Danh pháp hợp chất hữu cơCó thể quy tên của hợp chất hữu cơ về hai loại

Chia sẻ: abcdef_50

Danh pháp hợp chất hữu cơ Có thể quy tên của hợp chất hữu cơ về hai loại chính và một loại trung gian.· Danh pháp hệ thống: là loại danh pháp trong đó mọi bộ phận cấu thành đều có ý nghĩa hệ thống. Thí dụ: Hexan ( C6H14) = hexa( tiền tố xuất phát từ tíêng Hy Lạp, có nghĩa là sáu)+ an( hậu tố chỉ hidrocacbon no) Hexa+an=hexan ( bỏ bớt một chữ “a” liền nhau) · Danh pháp thường: Danh pháp thường ( thông thường) là loại danh pháp được hình thành dựa theo nguồn gốc tìm ra hoặc...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản