lâm
17 T7T49 212 20,500
Kiểm tra trắc nghiệm Toán 7 Đặng Thị Vân Anh
18 T7T57 280 34,500
Tư liệu Ngữ văn 7 Đỗ Ngọc Thống
19 T7V08 276 33,000
Ngữ văn 7 nâng cao Đỗ Việt Hùng (CB)
20 T7V17 296 36,000
Cẩm nang Ngữ văn 7 Nguyễn Xuân Lạc (CB)
21 T7V28 160 13,500
Thực hành trắc nghiệm vật lí 7
22 T7L23 108 Hà Duyên Tùng (CB) 13,000
Thực hành trắc nghiệm Sinh học 7 Đỗ Thu Hòa (CB)
23 T7S12 168 17,000
Bài tập ôn luyện tiếng Anh 7 Nguyễn thị Kim Oanh
24 T7N24 188 25,000
Ôn kiến thức luyện kĩ năng Sinh học 7 Đỗ Thu Hòa (CB)
25 T7S13 200 23,000
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập Lịch sử 7 Vũ Ngọc Anh
26 T7D28 184 21,000
Nguyễn Thị Lan Phương
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Toán 7, tập 1
27 T7T01 188 22,000
(CB)
Nguyễn Thị Lan Phương
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Toán 7, tập 2
28 T7T02 136 17,000
(CB)
Tự luyện Violympic Toán 7 tập 1 Nguyễn Hải Châu (CB)
29 T7T05 80 10,000
Ngân hàng bài tập tiếng việt trung học cơ sở, lớp 7 Đoàn Thị Thu Hà (CB)
30 T7V38 248 27,000
Bài tập Giáo dục Công dân 7 Trần Văn Thắng ( CB )
31 T7G09D8 68 8,300
Giúp em viết tốt các dạng bài tập Làm văn lớp 7 Huỳnh Thị Thu Ba
32 T7V43d9 184 25,000
Hoạt động luyện tập tiếng Anh 7 Hoàng Thị Diệu Hoài
33 T7N18n8 144 21,500
Phương pháp giải các bài tập tự luận và câu hỏi trắc nghiệm Toán
Lê Hồng Đức ( CB )
34 T7T55D8 204 27,500
7 - tập 1
Phương pháp giải các bài tập tự luận và câu hỏi trắc nghiệm Toán
Lê Hồng Đức ( CB )
35 T7T56D8 152 21,000
7 - tập 2
Rèn Luyện Kĩ Năng Giải BT Toán 7/1 ( TL&TN ) Nguyễn Văn Lộc ( CB )
36 T7T57D0 196 24,500
Rèn Luyện Kĩ Năng Giải BT Toán 7/2 ( TL&TN ) Nguyễn Văn Lộc ( CB )
37 T7T58D0 198 25,000
T7S17D9 Rèn luyện kỹ năng giải bài tập tự luận và trắc nghiệm Sinh học 7 Nguyễn Thị Bách Thảo
38 168 30,500
Thực hành Âm nhạc 7 Tập 1 Võ Thị Xuân Phượng
39 T7A01d0 40 6,000
Thực hành Âm nhạc 7 Tập 2 Võ Thị Xuân Phượng
40 T7A02d0 40 6,000
T7A03D0 Thực hành Mĩ thuật 7/1 Nguyễn Thu Yên
41 36 8,000
T7A04D0 Thực hành Mĩ thuật 7/2 Nguyễn Thu Yên
42 36 8,000
Trọng tâm kiến thức và Bài tập Địa lí 7
43 T7D02D9 180 Lê Thi 22,500
Trọng tâm kiến thức và Bài tập Sinh học 7 Lê Đình Trung ( CB )
44 T7S18D0 164 19,000
Trọng tâm kiến thức và Bài tập Tiếng Anh 7 Võ Ngọc Bích
45 T7N01D9 268 32,500
Trọng tâm kiến thức và Bài tập Vật Lí 7 Trần Công Phong ( CB )
46 T7L01D9 120 15,500
2G701T1 152
47 Toán 7/1 (SGV) 7,000
2G702T1 128
48 Toán 7/2 (SGV) 6,000
2G703T1 196
Vật lí 7 (SGV)
49 8,800
2G704T1 200
Công nghệ 7 (SGV)
50 8,800
2G705T1 212
Ngữ văn 7/1 (SGV)
51 9,500
2G706T1 172
Ngữ văn 7/2 (SGV)
52 7,800
2G707T1 200
Lịch sử 7 (SGV)
53 8,800
2G708T1 228
Địa lí 7 (SGV)
54 10,100
2G709T1 112
Giáo dục công dân 7 (SGV)
55 5,200
2G710T1 128
Mĩ thuật 7 (SGV)
56 6,000
2G711T6 200
Tiếng Nga 7 (SGV)
57 7,700
2G712T1 172
Tiếng Anh 7 (SGV)
58 7,800
2G713T6 136
Tiếng Pháp 7 (SGV)
59 5,400
2G714T1 256
Sinh học 7 (SGV)
60 11,400
2G715T1 136
Thể dục 7 (SGV)
61 6,600
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 7 (SGV)
2G716T1 152
62 7,000
2G718T1 88
Âm nhạc 7 (SGV)
63 4,200
2G719M7 80
Tiếng Trung Quốc 7 (SGV)
64 3,200
Lớp 8
Trọng tâm kiến thức và BT địa lý 8
1 T8D02 164.00 Lê Thí 20,500
Trắc nghiệm Địa lí 8 Phí Công Việt (CB)
2 T8D19 84 8,000
Hỏi đáp kiến thức Địa lý 8
3 T8D20 116 Lê Thí 15,000
Bài tập tình huống Giáo dục công dân 8 Vũ Xuân Vinh
4 T8G05 68 9,500
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Nguyễn Xuân Trường
5 T8H01 156 19,500
Bài tập nâng cao Hoá học 8 Nguyễn Xuân Trường
6 T8H05 216 27,500
Ôn tập Hoá học 8 Đỗ Tất Hiển
7 T8H06 140 22,000
Rèn luyện kỹ năng giải toán Hoá học 8 Ngô Ngọc An
8 T8H08 204 25,000
Bài tập chọn lọc Hóa học 8 Đỗ Thị Lâm
9 T8H09 152 19,500
Nắm vững kiến thức rèn luyện kỹ năng Hóa học 8 Từ Vọng Nghi
10 T8H15 144 18,500
Bài tập chọn lọc Hoá học 8 (Dùng cho HS khá giỏi và GV bồi
Huỳnh Văn út
11 T8H20 192 25,000
dưỡng HS giỏi THCS)
148
Phương pháp giải bài tập Hoá học 8 Đặng Xuân Thư
12 T8H21 19,000
Bài tập chọn lọc Vật lý 8 Trịnh Hải Yến (CB)
13 T8L09 108 15,500
Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 8 (dự thi) Nguyễn Đức Hiệp
14 T8L10 204 26,500
Bài tập vật lý nâng cao 8 Nguyễn thanh hải
15 T8L17 160.00 14,600
Bài tập trắc nghiệm Vật lý 8 Nguyễn Thanh Hải
16 T8L17 160 21,000
Tự học và thực hành tiếng Anh 8 Thân Trọng Liên Nhâm
17 T8N07 240 22,800
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 8 Phan Hà, Mai Vi Phương
18 T8N18 156 20,000
Kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 Nguyễn Kim Hiền
19 T8N21 152 21,000
Luyện giải và ôn tập toán 8, tập 1 Vũ Dương Thuỵ
20 T8T21 216 26,500
Bài tập trắc nghiệm Toán 8 Nguyễn Thành Dũng (CB)
21 T8T26 132.00 17,500
Vẽ thêm yếu tố phụ để giải một số bài toán Hình học 8 Nguyễn Đức Tấn
22 T8T30 176 23,000
Giải toán và câu hỏi trắc nghiệm Toán 8/1 Trần Thành Minh
23 T8T31 248 33,000
Thực hành Toán 8, tập 1 Huỳnh Công Minh (CB)
24 T8T32 144 19,500
Giải toán và câu hỏi trắc nghiệm Toán 8, tập 2 Trần Thành Minh
25 T8T36 160 22,500
Rèn luyện Toán 8, tập 2 Nguyễn Cao Thắng
26 T8T41 164 19,000
Dạy - học toán THCS theo hướng đổi mới lớp 8, tập 1
27 T8T51 240 Tôn Thân 33,500
Dạy - học Toán THCS theo hướng đổi mới lớp 8, tập 2
28 T8T52 252 Tôn Thân 36,000
Rèn luyện giải toán hình học 8 Trần Kim Thỏa
29 T8T66 160.00 20,200
Kiểm tra trắc nghiệm Toán 8 Đặng Thị Vân Anh
30 T8T66 232 28,000
Ngữ văn 8 nâng cao Đỗ Việt Hùng (CB)
31 T8V12 296 35,000
Bình giảng Văn 8 Vũ Dương Quỹ, Lê Bảo
32 T8V17 144 19,000
Hệ thống câu hỏi đọc hiểu văn bản Ngữ văn 8 Trần Đình Chung
33 T8V20 204 25,000
Các dạng bài tập làm văn và cảm thụ thơ văn 8
34 T8V21 268 Cao Bích Xuân 31,000
Đọc - hiểu văn bản Ngữ văn 8 Nguyễn Trọng Hoàn
35 T8V27 220 23,000
Luyện tập Ngữ văn 8, tập 1 Trần Thị Nhung
36 T8V37 96 14,500
Luyện tập Ngữ văn 8, tập 2 Trần Thị Kim Nhung
37 T8V38 100 15,000
Đỗ Thu Hoà - Lê Hoàng
Thực hành trắc nghiệm Sinh học 8
38 T8S15 160 16,000
Ninh
Thực hành trắc nghiệm Hoá học 8 Nguyễn Văn Thoại (CB)
39 T8H21 136 17,000
Thực hành trắc nghiệm Vật lí 8
40 T8L21 124 Hà Duyên Tùng (CB) 13,000
Ôn kiến thức luyện kĩ năng Hoá học 8 Nguyễn Văn Thoại
41 T8H20 172 20,000
Ôn kiến thức luyện kĩ năng Tiếng Anh 8 Trần Thị Mạnh (CB)
42 T8N28 160 20,000
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Lịch sử 8 Vuừ Ngoùc Anh (CB)
43 T8D24 176 20,000
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Sinh học 8 Trần Quý Thắng (CB)
44 T8S20 132 18,000
Bài tập ôn luyện Tiếng Anh 8 Nguyễn Thị Kim Oanh
45 T8N26 184 21,000
Tự luyện Violympic Toán 8 tập 1 Nguyễn Hải Châu (CB)
46 T8T52 84 10,000
Ngân hàng bài tập tiếng việt trung học cơ sở, lớp 8 Đoàn Thị Thu Hà (CB)
47 T8V45 212 26,000
Bài tập Giáo dục Công dân 8 Trần Văn Thắng ( CB )
48 T8G09D8 76 9,200
Giúp em viết tốt các dạng bài tập Làm văn lớp 8 Huỳnh Thị Thu Ba
49 T8V44d9 176 24,000
Hoạt động luyện tập tiếng Anh 8 Hoàng Thị Diệu Hoài
50 T8N16n8 152 22,500
Hướng dẫn học Toán 8 tập 2 Nguyễn Văn Lộc ( CB )
51 T8T61D8 160 21,000
Hướng dẫn học Toán 8 tập 1 Nguyễn Văn Lộc ( CB )
52 T8T60D8 232 30,000
Phương pháp giải các bài tập tự luận và câu hỏi trắc nghiệm Toán
Lê Hồng Đức ( CB )
53 T8T64D8 280 37,500
8 - tập 1
Phương pháp giải các bài tập tự luận và câu hỏi trắc nghiệm Toán
Lê Hồng Đức ( CB )
54 T8T65D8 172 22,000
8 - tập 2
T8H03D0 Rèn luyện kĩ năng giải bài tập tự luận và trắc nghiệm Hóa học 8 Phạm Văn Hoan ( CB )
55 124 19,000
T8T66D0 Rèn Luyện Kĩ Năng Giải BT Toán 8/1 ( TL&TN ) Nguyễn Văn Lộc ( CB )
56 240 32,000
T8T67D0 Rèn Luyện Kĩ Năng Giải BT Toán 8/2 ( TL&TN ) Nguyễn Văn Lộc ( CB )
57 200 27,000
T8S20D9 Rèn luyện kỹ năng giải bài tập tự luận và trắc nghiệm Sinh học 8 Nguyễn Thị Bách Thảo
58 180 24,500
Thực hành Âm nhạc 8 Tập 1 Võ Thị Xuân Phượng
59 T8A01d0 40 6,000
Thực hành Âm nhạc 8 Tập 2 Võ Thị Xuân Phượng
60 T8A02d0 40 6,000
T8A03D0 Thực hành Mĩ thuật 8/1 Nguyễn Thu Yên
61 40 8,000
T8A04D0 Thực hành Mĩ thuật 8/2 Nguyễn Thu Yên
62 32 8,000
Trọng tâm kiến thức và Bài tập Địa lí 8
63 T8D02D9 164 Lê Thi 20,500
Trọng tâm kiến thức và Bài tập Lịch sử 8 Phạm Văn Hà ( CB )
64 T8D01D0 152 19,500
Trọng tâm kiến thức và Bài tập Sinh học 8 Lê Đình Trung ( CB )
65 T8S21D0 220 31,500
Trọng tâm kiến thức và Bài tập Tiếng Anh 8 Đỗ Bích Hà
66 T8N01D0 128 30,500
Trọng tâm kiến thức và Bài tập Vật Lí 8 Trần Công Phong ( CB )
67 T8L01D9 176 22,000
2G801T1 188
68 Toán 8/1 (SGV) 8,400
2G802T1 152
69 Toán 8/2 (SGV) 7,000
2G803T1 160
Vật lí 8 SGV
70 7,200
2G804T1 184
Hóa học 8 (SGV)
71 8,400
2G805T1 264
Sinh học 8 (SGV)
72 11,700
2G806T1 232
Công nghệ 8 (SGV)
73 10,300
2G807T1 188
Ngữ văn 8/1 (SGV)
74 8,400
2G808T1 208
Ngữ văn 8/2 (SGV)
75 9,200
2G809T1 232
Lịch sử 8 (SGV)
76 10,300
2G810T1 176
Địa lí 8 (SGV)
77 8,000
2G811T1 128
Giáo dục công dân 8 (SGV)
78 6,000
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 8 (SGV)
2G812T1 120
79 5,600
2G813T1 64
Âm nhạc 8 (SGV)
80 3,200
2G814T1 132
Mĩ thuật 8 (SGV)
81 6,000
2G815T1 136
Thể dục 8 (SGV)
82 6,100
2G816T6 200
Tiếng Nga 8 (SGV)
83 7,700
2G817T1 160
Tiếng Anh 8 (SGV)
84 7,200
2G818T6 160
Tiếng Pháp 8 (SGV)
85 6,200
2G819T6 80
Tiếng Trung Quốc 8 (SGV)
86 3,300
Lớp 9
Tuyển chọn các bài ôn tập và kiểm tra tiếng anh 9: Từ vựng và đọc
Trần Đình Nguyễn Lữ (CB)
1 8I199 88 13,000
hiểu
Thực hành - rèn luyện kĩ năng Lịch sử 9
2 9DK04 116 Lê Xuân Sáu 20,000
Bài tập trắc nghiệm Tiếng anh 9 Nguyễn Mai Phương (CB)
3 9NK04 168 21,500
Hướng dẫn kĩ năng rèn luyện Địa lí 9 Phạm Thị Xuân Thọ (CB)
4 T9D06 168 27,000
Câu hỏi trắc nghiệm và nâng cao lịch sử 9 Phạm Văn hà
5 T9D10 116 9,000
Tư liệu dạy - học Địa lí 9 Đỗ Thị MInh Đức
6 T9D12 136 13,400
Bài tập địa lí 9 Nguyễn Đình Tám (CB)
7 T9D13 108 10,800
Trắc nghiệm Địa lí 9 Phí Công Việt (CB)
8 T9D16 80 7,500
Hỏi đáp kiến thức Địa lý 9
9 T9D21 116 Lê Thí 15,000
Để học tốt Địa lí 9 Phạm Thị Sen
10 T9D27 216 27,000
Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9 Vũ Xuân Vinh
11 T9G06 60 8,000
Các dạng toán và phương pháp giải Hoá học 9 (Tự luận và trắc
12 T9H05 220 Lê Thanh Xuân 27,000
nghiệm)
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Hoá 9 Ngô Ngọc An
13 T9H07 148 19,000
Ôn tập Hoá học 9 Đặng Xuân Thư
14 T9H09 192 24,000
Bài tập nâng cao Hoá học 9 Lê xuân Trường
15 T9H14 240 29,000
Giải toán và trắc nghiệm Hoá học 9 Đặng Công Hiệp
16 T9H21 280 40,000
Phương pháp giải bài tập Hoá học 9 Đặng Xuân Thư
17 T9H24 200 25,500
Giải toán và trắc nghiệm vật lí 9 Nguyễn Tuyến (CB)
18 T9L09 216.00 28,000
Bài tập chọn lọc và nâng cao vật lí 9 Nguyễn Thanh Hải
19 T9L15 184.00 23,000
Bài tập trắc nghiệm Vật lý 9 Nguyễn Thanh Hải
20 T9L16 192.00 25,000
Bài tập trắc nghiệm vật lí 9 (dự thi) Ngô Phước Đức
21 T9L20 156.00 18,500
Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 9
22 T9L22 320.00 Lê Cao Phan 31,000
Bài tập bổ trợ - nâng cao tiếng Anh 9 Nguyễn Thị Chi
23 T9N15 188.00 24,000
Kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 Nguyễn Mai Phương (CB)
24 T9N32 112 17,500
Luyện tập và nâng cao kiến thức Sinh học lớp 9 Trần Ngọc Doanh (CB)
25 T9S11 148 19,000
Bài tập trắc nghiệm Sinh học 9 Trịnh Nguyên Giao
26 T9S18 132 17,000
Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 Lê Đình Trung (CB)
27 T9S29 160.00 19,000
Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 9 Mai Sỹ Tuấn
28 T9S36 140 18,500
Bảng số với bốn chữ số thập phân Tập thể tác giả
29 T9T16 92 8,000
Luyện giải và ôn tập toán 9, tập 2 Vũ Dương Thuỵ (cb)
30 T9T35 236 30,000
Nâng cao phát triển toán 9 tập 2 Vũ Hữu Bình (cb)
31 T9T37 296 33,500
Bài tập trắc nghiệm Toán 9 (dự thi) Nguyễn Thành Dũng
32 T9T39 120 16,000
Tự kiểm tra - Tự đánh giá Toán 9, phần A: Đại số Vũ Hoàng Lâm
33 T9T40 232 29,000
Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 9 (dự thi) Bùi Văn Tuyên
34 T9T42 340 42,000
Giải toán và câu hỏi trắc nghiệm Hình học 9 Trần Thành Minh
35 T9T50 236 30,000
Các dạng toán và phương pháp giải Toán 9, tập 1 Nguyễn Vũ Thanh (CB)
36 T9T56 232 29,500
Các dạng toán và phương pháp giải Toán 9, tập 2 Nguyễn Vũ Thanh (CB)
37 T9T57 368 49,500
Rèn luyện giải toán Hình học 9 Nguyễn Hữu Nhân (CB)
38 T9T61 180 23,500
Rèn luyện giải toán Đại số 9 Nguyễn Hữu Nhân (CB)
39 T9T62 176 23,000
Kiểm tra trắc nghiệm Toán 9 Đặng Thị Vân Anh
40 T9T82 268 32,000
Phương pháp giải toán đại số 9 Đặng Thị Vân Anh
41 T9T82 268.00 26,500
Ngữ văn 9 nâng cao Đỗ Việt Hùng (CB)
42 T9V17 296 36,000
Bài tập rèn kỹ năng tích hợp Ngữ văn 9 Nguyễn Thúy Hồng (CB)
43 T9V18 256 32,000
Dạy học Ngữ văn 9, tập 1 Nguyễn Trọng Hoàn (CB)
44 T9V25 212 27,000
Dạy học Ngữ văn 9, tập 2 Nguyễn Trọng Hoàn (CB)
45 T9V26 216 27,500
Bình giảng Văn 9 (dự thi) Lê Bảo (CB)
46 T9V30 180 21,000
Một số kiến thức kĩ năng và bài tập nâng cao ngữ văn 9 (sách dự
Nguyễn Thị Mai Hoa (CB)
47 T9V33 280 34,500
thi)
Cảm thụ và phân tích tác phẩm Văn học 9/1 Nguyễn Văn Long
48 T9V38 112 15,000
Rèn luyện kỹ năng làm Văn 9 Lương Duy Cán
49 T9V39 148 19,000
Cảm thụ và phân tích tác phẩm Văn học 9/2 Nguyễn Văn Long
50 T9V45 88 12,000
Thực hành trắc nghiệm hoá học 9 Nguyễn Văn Thoại (CB)
51 T9H22 168 20,000
Thực hành trắc nghiệm Sinh học 9 Đỗ Thu Hòa (CB)
52 T9S24 176 19,000
Thực hành trắc nghiệm Vật lí 9
53 T9L25 148 Hà Duyên Tùng (CB) 17,000
Ôn kiến thức, luyện kĩ năng Hoá học 9 Nguyễn Văn Thoại (CB)
54 T9H23 192 19,000
Ôn kiến thức luyện kĩ năng Vật lí 9 Nguyễn Xuân Thành (CB)
55 T9L26 128 15,000
Ôn kiến thức luyện kĩ năng Tiếng Anh 9 Trần Thị Mạnh (CB)
56 T9N32 100 15,000
Ôn kiến thức luyện kĩ năng Sinh học 9 Đỗ Thu Hoà (CB)
57 T9S25 148 15,000
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập Sử 9 Vũ Ngọc Anh
58 T9D26 208 27,000
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh 9 Nguyễn Quốc Tuấn(CB)
59 T9N31 164 18,000
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Sinh học 9 Vũ Đức Lưu
60 T9S30 112 13,000
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán 9, tập 1 Nguyễn Lan Phương (CB)
61 T9T76 240 26,000
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán 9, tập 2 Nguyễn Lan Phương (CB)
62 T9T77 172 20,000
Bài tập ôn luyện Tếng Anh 9 Nguyeón Thũ Kim Oanh
63 T9N29 200 26,000
Tự luyện Violympic Toán 9 tập 1 Nguyễn Hải Châu (CB)
64 T9T80 80 10,000
Ngân hàng bài tập Tiếng Việt THCS lớp 9 Đoàn Thị Thu Hà (CB)
65 T9V54 232 29,000
Đề thi tuyển sinh vào THPT chuyên môn Toán:1991-2008 (ĐHSP
Phạm Minh Phương (CB)
66 C3T01 240 30,000
Hà Nội - THPT Chu Văn An)
Chuẩn bị kiến thức ôn thi vào lớp 10 THPT môn Toán Nguyễn Hải Châu (CB)
67 TXT65 216 23,000
Chuẩn bị kiến thức ôn thi vào lớp 10 THPT môn Văn Nguyễn Hải Châu (CB)
68 TXV66 180 16,000
Bài tập Giáo dục Công dân 9 Trần Văn Thắng ( CB )
69 T9G09D8 68 9,000
Giúp em viết tốt các dạng bài tập Làm văn lớp 9 Huỳnh Thị Thu Ba
70 T9V53d9 169 22,500
Phương pháp giải các bài tập tự luận và câu hỏi trắc nghiệm Toán
Lê Hồng Đức ( CB )
71 T9T80D8 212 28,500
9 - tập 1
Phương pháp giải các bài tập tự luận và câu hỏi trắc nghiệm Toán
Lê Hồng Đức ( CB )
72 T9T81D8 240 30,000
9 - tập 2
Rèn Luyện Kĩ Năng Giải BT Toán 9/1 ( TL&TN ) Nguyễn Văn Lộc ( CB )
73 T9T74D8 280 37,000
Rèn Luyện Kĩ Năng Giải BT Toán 9/2 ( TL&TN ) Nguyễn Văn Lộc ( CB )
74 T9T75D8 216 33,000
T9S31D9 Rèn luyện kỹ năng giải bài tập tự luận và trắc nghiệm Sinh học 9 Huỳnh Thị ái Tâm
75 216 29,000
Thực hành Âm nhạc 9 Võ Thị Xuân Phượng
76 T9A01d0 40 6,000
T9A02D0 Thực hành Mĩ thuật 9 Nguyễn Thu Yên
77 40 8,000
Trọng tâm kiến thức và Bài tập Địa lí 9
78 T8D02D9 164 Lê Thi 17,000
Trọng tâm kiến thức và Bài tập Lịch sử 9 Phạm Văn Hà ( CB )
79 T9D01D9 180 22,500
Trọng tâm kiến thức và Bài tập Sinh học 9 Huỳnh Thị ái Tâm
80 T9S32D9 164 29,000
Trọng tâm kiến thức và Bài tập Tiếng Anh 9 Nguyễn Thị Thùy Trang
81 T9N01D9 132 17,000
Trọng tâm kiến thức và Bài tập Vật Lí 9 Trần Công Phong ( CB )
82 T9L01D9 260 32,500
Vui Học Từ Vựng Tiếng Anh 9 Đặng Kim Anh
83 T9N12n8 204 29,500
2G901T1
84 Toán 9/1 (SGV) 168 7,600
2G902T1
85 Toán 9/2 (SGV) 192 8,700
2G905T1
Vật lí 9 (SGV)
86 328 16,300
2G907T1
Hóa học 9 (SGV)
87 204 9,200
2G909T1
Sinh học 9 (SGV)
88 220 9,900
2G910T1
Công nghệ 9 : Nấu ăn (SGV)
89 52 2,500
2G911T1
Thể dục 9 (SGV)
90 128 6,000
2G912T1
Ngữ văn 9 - Tập 1 (SGV)
91 248 10,900
2G913T1
Ngữ văn 9 - tập 2 (SGV)
92 200 8,800
2G916T1
Lịch sử 9 SGV
93 204 9,200
2G917T1
Địa lí 9 (SGV)
94 152 7,000
2G918T1
Giáo dục công dân 9 (SGV)
95 104 5,000
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 (SGV)
2G919T1
96 128 6,000
2G920T1
Tiếng Anh 9 (SGV)
97 116 5,500
2G922T6
Tiếng Pháp 9 (SGV)
98 100 4,000
2G923T6
Tiếng Nga 9 (SGV)
99 104 4,200
2G924T6
Tiếng Trung quốc 9 (SGV)
100 56 2,200
2G925T1
Âm nhạc 9 (SGV)
101 64 3,200
Giáo dục Hướng nghiệp 9 (SGV)
2G926T1
102 100 4,700
Công nghệ 9 : Trồng cây ăn quả (SGV)
2G927T1
103 68 3,200
Công nghệ 9 : Cắt may (SGV)
2G928T1
104 64 3,100
Công nghệ 9 : Lắp đặt mạng điện TN (SGV)
2G929T1
105 88 4,200
Công nghệ 9 : sửa chữa xe đạp (SGV)
2G930T1
106 48 2,500
2G931T1
Mĩ thuật 9 (SGV)
107 88 4,200
Sách tham khảo dùng chung
Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường ( hợp tác với NXB
Nguyễn Trung Tín
7L182h9 172
1 15,000
CTQG)
Hỏi và đáp pháp luật giao thông đường bộ (hợp tác với NXB
Trần Sơn
7L184h9 200
2 17,500
CTQG)
7L185h9 Tìm hiểu công tác phòng, chống ma tuý (hợp tác với NXB CTQG) Trần Văn Luyện
244
3 22,000
4 7,000
Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông Hà Nhật Thăng
8G398h9 72
5 10,000
Những tình huống thường gặp trong quản lý trường học Lục Thị Nga
8G736h0 100
6 144,000
Phương pháp dạy học (Truyền thống và đổi mới)
8G799h0 616 Thái Duy Tuyên
7 13,500
Cuộc đời nhà toán học A bel Nguyễn Văn Bằng
8H409h8 116
8 28,500
Truyện kể về các nhà bác học Vật lý Đào Văn Phúc
8H432h9 308
Các công trình kiến trúc nổi tiếng trong lịch sử thế giới cổ trung Lê Phụng Hoàng, Hà Bích
8H527m9 172
9 37,500
đại liên
10 8H554h8 99 phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt 25,000
Đinh Trọng Lạc
244
Trần Ngọc Linh, Lương
8H772h0 Kể chuyện Bác Hồ, tập 1 276
11 27,000
Văn Phú
12 8H851h0 Kể chuyện Bác Hồ, tập 2 25,000
Lương Văn Phú
248
13 8H853h9 Truyện kể các nhà bác học Hoá học 14,500
Nguyễn Duy ái
152
14 8I111m8 Tủ sách phát minh: Cơ học- Quang học- Thiên văn học 8,600
Nguyễn Mạnh Suý
112
Hướng dẫn sử dụng bản đồ trong SGK Địa lí phổ thông- T1 THCS Lâm Quang Dốc
8I136h8 208
15 24,000
Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong SGK Lịch sử THCS: Phần
Nguyễn Thị Côi
8I137h0 212
16 27,500
lịch sử Việt Nam
Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong SGK Lịch sử THCS: Phần
Trịnh Đình Tùng
8I138h0 208
17 26,500
lịch sử thế giới
18 8I151h8 Tục ngữ các dân tộc việt nam về giáo dục đạo đức 11,000
Nguyễn nghĩa dân
136
19 8I165h9 Những điều còn chưa biết về Marie-Curie 10,000
Đỗ Hương Trà
88
20 8I168m9 Nên học Toán thế nào cho tốt? 11,000
Nguyễn Cảnh Toàn
104
21 8I170m9 Vẻ đẹp của các đường cong thiên nhiên 18,500
Phạm Viết Dần
92
22 8I179Z9 Mười vạn câu hỏi vì sao - tri thức thế kỷ 21: Khoa học vũ trụ 36,500
0
Mười vạn câu hỏi vì sao - tri thức thế kỷ 21: Khoa học môi trường
8I181Z9 0
23 45,500
24 40,500
Mười vạn câu hỏi vì sao - Tri thức thế kỉ 21: Tin học
8I184Z9 0
Tuyển chọn các bài ôn tập và kiểm tra tiếng anh 9: Từ vựng và đọc Trần Đình Nguyễn Lữ-
8I199z8 88
25 13,000
hiểu Xuân Trúc
Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh qua các mẩu chuyện đạo
Vũ Thị Hằng
8I201m9 108
26 11,500
đức, tập 1
Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh qua các mẩu chuyện đạo
Vũ Thị Hằng
8I202m9 112
27 12,000
đức, tập 2
28 8I210n9 29,500
Kiến thức kỹ năng cơ bản Tập làm văn THCS Huỳnh Thị Thu Ba
208
29 8I220T7 41,500
Tâm huyết nhà giáo Tập thể tác giả
368
30 8I226m9 15,000
Các nhà sinh vật học nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới Nguyễn Phương Nga
148
31 8I228m9 23,000
Thi pháp học và vấn đề giảng dạy văn học trong nhà trường Nguyễn Thị Dư Khánh
224
32 8I254h9 12,500
Dạy và học từ ghép ở trường phổ thông Hà Quang Năng
120
Kể chuyện âm nhạc Lê Anh Tuấn
33 8I267h9 200 21,000
Các chuyên đề số học bồi dưỡng HS giỏi toán trung học
Phan Huy Khải
8I285n9 260
34 33,500
(THCS,THPT)-Chuyên đề 2: Số học và dãy số
Các chuyên đề số học BDHS giỏi Toán trung học(THCS,THPT)-
Phan Huy Khải
8I286n9 388
Chuyên đề 3: Các bài toán cơ bản của số học
35 49,500
Các chuyên đề số học BDHS giỏi Toán trung học(THCS,THPT)-
Phan Huy Khải
8I287n9 312
36 39,500
Chuyên đề 4: Các bài toán về hàm số
Các chuyên đề số học BDHS giỏi Toán trung học(THCS,THPT)-
Phan Huy Khải
8I288n9 380
Chuyên đề 5: Phương trình nghiệm nguyên
37 48,500
38 21,000
Truyện kể về phong tục các dân tộc Việt Nam, tập 3 Nguyễn Trọng Báu
8I307z8 216
39 25,500
Địa lý tự nhiên các lục địa, tập 1 Nguyễn Phi Hạnh
8I331h0 200
Dạy học văn bản Ngữ văn THCS theo đặc trưng phương thức biểu
Trần Đình Chung
8I352h9 400
40 49,000
đạt
Tóm tắt kiến thức THCS, môn Hóa học Đỗ Thị Lâm, Phạm Thị Quý
8I438s9 4
41 5,000
42 5,000
Tóm tắt kiến thức THCS: Môn Vật lý Phùng Thanh Huyền
8I439s0 4
43 15,700
Một số phương pháp mới trong chứng minh bất đẳng thức Ngô Thế Phiệt
8I442N7 140
44 23,000
Địa lý tự nhiên các lục địa, tập 2 Nguyễn Phi Hạnh
8I684H0 180
Chuyện lạ về thi cử của người Việt Nam thời phong kiến
45 8I693W0 22,000
46 25,000
Những câu chuyện theo bước chân Bác
8I701W9 0
47 19,200
Một số trang Web Tiếng Việt thông dụng
8I702N8 0
48 35,000
Chuyện lạ thế giới chưa thể giải thích
8I702W0 0
49 25,500
English for mathema tics (Tiếng anh cho toán)
8I708H9 0
50 26,500
Việt Nam non xanh nước biếc
8I713G9 0
51 22,000
Cuộc đời Lý Công Uẩn
8I743H0 0
52 10,000
Tự luyện Olympic tiếng Anh 6, tập 1 Đặng Hiệp Giang (CB)
8N007S0 84
53 10,000
Tự luyện Olympic tiếng Anh 7, tập 1 Đặng Hiệp Giang (CB)
8N009S0 80
54 10,000
Tự luyện Olympic tiếng Anh 8, tập 1 Đặng Hiệp Giang (CB)
8N011S0 80
55 10,000
Tự luyện Olympic tiếng Anh 9, tập 1 Đặng Hiệp Giang (CB)
8N013S0 84
56 8,000
Tủ sách ngoại ngữ chuyên đề: Bí quyết luyện đọc tiếng Anh
8N394t7 96 Phan Hà (cb)
57 21,500
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản Lê Dũng
8N488n9 208
58 31,000
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh nâng cao
8N489n9 304 Thái Hoàng Nguyên (CB)
8N551m9 80 bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh dành cho học sinh THCS Thụy Vy
96
59 13,500
60 12,000
40 câu đố vui tiếng anh
8N567m9 0
61 8,000
Tủ sách ngoại ngữ - Chuyên đề: Quán từ tiếng Anh Thục Vy (CB)
8N568m7 96
62 5,000
Tóm tắt kiến thức THCS: Môn tiếng Anh Trần Thị Khánh
8N638s0 4
63 13,500
Học tiếng Anh theo chủ đề: Nghề nghiệp (JOBS) Ngọc Lam, Gia Thuỵ
8N644M9 92
64 13,500
Học tiếng Anh theo chủ đề: Trường học (SCHOOLS) Ngọc Lam, Thanh Xuân
8N645M9 92
8S001H0 Phát triển giáo dục Việt Nam và thế giới (song ngữ Anh - Việt) Đoàn Triệu Long
0
65 28,500
66 39,000
Sổ tay kiến thức lịch sử THCS
8U178Z0 0
67 42,800
Sổ tay kiến thức ngữ văn THCS
8U181K9 0
68 31,800
100 Sự kiện lịch sử Việt nam trong thế kỷ XX
8U187c9 0
69 17,000
Sổ tay kiến thức địa lý THCS
8U195K8 0
70 14,000
Sổ tay kiến thức vật lý THCS
8U261K9 0
71 19,500
Sổ tay kiến thức ngữ văn 6
8U262K9 0
72 19,500
Sổ tay kiến thức ngữ văn 7
8U263K9 0
73 19,500
Sổ tay kiến thức ngữ văn 8
8U264K9 0
74 25,500
Sổ tay kiến thức ngữ văn 9
8U265K9 0
75 33,000
Sổ tay kiến thức công nghệ THCS
8U270Z9 0
76 50,000
Học sinh, sinh viên với văn hoá đạo đức trong ứng xử xã hội Nguyễn Văn Lê
8X351h9 268
77 17,500
Hãy vượt qua tính ỳ tâm lý Dương Xuân Bảo
8X362t8 148
78 44,000
Mười vạn câu hỏi vì sao - Tri thức thế kỷ 21: Vật lý
8Z001Z0 0
79 44,000
Mười vạn câu hỏi vì sao - Tri thức thế kỷ 21: Động vật
8Z002Z0 0
80 42,000
Mười vạn câu hỏi vì sao - Tri thức thế kỷ 21: Thực vật
8Z003Z0 0
81 42,000
Mười vạn câu hỏi vì sao - Tri thức thế kỷ 21: Cơ thể người
8Z004Z0 0
Patricia C.Bernard -
8Z006S0 Bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó! 164
82 25,000
Michael E. Bernard
83 8Z021H9 Từ điển Toán học của em 16,000
Ngô ánh Tuyết
64
Giáo dục kỹ năng sống trong môn Ngữ văn ở tr ường THCS (TL Lê Minh Châu, Nguyễn
C2G01S0 148
84 25,000
Thuý Hồng
dành cho GV)
85 C2G01W0 Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS 36,000
0
Giáo dục kỹ năng sống trong Hoạt động Giáo dục ngo ài giờ lên
Lê Thanh Sử
C2G02S0 132
86 22,000
lớp ở trường THCS (TL dành cho GV)
Giáo dục kỹ năng sống trong môn Giáo dục công dân ở tr ường
Nguyễn Thị Thanh Mai
C2G03S0 156
87 25,000
THCS (TL dành cho GV)
Giáo dục kỹ năng sống trong môn Địa lý ở trường THCS (TL dành
Phạm Thị Thu Phương
C2G04S0 160
88 25,000
cho GV)
Giáo dục kỹ năng sống trong môn Sinh học ở tr ường THCS (TL
Trần Quý Thắng
C2G05S0 176
89 28,000
dành cho GV)
Ôn luyện kiến thức Hoá học THCS (Dành cho học sinh ôn thi vào Nguyễn Thị Ngà, Ngô Văn
C2H01S0 224
90 23,500
lớp 10 chuyên, chọn) Vụ
C2N01N9 Hệ thống kiến thức và các dạng bài tập ngữ pháp tiếng anh THCS 0
91 28,500
Sổ tay thành ngữ, tục ngữ Tiếng Việt (dùng trong nhà trường) Nguyễn Trọng Khánh (CB)
8U184 396 30,000
92
Sổ tay Từ và Ngữ tiếng việt (dùng trong nhà trường) Nguyễn Trọng Khánh (CB)
8U185 352 28,000
93
Sổ tay từ đồng nghĩa, gần nghĩa Tiếng Việt (d ùng trong nhà
Nguyễn Trọng Khánh (CB)
8U196 384 30,000
94 trường)
95 Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Lịch sử THCS Phan Thị Lạc (CB)
C2D02 104 11,500
96 Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Địa lí THCS Nguyễn Trọng Đức (CB)
C2D03 104 11,500
97 Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn GDCD THCS Phan Thị Lạc (CB)
C2G01 92 10,500
98 Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Công nghệ THCS Nguyễn Thị Dung (CB)
C2K01 112 12,500
99 Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Vật lí THCS Nguyễn Trọng Sửu (CB)
C2L01 128 14,000
100 Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Sinh học THCS Ngô Văn Hưng (CB)
C2S01 104 11,500
Tóm tắt kiến thức Hoá học Trung học cơ sở (Dưới dạng bảng và
Nguyễn Văn Thoại
C2H01 88 8,000
101 sơ đồ)
Tóm tắt kiến thức Toán Trung học cơ sở (Dưới dạng bảng và sơ
Nguyễn Ngọc Đạm
C2T01 216 18,000
102 đồ)
103 Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Ngữ văn THCS Phan Thị Lạc
C2V01 72 8,500
104 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Phạm Minh Hùng (CB)
7G091 136 24,000
Phương pháp và kinh nghiệm tuyên truyền giới thiệu sách trong
Lê Thị Chinh (CB)
8I698 212 28,000
105 thư viện trường học
Rèn luyện kỹ năng sư phạm( Dành cho GV phổ thông và SV
Hà Nhật Thăng (CB)
8G958 188 20,000
106 trường CĐSP, ĐHSP)
Đổi mới đánh giá kết quả học tập môn ngữ văn của học sinh
Nguyễn Thúy Hồng
8I562 260 25,000
107 THCS, THPT
108 Dạy học Tiếng Việt (Trung học cơ sở) Bùi Tất Tươm (CB)
8G747 216 24,300
109 Cú pháp Tiếng Việt Nguyễn Văn Hiệp
8X390 428 50,000
110 Bất đẳng thức về trung tuyến trong Tam giác Lê Ngọc Lộc
8I667 124 13,000
Khúc giữa của con cá (một số vấn đề về phương pháp luận sáng
Dương Xuân Bảo
8I691 128 12,000
111 tạo)
Chuyên đề số học (chuyên đề số 6): Những bài toán về chia hết và
Nguyễn Danh Ninh
8I708 100 13,000
112 chia còn dư
Tự nhiên, vũ trụ và quan niệm của người xưa: Gia đình mặt trời Đào Thành Dùng
0H756 32 9,000
113
Tự nhiên, vũ trụ và quan niệm của người xưa:Mặt trăng, các vì sao
Đào Thành Dùng
0H757 28 8,500
114 và hiện tượng nguyệt thực
Tự nhiên, vũ trụ và quan niệm của người xưa: Mặt trời, đêm tối và
Đào Thành Dùng
0H758 44 12,000
115 hiện tượng Nhật thực
Tự nhiên, vũ trụ và quan niệm của người xưa: Mưa, Cầu vồng,
Đào Thành Dùng
0H759 36 10,000
116 Sấm chớp
Em tìm hiểu và thực hành pháp luật - Tập 1: Pháp luật trong đời
Vũ Xuân Vinh (CB)
8I713 108 8,000
117 sống gia đình
Em tìm hiểu và thực hành pháp luật - Tập 2: Pháp luật trong nhà
Vũ Xuân Vinh (CB)
8I714 88 6,500
118 trường
Em tìm hiểu và thực hành pháp luật - Tập 3: Pháp luật nơi công
Vũ Xuân Vinh (CB)
8I715 80 6,000
119 cộng
Em tìm hiểu và thực hành pháp luật - Tập 4: Pháp luật khi tham
Vũ Xuân Vinh (CB)
8I716 72 5,500
120 gia giao thông
Em tìm hiểu và thực hành pháp luật - Tập 5: Pháp luật với các tệ
Vũ Xuân Vinh (CB)
8I717 104 7,500
121 nạn xã hội
Hoa Mẫu Đơn - Tuyển tập truyện ngắn về các nhà giáo Việt Nam Hà Đình Cẩn (CB)
8G867 244 20,000
122
Mùa cát nổi - Tuyển tập truyện ngắn về các nhà giáo Việt Nam Hà Đình Cẩn (CB)
8G868 276 22,500
123
Giáo giới trường tôi liệt truyện - Tuyển tập truyện ngắn về các nh à
Hà Đình Cẩn (CB)
8G869 244 20,000
124 giáo Việt Nam
Vằng vặc một tấm lòng - Tuyển tập truyện ngắn về các nhà giáo
Hà Đình Cẩn (CB)
8G871 252 20,500
125 Việt Nam
Mùa của ngày hôm qua - Tuyển tập truyện ngắn về các nhà giáo
Hà Đình Cẩn (CB)
8G872 256 22,500
126 Việt Nam
Bản tình ca mùa thu - Tuyển tập truyện ngắn về các nhà giáo Việt
Hà Đình Cẩn (CB)
8G873 240 19,500
127 Nam
Ngày trở về - Tuyển tập truyện ngắn về các nhà giáo Việt Nam Hà Đình Cẩn (CB)
8G876 252 20,500
128
Một mình chơi trốn tìm - Tuyển tập truyện ngắn về các nhà giáo
Hà Đình Cẩn (CB)
8G877 236 19,000
129 Việt Nam
Bình minh trong ánh mắt - Tuyển tập truyện ngắn về các nhà giáo
Hà Đình Cẩn (CB)
8G878 224 18,000
130 Việt Nam
Cô sẽ giữ cho em mùa xuân - Tuyển tập truyện ngắn về các nhà
Hà Đình Cẩn (CB)
8G880 224 18,000
131 giáo Việt Nam
Khung cửa chữ - Tuyển tập truyện ngắn về các nhà giáo Việt Nam Hà Đình Cẩn (CB)
8G881 248 20,000
132
Thiên thần không có cánh - Tuyển tập truyện ngắn về các nh à giáo
Hà Đình Cẩn (CB)
8G882 280 23,000
133 Việt Nam
Một truyền thuyết - Tuyển tập truyện ngắn về các nh à giáo Việt
Hà Đình Cẩn (CB)
8G883 228 18,500
134 Nam
Ngẩng đầu lên đi em - Tuyển tập truyện ngắn về các nhà giáo Việt
Hà Đình Cẩn (CB)
8G884 264 21,500
135 Nam
136 Truyện chọn lọc viết về nhà giáo: Người hoang tưởng số 5 Vũ Xuân Vinh (CB)
8V736 136 12,500
137 Truyện chọn lọc viết về nhà giáo: Nả ơi Vũ Xuân Vinh (CB)
8V737 136 12,500
138 Những người thầy Nguyễn Hải
8V670 368 31,000
139 160.00
Bảng phân loại tài liệu trong TVTPT Vũ bá Hòa (CB)
8G888M9 23,700
140 620.00
Chương trình GDPT - Cấp THCS Bộ Giáo dục - Đào tạo
PGB03b9 151,000
141 236.00
Kĩ năng guảng giải, Kĩ năng nêu vấn đề Sử Khiết Danh
8Z048K8 34,800
142 196.00
Kĩ năng ngôn ngữ Lưu Kim Tinh
8Z045K8 29,000
143 230.00
Kĩ năng nhập, kĩ năng kết thúc Vương Bảo Đại
8Z046K3 33,800
144 222.00
Kĩ năng phản hồi, Kĩ năng luyện tập Nhiệm Hoàn
8Z044K8 32,500
145 200.00
Kĩ năng tổ chức lớp, KN biến hoá trong GD Sử Khiết Danh
8Z047K8 22,800
146 212.00
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ TVTPT Vũ Bá Hòa (CB)
8G889M9 36,800
Kể chuyện về Toán và các nhà toán học
147 8I758H0 460.00 125,000
Nhiều tác giả
148 Câu chuyện hấp dẫn về Bài toán Phéc-ma Trần Văn Nhung (dịch)
8H665h9 28,500
Nguyễn Văn Tùng
149 8V728K0 Chân dung và nhận định của nhà văn về tác phẩm trong nhà trường 219.00 36,000
Nguyễn Thanh Hùng (CB)
150 C2V01KO Thiết kế bài dạy ngữ văn THCS 227.00 40,000
151 8V727K9 Hỏi đáp về các tình huống khó trong dạy và học Ngữ văn 231.00 35,000
Nhiều tác giả
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản