DANH MỤC TIÊU CHUẨN

Chia sẻ: Huynh Gia Themy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
254
lượt xem
114
download

DANH MỤC TIÊU CHUẨN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về tra cứu danh mục tiêu chuẩn việt nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DANH MỤC TIÊU CHUẨN

  1. TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Mã số Nội dung tiêu chuẩn TCVN 2622-1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế. TCVN 3254-1989 An toàn cháy - Yêu cầu chung TCVN 3255-1986 An toàn nổ - Yêu cầu chung TCVN 3991-85 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa TCVN 4879-1989 Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn TCVN 5279-90 Bụi cháy - An toàn cháy nổ - Yêu cầu chung TCVN 5738-1993 Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6161-1996 Phòng cháy chữa cháy - chợ và trung tâm thương mại- Yêu cầu thiết kế TCXD 215-1998 Phòng cháy chữa cháy Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy TCXD 217-1998 Phòng cháy chữa cháy Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dụng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm TCVN 3890-84 Phương tiện và thiết bị chữa cháy Bố trí, bảo quản , kiểm tra , bảo dưỡng TCVN 4878-1989 Phân loại cháy TCVN 5040-1990 Thiết bị phòng cháy và chữa cháy Kí hiệu hình vẽ dựng trên sơ đồ phòng cháy Yêu cầu kĩ thuật TCVN 5303-1990 An toàn cháy - Thuật ngữ và định nghĩa TCVN 6161 - 1996 Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế TCVN 6379-1998 Thiết bị chữa cháy Trụ nước chữa cháy -Yêu cầu kĩ thuật TCXD 216-1998 Phòng cháy chữa cháy Từ vựng – Thiết bị chữa cháy TCXD 218-1998 Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy - Quy định chung TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ HÓA CHẤT
  2. TCVN 3149-79 Tạo các lớp phủ kim loại và các lớp phủ vô cơ Yêu cầu chung về an toàn TCVN 3164-79 Các chất độc hại Phân loại và những yêu cầu chung về an toàn TCVN 4202 - 86 Hệ thống lạnh - Kỹ thuật an toàn TCVN 4586-1997 Vật liệu nổ công nghiệp Yêu cầu an toàn về bảo quản vận chuyển và sử dụng TCVN 5331 - 91 Thiết bị axetylen Yêu cầu an toàn đối với kết cấu bình sinh khí TCVN 5332 - 91 Thiết bị axetylen Yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị công nghệ chính TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Qui phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản, vận chuyển (Soát xét lần 2) TCVN 5507-1991 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, sử dụng,bảo quản và vận chuyển (Soát xét lần 1) TCVN 5663-1992 Thiết bị lạnh Yêu cầu an toàn TCVN 6174 – 1997 Vật liệu nổ công nghiệp yêu cầu an toàn về sản xuất - Thử nổ và nghiệm thu (Soát xét lần 2) TCVN 6223 : 1996 Cửa hàng khí đốt hóa lỏng Yêu cầu chung về an toàn TCXD 177-1993 Đường ống dẫn khí đặt ở đất liền. Quy định kĩ thuật tạm thời về hành lang an toàn
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ AN TOÀN ĐIỆN Mã số Tên tiêu chuẩn TCVN 2295 -78 Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộ và của trạm biến áp trọn bộ - Yêu cầu an toàn TCVN 2329-78 Vật liệu cách điện rắn Phương pháp thử, Điều kiện tiêu chuẩn của môi trường xung quanh và việc chuẩn bị mẫu TCVN 2330 - 78 Vật liệu cách điện rắn Phương pháp xác định độ bền điện với điện áp xoay chiều tần số công nghiệp TCVN 2572 - 78 Biển báo về an toàn điện TCVN 3144 - 79 Sản phẩm kỹ thuật điện Yêu cầu chung về an toàn TCVN 3145-79 Khí cụ đóng cắt mạch điện, điện áp đến 1000V - Yêu cầu an toàn TCVN 3259 - 1992 Máy biến áp và cuộn kháng điện lưc - Yêu cầu an toàn TCVN 3620-1992 Máy điện quay - Yêu cầu an toàn TCVN 3623 - 81 Khí cụ điện chuyển mạch điện áp đến 1000V - Yêu cầu kỹ thuật chung TCVN 3718-82 Trường điện tần số Ra-đi-ô Yêu cầu chung về an toàn TCVN 4086-85 An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung TCVN 4114-85 Thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000V Yêu cầu an toàn TCVN 4115 - 85 Thiết bị ngắt điện bảo vệ người dùng ở các máy và dụng cụ điện di động có điện áp đến 1000 V - Yêu cầu kỹ thuật chung TCVN 4163-85 Máy điện cầm tay - Yêu cầu an toàn TCVN 4726 – 89 Kỹ thuật an toàn Máy cắt kim loại Yêu cầu đối với trang bị điện TCVN 5180- Pa lăng điện - Yêu cầu chung về an toàn 90(STBEV 1727-86) TCVN 5334-1991 Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt TCVN 5556 – 1991 Thiết bị hạ áp Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật TCVN 5699-1:1998 An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các IEC 335-1:1991 thiết bị điện tương tự TCVN 5717 – 1993 Van chống sét TCVN 6395-1998 Thang máy điện Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt TCXD 46 : 1984 Chống sét cho các công trình xây dựng Tiêu chuẩn thiết kế, thi công.
  4. ATLĐ – VSLĐ – VSMT - PCCN ATLĐ: I/ AN TOÀN XÂY DỰNG. II/ AN TOÀN ĐIỆN. III/ AN TOÀN CƠ KHÍ. IV/ AN TOÀN HÓA CHẤT. VỆ SINH LAO ĐỘNG: I/ ĐỘ ỒN – ĐỘ RUNG. 1. Độ ồn. 2. Độ rung. II/ ÂM THANH – ÁNH SÁNG: 1. Âm thanh. 2. Ánh sáng III/ YẾU TỐ VI KHÍ HẬU. 1. Nhiệt độ. 2. Độ ẩm. 3. Tốc độ gió. PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ I/ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY. II/ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG I/ NƯỚC THẢI. II/ RÁC THẢI. III/ KHÍ THẢI. GIÁO DỤC – TUYÊN TRUYỀN. I. HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG. II/ TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN LAO ĐỘNG
Đồng bộ tài khoản