Đạo đức:Đề bài:ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ (Phần 1)

Chia sẻ: abcdef_11

I.Mục tiêu: 1.Hs biết được: - Trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè, được tiếp nhận thông tin phù hợp, được gữi gìn bản sắc dân tộc, được đối xử bình đẳng. - Thiếu nhi thế giới đều là anh em bạn bè, do đó cần phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. 2.Hs tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu,

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đạo đức:Đề bài:ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ (Phần 1)

Đạo đức (Tiết 19):
ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI
Đề bài:


QUỐC TẾ (T1).
I.Mục tiêu:

1.Hs biết được:

- Trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè, được tiếp nhận

thông tin phù hợp, được gữi gìn bản sắc dân tộc, được đối xử bình

đẳng.

- Thiếu nhi thế giới đều là anh em bạn bè, do đó cần phải đoàn kết,

giúp đỡ lẫn nhau.

2.Hs tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu, biểu lộ tinh

thần đoàn kết với thiếu nhi quốc tế.

3.Hs có thái độ tôn trọng, thân ái, hữu nghị với các bạn thiếu nhi

các nước khác.

II.Tài liệu và phương tiện:
- Vở bài tập đạo đức.

- Các bài thơ, bài hát, tranh ảnh nói về tình hữu nghị giữa thiếu nhi

Việt Nam và thiếu nhi quốc tế.

- Một số bộ trang phục của các dân tộc (nếu có).

III. Các hoạt động dạy học:

Tiến trình Hoạt động của giáo viên Hoạt động của

dạy học HS

A.Khởi -Gv và cả lớp hát bài: “ Thiếu nhi thế -Cả lớp hát.

động giới liên hoan”.

(2 phút) -Gt bài.

B.Bài mới -Mục tiêu: Hs biết những biểu hiện

HĐ 1 của tình đoàn kết, hữu nghị thiếu nhi

Quốc tế.
Phân tích

-Hs hiểu trẻ em có quyền được kết
thông tin

giao bạn bè.
(10-12

-Tiến hành: -Các nhóm thảo
phút)

-Gv chia nhóm, phát cho mỗi nhóm luận theo nội
một vài bức ảnh hoặc mẩu tin ngắn dung được

về các hoạt động hữu nghị giữa thiếu phân công.

nhi VN và thiếu nhi quốctế, yêu cầu

các nhóm, thảo luận , tìm hiểu nội -Đại diện các

dung của các hoạt động đó. nhóm trình bày.

-Đại diện các nhóm báo cáo. -Nhóm bạn bổ

sung.
-Gv nhận xét, kết luận.

-Kết luận: Các ảnh và thông tin trên

cho chúng ta thấy tình đoàn kết hữu

nghị giữa thiếu nhi các nước trên thế

giới, thiếu nhi VN cũng có rất nhiều

hoạt động thể hiện tình hữu nghị đối

với thiếu nhi các nước khác đó cũng

HĐ 2 là quyền của trẻ em được tự do kết
Du lịch giao với bạn bè khắp năm châu, bốn

thế giới biển.

-Mục tiêu: Hs biết thêm về nền văn
(13-15

hoá, về cuộc sống, học tập của các -Mỗi nhóm
phút)

bạn thiếunhi một số nước trên thế phân công một

giới và khu vực. bạn đóng vai

-Tiến hành: trẻ em của một

-Mỗi nhóm hs đóng vai trẻ em của nước.

một nước như: Lào, Cam-pu-chia,

Thái Lan, Nhật Bản (có thể mặc

trang phục truyền thống) ra chào,

múa, hát và giới thiệu đôi nét về văn -Đại diện các

hoá của dân tộc đó, về cuộc sống và nhóm trình bày.

học tập, về mong ước của trẻ em -Các nhóm

nước đó với sự giúp đỡ của gv. khác đạt câu

-Sau mỗi phần trình bày của một hỏi giao lưu với

nhóm, các hs khác có thể đặt câu hỏi các bạn.
và giao lưu cùng với nhóm đó.

-Hs trả lời.-Thảo luận cả lớp:

+Qua phần trình bày của các nhóm,

em thấy trẻ em các nước có những

điểm gì giống và khác nhau?

+Những điểm giống nhau đó nói lên -Hs lắng nghe.

điều gì?

-Kết luận: Thiếu nhi các nước tuy

khác nhau về ngôn ngữ, về màu da,

về điều kiện sống nhưng có nhiều

điểm giống nhau là: đều yêu thương

mọi người, yêu thương quê hương,

HĐ 3 đất nước, yêu thiên nhiên, yêu hoà

Thảo luận bình, ghét chiến tranh, đều có quyền

được sống, được đối xử bình đẳng,
nhóm
(7-8 phút) quyền được giáo dục, được có gia

đình, được nói và ăn mặc theo truyền

thốngcủa dân tộc mình.

-Mục tiêu: Hs biết được những việc -Thảo luận

cần làm để tỏ tình đoàn kết, hữu nghị nhóm để kể ra

với thiếu nhi quốc tế. những việc các

-Tiến hành: em có thể làm

-Gv chia nhóm, yêu cầu các nhóm thể hiện tình

thảo luận, liệt kê những việc các em đoàn kết đôi

có thể làm để thể hiện tình đoàn kết, với thiếu nhi

hữu nghị đối với thiếu nhi quốc tế. quốc tế.

-Các nhóm thảo luận. -Các nhóm

trình bày.

-Hs lắng nghe.

-Đại diện các nhóm trình bày- hs

khác nhận xét, bổ sung.

-Kết luận: Để thể hiện tình đoàn kết
với thiếu nhi quốc tế, có rất nhiều

cách, các em có thể tham các hoạt

động : kết nghĩa với thiếu nhi quốc

tế, tìm hiểu về cuộc sống và học tập

của thiếu nhi cácnước khác, tham gia

các cuộc giao lưu, viết thư, gửi ảnh,

gửi quà cho các bạn, lấy chữ kí,

quyên góp, ủng hộ thiếu nhi các nước -Ủng hộ nạn

bị thiên tai, chiến tranh, vẽ tranh, làm nhân bị động

Hướng thơ, viết bài về tình đoàn kết, hữu đất, sóng thần,

dẫn thực nghị với thiếu nhi quốc tế…. viết thư cho các

-Hs tự liên hệ về những việc về lớp, bạn thiếu nhi
hành,

nhận xét, trường, bản thân đã làm để bày tỏ quốc tế…

dăn dò tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi

quốc tế.
(3 phút)
-Các nhóm lựa chọn và thực hiện các

hoạt động phù hợp với khả năng để

bày tỏ tình đoàn kết hữu nghị với

thiếu nhi quốc tế.

-Sưu tầm tranh, ảnh truyện, bài báo

về các hoạt động hữu nghị giữa thiếu

nhi VN và thiếu nhi quốc tế.

-Vẽ tranh, làm thơ,,, về tình hữu nghị

giữa thiếu nhi VN và thiếu nhi quốc

tế.

-Nhận xét tiết học.

-Dặn hs chuẩn bị bài sau: Đoàn kết

với thiếu nhi quốc tế (t 2).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản