Danh sách 1000 từ tiếng Anh thông dụng nhất

Chia sẻ: cuulongvhit

Danh sách 1000 từ tiếng Anh thông dụng nhất Dưới đây là danh sách 1000 từ tiếng Anh thường dùng nhất, được sắp xếp theo thứ tự. Từ đầu tiên có tần số sử dung nhiều nhất. Khi học từ vựng

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản