Danh sách ứng viên làm bài kiểm tra

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
94
lượt xem
19
download

Danh sách ứng viên làm bài kiểm tra

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Danh sách ứng viên làm bài kiểm tra

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách ứng viên làm bài kiểm tra

  1. Mã tài liệu: NS – 01 – BM 04 QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: DANH SÁCH ỨNG VIÊN LÀM BÀI KIỂM TRA Chức danh dự tuyển: Mã số ứng viên: S Họ tên MSUV G. N.Sinh Trình Tên C.ngành Chuyên môn Ngoạ Vi Kinh nghiệm Điện Thời tt Tính độ trường khác i ngữ tính thoại gian thi Ngày ………tháng……..năm 200… Trưởng phòng NS Lập biểu
Đồng bộ tài khoản