Đánh số dòng cho trang Word

Chia sẻ: Doãn Quốc Bình | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
210
lượt xem
88
download

Đánh số dòng cho trang Word

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn sẽ thấy các trang Word được đánh số dòng, và qua mỗi trang lại tiếp tục đánh số lại từ đầu. Thử chọn thêm các thông số ở các Line Numbers sẽ có hiệu quả khác nhau, các bạn tự khám phá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh số dòng cho trang Word

  1. Đánh số dòng cho trang Word Cách 1 (Thủ công): - Trong Word 2003 chọn menu: File\Page Setup… - Trong bảng Page Setup chọn tab: Layout - Trong bảng Page Setup chọn: Line Numbers… - Trong bảng Line Number đánh dấu chọn vào: Add line numbering Trong đó Start at là dòng bắt đầu đếm
  2. Count by là dòng kết thúc đếm - Tiếp tục chọn: Restart ecch page. OK và OK Bạn sẽ thấy các trang Word được đánh số dòng, và qua mỗi trang lại tiếp tục đánh số lại từ đầu. Thử chọn thêm các thông số ở các Line Numbers sẽ có hiệu quả khác nhau, các bạn tự khám phá. Cách 2 (Tự động bằng các đoạn mã VBA-dành cho các bạn biết về Macro): Sub Dem_dong1() With ActiveDocument.PageSetup.LineNumbering .Active = Not .Active .StartingNumber = 1 .CountBy = 1 .RestartMode = wdRestartPage End With End Sub Sub Dem_dong2() With ActiveDocument.PageSetup.LineNumbering .Active = Not .Active .StartingNumber = 1 .CountBy = 1 .RestartMode = wdRestartContinuous .DistanceFromText = wdAutoPosition End With End Sub Các bạn thử thay đổi các giá trị ở :.CountBy = 1 là 2,3, 4,5… hoặc .StartingNumber = 1 sẽ thấy hiệu quả khác nhau.
Đồng bộ tài khoản