Đạo đức lớp 1 - TUẦN 1- Bài 1: Em là học sinh lớp 1(tiết 1)

Chia sẻ: civic123

- Giúp học sinh biết được trẻ em đến tuổi phải đi học, là học sinh phải thực hiện tốt những quy định của nhà trường. - Thực hiện tốt việc đi học hằng ngày, việc thực hiện nề nếp hàng ngày. - Có thái độ vui vẻ, phấn khởi, tự giác đi học. II. Đồ dùng dạy - học: - GV: Bài hát “đi học”. Trò chơi “ Tên tôi tên bạn” - H: Vở bài tập

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đạo đức lớp 1 - TUẦN 1- Bài 1: Em là học sinh lớp 1(tiết 1)

TUẦN 1

ĐẠO ĐỨC

Bài 1: Em là học sinh lớp 1(tiết 1)

I. Mục tiêu:

- Giúp học sinh biết được trẻ em đến tuổi phải đi học, là học sinh phải thực hiện tốt

những quy định của nhà trường.

- Thực hiện tốt việc đi học hằng ngày, việc thực hiện nề nếp hàng ngày.

- Có thái độ vui vẻ, phấn khởi, tự giác đi học.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Bài hát “đi học”. Trò chơi “ Tên tôi tên bạn”

- H: Vở bài tập

III. Các hoạt động dạy - học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A.Khởi động: Hát “ đi học” ( 2 phút ) G+H: Cùng hát bài hát

B.Bài mới: GV: Giới thiệu trực tiếp

1. Giới thiệu bài: ( 1 phút ) GV: Tổ chức cho HS chơi trò chơi

2. Nội dung: H: Lần lượt giới thiệu tên mình với các bạn

* Trò chơi “Tên tôi tên bạn” GV: Hướng dẫn, giúp đỡ để HS

( 10 phút ) - Biết được bạn cùng tên.

- Kể tên một số bạn mà em nhớ?
KL: Khi gọi bạn, nói chuyện với bạn em - Nêu được kết luận

hãy nói tên của bạn. GV: Yêu cầu HS kể về việc bố mẹ đã chuẩn bị

* Kể về sự chuẩn bị vào lớp 1 của cho việc đi học lớp 1 của các em

mình ( 9 phút ) H: Nối tiếp kể theo hướng dẫn của GV

KL: Đi học lớp 1 là vinh dự là quyền lợi GV: kết luận

và nhiệm vụ của trẻ em
H: Hát, vận động…
Nghỉ giải lao ( 3 phút )
G+H: Đàm thoại, giúp HS nói được
* Bài tập 3: Kể những ngày đầu đến
- Ai đưa em đi học?
lớp ( 8 phút )
- Đến lớp học có gì khác ở nhà?
KL: Vào lớp 1 các em có thầy cô giáo và
GV: Nhận xét, bổ sung, tóm tắt.
bạn bè mới.
H: Nhắc lại tên bài học.
3. Củng cố, dặn dò: (2 phút )
- Nêu được 1 vài ý chính của bài học

- Chuẩn bị đầy đủ sách, vở




TUẦN 2

ĐẠO ĐỨC

Bài 1: Em là học sinh lớp 1( tiết 2)

I. Mục tiêu:

- Học sinh hiểu được trẻ em đến tuổi phải đi học.

- Biết kể về kết quả học tập.
- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bài hát “ Đi học”

- H: Vở bài tập đạo đức

III. Các hoạt động dạy – học:




Nội dung Cách thức tiến hành


A.Khởi động: Hát “ đi học” (2 phút ) G-H: Hát tập thể

B.Bài mới: GV: Nêu yêu cầu giờ học

1. Giới thiệu bài: ( 1 phút ) GV: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm(đôi),

2. Nội dung: trao đổi và trả lời câu hỏi SGK


a. Kể về kết quả học tập H: Lần lượt giới thiệu với các bạn những điều

mình đã biết được sau 1 tuần đi học
( 12 phút )
H+GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý đúng
MT: Kể được những điều mới biết

KL: Sau hơn 1 tuần đi học, em đã biết

đọc , viết chữ, biết tô màu, tập đếm, H: Quan sát tranh( VBT )

vẽ,… GV: Trao đổi cùng HS để hiểu rõ ND tranh

b. Kể chuyện theo tranh( 10 ph ) - Trong tranh có những ai?

MT: Biết đặt tên cho bạn nhỏ trong - Họ đang làm gì?

tranh H: Dựa vào gợi ý trên kể chuyện theo tranh
- HS đặt tên cho bạn nhỏ phù hợp

KL: ( SGK) GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý đúng

Nghỉ giải lao ( 2 phút ) H: Hát, vận động…

c. Trò chơi: Làm quen ( 5 phút ) GV: Hướng dẫn, nêu yêu cầu trò chơi, cách

MT: Củng cố ND 2 bài vừa học chơi

H: Chia thành 4 nhóm thực hiện trò chơi.


3. Củng cố, dặn dò: (3 phút ) GV: Quan sát, giúp đỡ.

GV: Tóm tắt, liên hệ.

H: Nhắc lại tên bài

- Nêu được 1 vài ý chính của bài học

- Chuẩn bị đầy đủ sách, vở

- Xem trước bài 2


TUẦN 3

ĐẠO ĐỨC

Bài 2: Gọn gàng, sạch sẽ ( Tiết 1)

I.Mục tiêu:

- Giúp học sinh hiểu được ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ làm cho cơ thể sạch, đẹp, khỏe

mạnh, được mọi người yêu mến.

- Học sinh thường xuyên tắm gội, ăn mặc gọn gàng…

- Học sinh thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh cá nhâ…

II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Bài hát “ Rửa mặt như mèo”, tranh vẽ “ trẻ ăn mặc gọn gàng”

- H: Vở bài tập đạo đức

III.Các hoạt động dạy - học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A.Khởi động: G-H: Hát tập thể

- Hát “ Rửa mặt như mèo ( 2 phút )

B.Bài mới: GV: Giới thiệu qua bài hát

1. Giới thiệu bài: ( 1 phút ) GV: Yêu cầu HS quan sát tranhVBT ( cặp )

2. Nội dung: H: Chỉ và nêu các hình ảnh trong tranh.

a. Bài tập 1 ( 10 phút ) H+GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý đúng

MT: Nhận biết cách ăn mặc gọn gàng, GV: Nêu vấn đề, giúp HS nhận ra được điểm

cách ăn mặc chưa gọn gàng. cần chú ý khi ăn mặc.

KL: Bạn thứ 8 (trong tranh)đầu tóc H: Nhắc lại KL( 2 em )

chải đẹp, áo quần sạch sẽ, gọn gàng H: Hát, vận động…

. Nghỉ giải lao ( 2 phút ) GV: Nêu yêu cầu

b. Thực hành: Sửa lại trang phục H: Thực hiện nhiệm vụ( Nhóm đôi )

( 10 ph )
- Đại diện các nhóm trình diễn trước lớp.
MT: Biết tự sửa lại trang phục của mình
GV: Nhận xét, bổ sung
cho phù hợp.
H: Bình chọn nhóm biết ăn mặc đẹp nhất.
KL: Lựa chọn cách ăn mắc gọn gàng
GV: Tóm tắt
như thế có lợi cho sức khỏe và được mọi
người yêu mến.

c. Bài tập 2: ( 7 phút ) GV: Nêu yêu cầu bài tập - > HS làm BT

MT: Học sinh tự chọn những bộ quần H: 2 em nữ nêu những bộ quần áo phù hợp

áo thích hợp để đi học. - 2 HS nam nêu những bộ quần áo phù hợp với

KL: Bạn nam có thể mặc áo số 6, quần mình.

số 8.Bạn nữ mặc áo váy số 1,2 H+GV: Nhận xét, bổ sung.

GV: Tóm tắt, liên hệ.

3. Củng cố, dặn dò: (3 phút )


H: Nhắc lại tên bài

- Nêu được 1 vài ý chính của bài học

- Quan sát cách ăn mặc của mọi người ….




TUẦN 4:

ĐẠO ĐỨC

Bài 2: Gọn gàng, sạch sẽ ( Tiết 2)

I.Mục tiêu:

- Giúp học sinh hiểu được ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ làm cho cơ thể sạch, đẹp, khỏe

mạnh, được mọi người yêu mến.

- Học sinh biết sửa sang quần áo, đầu tóc gọn gàng.

- Học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân.
II.Đồ dùng dạy - học:

- GV: Lược, bấm móng tay, gương,

- H: Vở bài tập đạo đức

III.Các hoạt động dạy - học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A.Khởi động: GV-HS: Hát tập thể

- Hát “ Rửa mặt như mèo ( 2 phút )

B.Bài mới: GV: Giới thiệu trực tiếp

1. Giới thiệu bài: ( 1 phút ) GV: Yêu cầu HS quan sát tranh

2. Nội dung: - Đặt câu hỏi gợi mở

a. Bài tập 1 ( 10 phút ) HS: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi theo từng

tranh


- Hàng ngày các em cần làm như các HS+GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý đúng

bạn tranh 1, 3,4,5,7,8 HS: Hát, vận động…

Nghỉ giải lao ( 2 phút ) GV: Nêu yêu cầu

b. Thực hiện ăn mặc gọn gàng, sạch HS: Kể tên các bạn trong lớp biết ăn mặc gọn

sẽ. ( 10 ph ) gàng, sạch sẽ…

- Biết tự chải đầu, ăn mặc quần áo phù GV: Gọi HS có đầu tóc, quần áo chưa gọn

hợp, gọn gàng. gàng lên thực hiện sửa sang lại.

HS: Bình chọn nhóm biết ăn mặc đẹp nhất.
3. Củng cố, dặn dò: (3 phút ) GV: liên hệ

HS: Nhắc lại tên bài

- Nêu được 1 vài ý chính của bài học

- Quan sát cách ăn mặc của mọi người để học

tập

- Đọc đồng thanh câu:

Đầu tóc em chải gọn gàng

Áo quần sạch sẽ, trông càng thêm yêu




TUẦN 5:

ĐẠO ĐỨC

BÀI 3: GIỮ GÌN SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

I.Mục tiêu:

- Giúp học sinh hiểu được giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập để chúng bền đẹp giúp cho

các em học tập thuận lợi.

- Biết bảo quản, giữ gìn sách vở đồ dùng học tập hàng ngày.

-Yêu quý sách vở đồ dùng học tập.

II.Đồ dùng dạy – học:

- GV: Vở bài tập đạo đức
- HS: VBT đạo đức

III.Các hoạt động dạy – học:


Nội dung Cách thức tiến hành




A.KTBC: (4 phút) GV: Bắt nhịp cho học sinh hát

- Hát bài: “Vào lớp”

B.Bài mới: GV: Giới thiệu bài

1,Giới thiệu bài: (2 phút) GV: Yêu cầu học sinh dùng bút chì tô những đồ

2,Nội dung dùng học tập và gọi tên chúng


Bài tập 1: (9 phút) HS: Làm bài vào vở


MT: Tô những đồ dùng học tập và HS: Trình bày bài (3H)

gọi tên chúng HS: Nhận xét, bổ sung

Kết luận: Những đồ dùng học tập, GV: Kết luận

sách giáo khoa, vở bài tập, bút… GV: Nêu yêu cầu bài tập

Bài tập 2: (10 phút) HS: Tự giới thiệu trước lớp những đồ dùng mình

MT: Giới thiệu với bạn những đồ được giữ gìn tốt (nêu tên đồ dùng, tác dụng của

dùng của bản thân được giữ gìn tốt nó, cách giữ gìn)

nhất H+GV: Nhận xét, bổ sung

Kết luận: Ta cần giữ gìn đồ dùng thì GV: Kết luận

sử dụng sẽ lâu bền
GV: Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm (chia 3

Nghỉ giải lao: (5 phút) nhóm) giao nhiệm vụ cho từng nhóm


c-Thảo luận nhóm: (8 phút) - Các em cần làm gì đê giữ gìn sách vở đồ dùng

học tập?

- Để sách vở luôn bền đẹp em cần tránh những

việc gì?

HS: Đại diện nhóm trả lời
3.Củng cố – dặn dò: (2 phút)
HS: Nhóm khác nhận xét bổ sung

GV: Kết luận

GV: Chốt nội dung bài

HS: Cần giữ gìn sách vở đồ dùng




TUẦN 6

ĐẠO ĐỨC

BÀI 3: GIỮ GÌN SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP ( tiếp)

I.Mục tiêu:

- Giúp học sinh hiểu được giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập để chúng bền đẹp giúp cho

các em học tập thuận lợi.

- Biết bảo quản, giữ gìn sách vở đồ dùng học tập hàng ngày.

-Yêu quý sách vở đồ dùng học tập.
II.Đồ dùng dạy – học:

- GV: Vở bài tập đạo đức

- HS: VBT đạo đức

III.Các hoạt động dạy – học:


Nội dung Cách thức tiến hành




A.KTBC: (4 phút) GV: Bắt nhịp cho học sinh hát

- Hát bài: “Yêu sao yêu thế” H: Hát tập thể

B.Bài mới: GV: Giới thiệu bài

1,Giới thiệu bài: (2 phút)

2, Nội dung HS: Quan sát tranh nêu hình ảnh biết giữ gìn

Bài tập 3: (15 phút) sách vở, đồ dùng học tập.


MT: Xác định được những bạn nào - Trình bày trước lớp (3H)

trong tranh biết giữ gìn sách vở, đồ H: Nhận xét, bổ sung

dùng học tập. GV: Kết luận

Kết luận: Các bạn tranh 1,2,6 biết giữ

gìn sách vở, đồ dùng học tập.

Nghỉ giải lao( 3 phút )
G: Nêu yêu cầu bài tập
Bài tập 2: (11 phút)
H: sắp xếp sách vở của mình lên bàn sao cho
MT: Thi sách vở, đồ dùng ai đẹp nhất gọn gàng, đẹp mắt
- Thực hành theo HD của GV

- Cả lớp bình chọn bạn thực hiện tốt nhất

HS+GV: Nhận xét, bổ sung

* Ghi nhớ ( SGK) GV: Kết luận

3.Củng cố – dặn dò: (2 phút) HS: Đọc ghi nhớ( 2 em)

GV: Chốt nội dung bài

HS: Cần giữ gìn sách vở đồ dùng cho gọn

gàng, sạch đẹp.




TUẦN 7:

ĐẠO ĐỨC

Bài 4: Gia đình em

I.Mục tiêu:

- Giúp học sinh hiểu trong gia đình thường có ông bà, cha mẹ, anh chị em, ông bà cha mẹ

có công sinh thành nuôi dưỡng giáo dục rất yêu quý con cháu.

- Thực hiện những điều ông bà cha mẹ dạy bảo.

- Kính trọng, lễ phép, vâng lời ông bà cha mẹ.

II.Đồ dùng dạy – học:

- GV: Bài hát “Cả nhà thương nhau”.

- H: Vở bài tập đạo đức.
III.Các hoạt động dạy – học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A.KTBC: (3 phút)

Hát bài Cả nhà thương nhau GV: Bắt nhịp cho học sinh hát

B.Bài mới: GV: Giới thiệu trực tiếp

1,Giới thiệu bài: (2 phút) HS: Quan sát tranh bài tập 2

2,Nội dung bài: GV: Nêu câu hỏi:

HĐ1: Làm bài tập 2 (10 phút) Trong tranh có những ai? Họ đang làm gì? ở

MT: Kể lại nội dung tranh đâu?

HS: Trình bày (2H)


Kết luận: tranh 1, 2, 3 các bạn nhỏ HS: Nhận xét, bổ sung

sống trong sự yêu thương, quan tâm GV: Kết luận

của ông bà cha mẹ… tranh 4 một chú

bé bán báo, trên ngực đeo biển “Tổ

bán báo xa mẹ” ta cần thông cảm

giúp đỡ những bạn đó
HS: Kể cho nhau nghe về gia đình (2H)
Nghỉ giải lao
GV: (gợi ý) gia đình bạn có những ai, thường
b)HĐ2: Kể về gia đình mình
ngày từng người trong gia đình làm gì? Mọi
(10 phút)
người sống với nhau như thế nào?
MT: Biết kể những thành viên trong
H: Kể trước lớp
gia đình mình
Kết luận: Gia đình các em không GV: Kết luận

giống nhau, có gia đình có ông bà cha

mẹ, có gia đình chỉ có cha mẹ và con
GV: Chia 3 nhóm -> giao việc vụ cho từng
cái
nhóm
c)HĐ3: Thảo luận câu hỏi: (8 phút)
HS: Thảo luận -> đại diện nhóm trình bày ->
*Trong gia đình mình, ông bà, cha nhận xét bổ sung

mẹ thường dạy bảo, căn dặn các em
GV: Kết luận: ông bà cha mẹ thường dạy
điều gì?
những điều hay (lễ phép, thưa giữ biết cảm
*Các em thực hiện điều đó như thế ơn…) chúng ta phải nghe theo lời chỉ dẫn…

nào?

*Hãy kể về việc, lời nói của các em
GV: Gọi 1 học sinh nêu nội dung bài.
thường làm đối với ông bà cha mẹ
- Dặn học sinh cần thực hiện tốt
C.Củng cố – dặn dò: (2 phút)




TUẦN 8:

ĐẠO ĐỨC

Bài 4: GIA ĐÌNH EM ( tiết 2)

I.Mục tiêu:

- Giúp học sinh hiểu trong gia đình có ông bà cha mẹ, anh chị em…

- Biết thực hiện những điều ông bà dạy.
- Kính trọng yêu quý, lễ phép các thành viên trong gia đình.

II.Đồ dùng dạy- học:

GV: vở bài tập đạo đức – bài hát “ cả nhà thương nhau”

HS: vở bài tập

III.Các hoạt động dạy- học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A.KTBC: (3 phút)

Bài hát: “Cả nhà thương nhau” GV+HS: Cùng hát

B.Bài mới: GV: Giới thiệu trực tiếp

1.Giới thiệu bài: (1 phút) GV: Đặt câu hỏi

2.Nội dung: ( 29 phút ) GV: Nêu vấn đề, HD học sinh trả lời:

a)Liên hệ bản thân - Em lễ phép vâng lời ai? Trong tình huống

- Thực hiện việc lễ phép vâng lời ông nào? Khi đó ông bà cha mẹ dạy bảo em điều gì?

bà Em đã làm gì khi đó? Tại sao em lại làm như

vậy? Kết quả ra sao?

HS: Phát biểu

HS+GV: Nhận xét, bổ sung
- Chúng ta phải kính trọng lễ phép,

vâng lời người trên GV: Tóm tắt ND


Nghỉ giải lao

b) Đóng vai theo tranh (9 phút) GV: Chia nhóm ( mỗi nhóm 4 em ). Giao cho
- Biết thể hiện theo tình huống và nhân mỗi nhóm giải quyết tình huống

vật trong tranh HS: Thảo luận và chuẩn bị sắm vai

H: Thực hiện trò chơi theo HD của GV

c)Cả lớp hát “Cả nhà thương nhau” (4 GV: Giúp học sinh từng nhân vật trong tranh

phút)
GV: Khen nhận xét các nhóm
C.Củng cố dặn dò: (2 phút)
HS: Hát tập thể

GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh thực hiện

bài tốt




TUẦN 9:

ĐẠO ĐỨC:

BÀI 5: LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ NHƯỜNG NHỊN EM

I.Mục tiêu:

- Giúp học sinh hiểu, lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ hoà thuận đoàn kết với anh

chị.

- Biết cư xử lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

- Yêu quý anh chị em.
II.Đồ dùng dạy – học:

GV: 1 số dụng cụ (đồ chơi, quả)

H: Vở bài tập.

III.Các hoạt động dạy – học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A.KTBC: (3 phút)

Hát bài: “Cả nhà thương nhau” GV+HS: Cùng hát

B.Bài mới: GV: Giới thiệu trực tiếp

1,Giới thiệu bài: GV: Yêu cầu học sinh quan sát tranh vở bài tập

2,Nội dung: GV: Đặt câu hỏi

a)Làm bài tập 1 GV? ở tranh 1, tranh các bạn đang làm gì? Các

MT: Kể lại nội dung tranh em có nhận xét gì về việc làm của các bạn đó?


Tranh 1: Anh cho em quả cam HS: Trả lời


Tranh 2: Hai chị em đang chơi HS: Nhận xét


Kết luận: Là anh chị phải biết GV: Kết luận

nhường nhịn em nhỏ, phải chơi với GV: Phát cho học sinh một số quả từng cặp học

em sinh lên thể hiện việc làm của mình

b) Liên hệ thực tế HS+GV: Nhận xét

MT: Biết thể hiện theo câu hỏi HS: Quan sát bài tập 2: nối ô chữ với hành vi

Nghỉ giải lao đúng
c)Làm bài tập 3 HS: Nêu

MT: Nhận biết hành vi nào đúng HS: Nhận xét

GV: Kết luận

Kết luận: Hai chị em trong gia đình GV: Chốt nội dung bài

cùng nhau làm việc Dặn học sinh cần đoàn kết hoà thuận với anh chị

3.Củng cố – dặn dò: (2 phút)


TUẦN 10

ĐẠO ĐỨC

LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ

I.Mục tiêu:

- Giúp học sinh hiểu lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ biết đoàn kết hoà thuận

với anh chị.

- Biết cơ xử, lễ phép nhường nhịn em nhỏ.

-Yêu quý anh chị em mình.

II.Đồ dùng dạy – học:

GV: Trò chơi

H: Vở bài tập

III.Các hoạt động dạy – học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A.KTBC: (4P)
Hát bài: Cả nhà thương nhau GV: Cho học sinh hát

B.Bài mới: GV: Giới thiệu bài

1,Giới thiệu bài: (2 phút) H: Kể trước lớp những hành vi mình đã thực hiện

2,Các hoạt động: ở gia đình


a-HĐ1: (13 phút) Trình bày việc thực GV: Đặt câu hỏi gợi mở

hiện hành vi ở gia đình GV: Khen những học sinh đã thực hiện tốt

- Em đã vâng lời, nhường nhịn những

ai? Nếu không vâng lời? Việc gì xảy

ra? Nếu em vâng lời? Kết quả như
HS: Quan sát tranh 3, 4, 5 để nối với hành vi
thế nào?
HS: Trình bày
b-HĐ2: Nhận xét hành vi trong tranh
HS: Nhận xét
(BT3) (7 phút)
Kết luận
- Nối chữ “nên” hành vi đúng

- Nối chữ “không nên” hành vi sai

Kết luận:
GV: Hướng dẫn học sinh quan sát tranh phân tích
Tranh 3: Hành vi đúng
tình huống để sắm vai? Trong tranh có những ai?
Tranh 4: Hàng vi sai
Họ đang làm gì? Người anh chị phải làm gì cho
Tranh 5: Hành vi đúng đúng quả cam?

Nghỉ giải lao: GV: Phân vai để học sinh thể hiện trò chơi

c-HĐ3: Trò chơi sắm vai: BT2 HS: Chơi

(7 phút) GV: Hướng dẫn trò chơi
Tranh 1: mẹ, chị, em ->Kết luận:

Tranh 2: anh, em

GV: Chốt nội dung bài

Kết luận: Làm anh chị phải biết Dặn học sinh cần thực hiện tốt

nhường nhịn em nhỏ, biết đoàn kết

với anh chị trong gia đình

3.Củng cố – dặn dò: (2 phút)




TUẦN 11

ĐẠO ĐỨC

Tiết 11: THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ I

I.Mục tiêu:

- Củng cố lại các kiến thức đã học cho học sinh từ bài 1-> bài 5.

- Rèn kĩ năng nhớ lại nội dung bài học, để học tốt và làm bài tốt bài tập.

- Giúp học sinh thực hiện tốt theo các bài đạo đức đã học từ đó các em làm việc và học

tập tiến bộ.

II.Đồ dùng dạy – học:

GV: Phiếu học tập của học sinh (ở HĐ1)

H: Ôn các bài trước ở nhà.

III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung Cách thức tiến hành


A.KTBC: (5P)

Nêu tên 5 bài đạo đức đã học HS: Nêu tên bài đạo đức (2H)

B.Bài mới: HS+GV: Nhận xét, khen ngợi

1,Giới thiệu bài: (1P) GV: Giới thiệu trực tiếp

2,Ôn tập

Hoạt động 1: (15P) GV: Lần lượt cho học sinh ôn lại các bài từ bài 1

MT: Ôn lại những kiến thức đã học -> bài 5

để học sinh khắc sâu kiến thức GV: Lần lượt nêu tình huống

HS: Thảo luận theo nhóm

HS: Đại diện các nhóm báo cáo (4N)

HS+GV: Nhận xét

Hoạt động 2: Trò chơi sắm vai GV: Hướng dẫn học sinh ôn từng bài sau mỗi bài

MT: Củng cố kiến thức đã học, giúp G chốt nội dung và kết luận

học sinh thực hành như bài học (12P) HS: Liên hệ thực tế

GV: Phổ biến cách chơi, luật chơi

HS: Sắm vai theo tiểu phẩm

- Tiểu phẩm: (Gia đình em)

3,Củng cố – dặn dò: (2P) - 1 nhóm học sinh thực hiện mẫu.

- HS tập sắm vai trong nhóm
HS: Lên bảng sắm vai theo tiểu phẩm (3N)

HS+GV: Nhận xét, khen ngợi

Chọn ra những nhóm biểu diễn hay nhất động

viên

GV: Kết luận

H: Nhắc tên bài (1H)

GV: Lôgíc kiến thức bài học

Nhận xét giờ học

-Về nhà ôn lại các bài đạo đức đã học

-Xem trước bài tuần sau




TUẦN 12

ĐẠO ĐỨC

Bài 6: NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ

I.Mục tiêu:

- Giúp học sinh hiểu là một công dân nhỏ tuổi, chào cờ là thể hiện lòng yêu nước của

mình.

- Học sinh có thái độ tôn kính lá cờ Tổ Quốc, tự giác chào cờ.

- Có hành vi chào cờ một cách nghiêm trang.

II.Đồ dùng dạy – học:

GV: Vở bài tập đạo đức, tranh vẽ tư thế đứng chào cờ.
H: Vở bài tập đạo đức.

III.Các hoạt động dạy – học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A.KTBC: (3P) HS: Trả lời

- Nêu những việc thường làm vệ sinh HS+GV: Nhận xét, đánh giá

cá nhân hàng ngày

B.Bài mới: GV: Giới thiệu trực tiếp

1,Giới thiệu bài: (2P) GV: Treo quốc kì một cách trang trọng và hướng

2,Các hoạt động dẫn học sinh tìm hiểu

a-HĐ1: Tìm hiểu quốc kì, quốc ca Các em đã từng thấy lá cờ Tổ Quốc ở đâu? Lá cờ

(8P) Việt Nam có màu gì? Ngôi sao ở giữa có màu gì?

Mấy cánh?


Kết luận: Lá cờ Tổ Quốc hay quốc HS: Quan sát và trả lời

kì tượng trưng cho đất nước Việt GV: Giới thiệu quốc ca, cho học sinh hát quốc ca

Nam, có màu đỏ ở giữa có ngôi sao

năm cánh
GV: Giới thiệu việc chào cờ thông qua đàm thoại
b-Hoạt động 2: Hướng dẫn tư thế ngắn

đứng chào cờ (7P)
Đầu buổi học thứ hai hàng tuần nhà trường
MT: Nhận biết tư thế chào cờ thường tổ chức học sinh làm gì? Khi chào cờ, em

đứng như thế nào?

GV: Làm mẫu
HS: Quan sát

Kết luận: Khi chào cờ, các em phải GV: Cho học sinh quan sát tranh (về Học sinh có

đứng nghiêm, thẳng, tay bỏ thẳng, tư thế nghiêm trang chào cờ)

mắt nhìn lá cờ, không nói chuyện H: Nhận xét

không làm việc riêng
->Kết luận:
Nghỉ giải lao (5P)

c-Hoạt động 3: (8P) Học sinh tập

chào cờ
GV: Gọi 2 học sinh lên thực hiện
MT: Biết được ý nghĩa của chào cờ
HS: Quan sát (cả lớp)
Kết luận: Giáo viên khen ngợi học
HS+GV: Nhận xét, sửa cho học sinh
sinh thực hiện tốt
GV: Kết luận
C.Củng cố – dặn dò: (2P)



GV: Nhận xét giờ học

- Nhắc nhở học sinh cần thực hiện tốt khi chào cờ




TUẦN 13

ĐẠO ĐỨC

Bài 6: NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ( T2)
I.Mục tiêu:

- Giúp học sinh hiểu là một công dân nhỏ tuổi của đất nước, chào cờ là thể hiện lòng yêu

nước của mình.

- HS có hành vi chào cờ một cách nghiêm trang, đúng qui định

- Có thái độ tôn kính lá cờ của Tổ quốc.

II.Đồ dùng dạy – học:

- GV: Vở bài tập đạo đức, lá cờ Tổ quốc

- HS: Vở bài tập đạo đức.

III.Các hoạt động dạy – học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A.KTBC: 3P HS: Trả lời ( 2 em)

- Lá cờ TQ có đặc điểm như thế nào? HS+GV: Nhận xét, đánh giá

B.Bài mới:

1,Giới thiệu bài: 2P GV: Nêu Mục đích, yêu cầu giờ học

2,Nội dung 27P HS: Quan sát tranh VBT

a. Bài 3: Quan sát tranh nhận biết - Quan sát nhận biết từng hình ảnh.

mọi người đang nghiêm trang chào GV: Đặt câu hỏi

cờ
- Cô giáo và các bạn đang làm gì?

- Bạn nào chưa nghiêm trang khi chào cờ/
Kết luận: Khi moi người đang chào
- Bạn chưa nghiêm trang ở chỗ nào? cần phải sửa
cờ thì có 2 bạn nói chuyện đó là hành như thế nào cho đúng?

vi sai. Hai bạn đó phải dừng nói HS: Trình bày

chuyện mắt nhìn lá cờ.
HS+GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận
b) Vẽ lá Quốc kì

MT: Biết vẽ lá Quốc kì
GV: Giới thiệu lá Quốc kì

- HD học sinh cách vẽ

HS: Vẽ vào vở BT
- Ghi nhớ: SGK
GV: Quan sát, giúp đỡ.
C.Củng cố – dặn dò: (2P)
HS: Trưng bày bài vẽ của mình

HS+GV: Nhận xét, đánh giá.

HS: Nhắc lại ND bài, liên hệ

GV: Nhận xét giờ học

- Nhắc nhở học sinh cần thực hiện tốt khi chào cờ




TUẦN 14

ĐẠO ĐỨC

BÀI 7: ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ

A- MỤC TIÊU

- Học sinh biết ích lợi của việc đi học đều và đúng giờ là giúp cho các em thực

hiện tốt nội quy.
- Học sinh biết đóng vai theo tình huống.

- Biết tôn trọng yêu quí những bạn đi học đều.

B- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Bài hát "Tới lớp trường"

- H: Vở BT

C- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.


NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH


I- Khởi động: Bài hát tới lớp tới trường"
- GV: Bắt nhịp cho học sinh hát
(3P)


II- Bài mới:

1- Giới thiệu bài (2P) - GV: Giới thiệu trực tiếp


2- Các hoạt động ( 27P)


HĐ1: Sắm vai theo tình huống - GV: Chia lớp thành 3 nhóm: Giao nhiệm vụ

cho từng nhóm.


MT: Biết đóng vai theo tình huống (Mỗi nhóm đóng 1 tình huống)


- GV: Đọc cho H nghe nội dung từng tranh


- HS: Thảo luận nhóm => đại diện nhóm lên

đóng vai.


- HS-GV: Nhận xét => đánh giá.
- G?: Đi học đều và đúng giờ sẽ có lợi gì?


KL: Đi dọc đều và đúng giờ giúp em được => Kết luận

nghe giảng đầy đủ.


HĐ 2: Làm bài tập 5: - HS: Quan sát tranh vở BT


MT: Biết nhận xét những việc làm của các - GV: Gợi ý

bạn trong tranh.


- H: Trả lời theo nội dung tranh


- H-GV: Nhận xét


KL: Tuy rằng trời mưa các bạn vẫn mặc áo => KL

mưa, đội mũ, nón đến trường.


Nghỉ giải lao


HĐ 3: Liên hệ (7')


?- Đi học chưa đều có lợi hay có hại? Nếu - GV: Đặt câu hỏi.

đi học đều giúp em những gì?


?- Cần phải làm gì để đi học đều và đúng - HS: Trả lời => H khác nhận xét

giờ?


?- Chúng ta chỉ nghỉ học khi nào? - GV: Nhận xét => Đánhgiá => tuyên dương

những bạn thực hiện tốt.


?- Chúng ta chỉ nghỉ học khi nào?
?- Bạn nào lớp ta đi học đều và đúng giờ?


III- Củng cố dặn dò: 3P - GV: Chót nội dung bài


- Dặn học sinh thực hiện tốt.




TUẦN 15:

ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ:

I.Mục tiêu:

- Học sinh biết ích lợi của việc đi học đều và đúng giờ là giúp cho các em thực hiện

tốt nội quy.

- Học sinh biết đóng vai theo tình huống.

- Biết tôn trọng yêu quý những người bạn đi học đều.

II.Đồ dùng dạy học:

GV: Sử dụng tranh vở bài tập

H: Vở bài tập

III.Các hoạt động dạy – học:


Nội dung Cách thức tiến hành


I- Khởi động: Bài hát tới lớp tới trường"
- GV: Bắt nhịp cho học sinh hát
(3P)
II- Bài mới:

1- Giới thiệu bài (2P) - GV: Giới thiệu trực tiếp


2- Các hoạt động ( 27P)


a) Tác dụng của Đi học đều và đúng giờ - GV: Nêu câu hỏi:


- Đi học đều và đúng giờ sẽ có lợi gì?


- Đi dọc đều và đúng giờ giúp em được nghe -HS: phát biểu

giảng đầy đủ. - HS+GV: Nhận xét, bổ sung, liên hệ

- Kết quả học tập sẽ cao.


b) Biết nhận xét những việc làm của các - GV: Nêu tình huống trong thực tế:

bạn + Đi học đều và đúng giờ

+ Chưa thực hiện được ND này

-HS: Trao đổi nhóm đôi, phân tích các

tình huống giáo viện đưa ra, chỉ ra được

tình huống nào nên thực hiện theo, tình

huống nào chưa hợp lý




- HS: Phát biểu


- HS- GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận


- Liên hệ
Nghỉ giải lao


C) Sắm vai (7') - GV: Nêu tên tình huống để HS sắm vai


- TH1: Trời mưa to, .... - GV: HD nhóm HS khá sắm vai mẫu

- HS: Tập sắm vai trong nhóm


- TH2: Nhà có đám cưới..... - Đại diện các nhóm thi sắm vai


- GV: Nhận xét => Đánh giá => tuyên

dương các nhóm thực hiện tốt.




III- Củng cố dặn dò: 3P - GV: Chót nội dung bài


- Dặn học sinh thực hiện tốt bài học.




TUẦN 16

ĐẠO ĐỨC

Bài 8: TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC

I.Mục tiêu:
- Học sinh hiểu cần phải giữ trật tự trong trường học và khi ra vào lớp là để thực

hiện tốt quyền học tập.

- Có ý thức trật tự khi ra vào lớp.

- Tôn trọng những bạn có ý thức tốt.

II.Đồ dùng dạy - học:

GV: Tranh vẽ (sgk) vở bài tập.

H: Vở bài tập.

III.Các hoạt động dạy học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A.KTBC: ( 2P) HS+GV: Cùng hát

- Hát bài hát “Vào lớp rồi”

B.Bài mới: GV: Giới thiệu trực tiếp

1,Giới thiệu bài: (2P) GV: Chia nhóm (4N) giao nhiệm vụ cho từng

2,Nội dung: nhóm


a) Nhận xét việc ra vào lớp của các bạn HS: Thảo luận tranh vẽ về việc ra vào lớp của

trong 2 tranh 7P các bạn trong 2 tranh

HS: Đại diện nhóm trình bày

GV: Em có suy nghĩ gì về việc làm của bạn

trong tranh?
Kết luận: Chen lấn xô đẩy nhau khi ra

vào lớp làm mất trật tự và có thể gây ra Nếu em có mặt ở đó em làm gì?
ngã HS: Trả lời

Nghỉ giải lao (3P) HS+GV: Nhận xét

b) Thi xếp hàng ra, vào lớp (9P) HS: Nhắc lại




GV: Chia 4 nhóm và giao nhiệm vụ

3,Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Đại diện nhóm điều khiển các bạn

HS+GV: Nhận xét -> đánh giá khen thưởng

GV: Khen từng nhóm

GV: Tiểu kết

GV: Chốt nội dung bài

Dặn học sinh chuẩn bị bài sau




TUẦN 17

ĐẠO ĐỨC

TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC (TIẾP)

I.Mục tiêu:

- Giúp học sinh hiểu: Cần phải giữ trật tự trong giờ học và khi ra vào lớp.

- Giữ trật tự trong giờ học và khi ra vào lớp.
- Có ý thức giữ trật tự khi ra vào lớp và khi ngồi học.

II.Đồ dùng dạy – học:

- GV: Tranh SGK

- HS: Vở bài tập

III.Các hoạt động dạy – học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A.KTBC: 3P HS: Nêu bài học tiết trước

- Trật tự trong trường học HS+GV: Nhận xét, bổ sung, đánh giá,

B.Bài mới: GV: Giới thiệu trực tiếp

1,Giới thiệu bài: 2P GV: Chia lớp thành 3 nhóm, giao nhiệm vụ cho

2,Nội dung: 27P từng nhóm


a) Quan sát tranh nhận biết hình ảnh HS: Trao đổi nhóm hoàn thành nhiệm vụ

trong tranh( các bạn đang làm gì?) - Đại diện nhóm trình bày

HS: Nhận xét, bổ sung

KL: Cần trật tự khi nghe giảng không GV: Kết luận

nói chuyện riêng giơ tay phát biểu

khi muốn phát biểu

Nghỉ giải lao
GV: Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm (2H)
b) Học sinh tô màu vào quần áo của
HS: Tô màu vào quần áo của các bạn giữ trật tự
các bạn giữ trật tự trong giờ học
trong giờ học
HS: Trưng bày bài của mình

- Chúng ta nên học tập các bạn giữ GV: Vì sao em lại tô màu vào quần áo của các bạn

trật tự trong giờ học đó? Chúng ra nên học tập các bạn đó không?

* Kết luận chung HS: Phát biểu

-Khi ra vào lớp cần xếp hàng trật tự, HS+GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận

đi theo hàng HS: Đọc đồng thanh

-Trong giờ học cần chú ý lắng nghe

cô giáo giảng bài

3,Củng cố – dặn dò: (2P)
GV: Chốt nội dung bài

Dặn học sinh cần thực hiện tốt




TUẦN 18

ĐẠO ĐỨC

Thực hành kỹ năng cuối học kỳ I

I.Mục tiêu:

- Học sinh ôn lại tất cả các bài đã học. Nắm được nội dung chính của từng bài.

- Học tập những hành vi đạo đức tốt của từng bài

- Biết áp dụng các hành vi đạo đức đúng đắn đã học vào trong cuộc sống.

II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: SGK, bảng phụ.
- HS: Xem trước bài ở nhà

III.Các hoạt động dạy – học:


Nội dung Cách thức tiến hành


A.KTBC: 3P HS: Trả lời (2H)

- Kể tên các bài đạo đức đã học ở học kỳ I GV: Nhận xét

B.Bài mới:

1,Giới thiệu bài: 1P GV: Giới thiệu bài – ghi tên bài

2,Nội dunGV: 29P GV: Nêu yêu cầu phần ôn tập.

a)Ôn lại nội dung các bài đã học - HD học sinh học tập theo nhóm

HS: Trao đổi nhóm, trả lời các câu hỏi GV đưa

ra, điền nội dung vào từng cột( BP)
Tên Nội dung Em học được

bài chính những gì ở bài học - Đại diện nhóm trình bày trước lớp

đó HS+GV: Nhận xét, bổ sung, kết luận


- Em

là HS

lớp 1


- Gọn GV: Nêu yêu cầu trò chơi

gàng, - HD học sinh cách chơi

sạch sẽ
HS: Ôn lại các trò chơi đã học mà học sinh đã

-.......... học.

GV: Quan sát, sửa sai.
- Gia GV: Nhận xét tiết học

đình Dặn dò học sinh chuẩn bị bài sau

em




b)Trò chơi:




3,Củng cố – dặn dò: 2P
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản