Danh mục thuốc

Chia sẻ: nph17031967

Bản dự trù về danh mục thuốc gồm sản phẩm, nồng độ hàm lượng, nước sản xuất, ĐVT, đơn giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Danh mục thuốc

Ngày....tháng....năm
Danh mục thuốc


STT Nồng độ hàm Nước ĐVT Đơn giá
Sản phẩm
lượng sản xuất

1 ACEMOL 325MG 2/9 VIỆT NAM Viên

2 ACEMOL E VIỆT NAM Viên

3 ACEMUC 200MG LIÊN DOANH Gói

4 ACEPEN AG VIỆT NAM Gói

5 ACTICARBIN PHÁP Viên

6 ACTIVITOL PHÁP Viên

7 ACYCLOVIR CREAM 5G VIỆT NAM Tube

8 ACYCLOVIR 200MG VIỆT NAM Viên

9 ADO VIỆT NAM Viên

10 ADOFEX LIÊN DOANH Viên

11 ADONA 25MG MỸ Ống

12 ADONA 30MG MỸ Viên

13 ADRENOXYL 10MG VIỆT NAM Viên

14 AFENMAX 100MG ẤN ĐỘ Viên

15 AIKIDOGEL MỸ Miếng

16 AIR-X VIỆT NAM Viên

17 ALAXAN LIÊN DOANH Viên

18 ALBENDAZOL 400MG VIỆT NAM Viên

19 ALBENDAZOL QUẢ NÚI VIỆT NAM Viên

20 ALCOOL 90O-60ML (CỒN) VIỆT NAM Chai

21 ALIMENAZIN 5MG VIỆT NAM Viên

22 ALIPID 10mg VIỆT NAM Viên

23 ALPHA CHOAY LIÊN DOANH Viên

24 ALPHACHOAY (NGOẠI) VIỆT NAM Viên

25 ALPHACHYMOTRYPSIN VIỆT NAM Viên

26 ALSUPERAN (H/30V) VIỆT NAM Viên

27 ALUMINA VIỆT NAM Chai

28 ALUMINA II VIỆT NAM Viên

29 ALUZANE VIỆT NAM Gói

30 ALVESIN 250ML VIỆT NAM Chai1
STT Nồng độ hàm Nước ĐVT Đơn giá
Sản phẩm
lượng sản xuất

31 ALVESIN 500ML VIỆT NAM Chai

32 AMBROXOL 30MG ẤN ĐỘ Viên

33 AMCARDIA 5MG VIỆT NAM Viên

34 AMEFLU DAYTIME LIÊN DOANH Viên

35 AMENAL VIỆT NAM Viên

36 AMINOPLASMA , CAVA 250ML VIỆT NAM Chai

37 AMINOPLASMA , CAVA 500ML VIỆT NAM Chai

38 AMLODIPIN 5MG ẤN ĐỘ Viên

39 AMLOR 5MG (PHÁP) VIỆT NAM Viên

40 AMOX 250MG NGẬM VIỆT NAM Viên

41 AMOX 250MG V/10 MK VIỆT NAM Viên

42 AMOX 250MG VIDI VIỆT NAM Viên

43 AMOX 500MG TG VIỆT NAM Viên

44 AMOXYL 1.5G VIDI VIỆT NAM Gói

45 AMOXYL 250MG TGP VIỆT NAM Gói

46 AMPI 500MG VIỆT NAM Viên

47 AMPICILLIN 500MG VN VIỆT NAM Viên

48 AMTAS AT ẤN ĐỘ Viên

49 ANDOL S VIỆT NAM Viên

50 ANDOXAN VIỆT NAM Viên

51 ANLEN .>50 HOP GIẤY VIỆT NAM Hộp

52 ANLEN
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản