Đạo đức lớp 3 - ĐOÀN KẾT VỚI HIẾU NHI QUỐC TẾ (t1)

Chia sẻ: nokiac3

- Trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè, được tiếp nhận thông tin phù hợp, được gữi gìn bản sắc dân tộc, được đối xử bình đẳng. - Thiếu nhi thế giới đều là anh em bạn bè, do đó cần phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. 2.Hs tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu, biểu lộ tinh thần đoàn kết với thiếu nhi quốc tế. 3.Hs có thái độ tôn trọng, thân ái, hữu nghị với các bạn thiếu nhi các nước khác. II.Tài liệu và phương tiện: - Vở...

Nội dung Text: Đạo đức lớp 3 - ĐOÀN KẾT VỚI HIẾU NHI QUỐC TẾ (t1)

Đạo đức (Tiết 19):Đề bài: ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ (T1).

I.Mục tiêu:

1.Hs biết được:

- Trẻ em có quyền được tự do kết giao bạn bè, được tiếp nhận thông tin phù

hợp, được gữi gìn bản sắc dân tộc, được đối xử bình đẳng.

- Thiếu nhi thế giới đều là anh em bạn bè, do đó cần phải đoàn kết, giúp đỡ

lẫn nhau.

2.Hs tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu, biểu lộ tinh thần đoàn kết

với thiếu nhi quốc tế.

3.Hs có thái độ tôn trọng, thân ái, hữu nghị với các bạn thiếu nhi các nước

khác.

II.Tài liệu và phương tiện:

- Vở bài tập đạo đức.

- Các bài thơ, bài hát, tranh ảnh nói về tình hữu nghị giữa thiếu nhi Việt

Nam và thiếu nhi quốc tế.

- Một số bộ trang phục của các dân tộc (nếu có).

III. Các hoạt động dạy học:

Tiến trình Hoạt động của giáo viên Hoạt động của
dạy học HS

A.Khởi -Gv và cả lớp hát bài: “ Thiếu nhi thế giới -Cả lớp hát.

động liên hoan”.

(2 phút) -Gt bài.

B.Bài mới -Mục tiêu: Hs biết những biểu hiện của

HĐ 1 tình đoàn kết, hữu nghị thiếu nhi Quốc tế.

Phân tích -Hs hiểu trẻ em có quyền được kết giao

thông tin bạn bè.

(10-12 -Tiến hành:

phút) -Gv chia nhóm, phát cho mỗi nhóm một -Các nhóm thảo

vài bức ảnh hoặc mẩu tin ngắn về các hoạt luận theo nội

động hữu nghị giữa thiếu nhi VN và thiếu dung được phân

nhi quốctế, yêu cầu các nhóm, thảo luận , công.

tìm hiểu nội dung của các hoạt động đó.

-Đại diện các nhóm báo cáo. -Đại diện các

nhóm trình bày.

-Nhóm bạn bổ

sung.

-Gv nhận xét, kết luận.

-Kết luận: Các ảnh và thông tin trên cho
chúng ta thấy tình đoàn kết hữu nghị giữa

thiếu nhi các nước trên thế giới, thiếu nhi

VN cũng có rất nhiều hoạt động thể hiện

tình hữu nghị đối với thiếu nhi các nước

khác đó cũng là quyền của trẻ em được tự

do kết giao với bạn bè khắp năm châu, bốn

biển.

HĐ 2 -Mục tiêu: Hs biết thêm về nền văn hoá,

Du lịch thế về cuộc sống, học tập của các bạn thiếunhi

giới một số nước trên thế giới và khu vực.

(13-15 -Tiến hành:

phút) -Mỗi nhóm hs đóng vai trẻ em của một -Mỗi nhóm phân

nước như: Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, công một bạn

Nhật Bản (có thể mặc trang phục truyền đóng vai trẻ em

thống) ra chào, múa, hát và giới thiệu đôi của một nước.

nét về văn hoá của dân tộc đó, về cuộc

sống và học tập, về mong ước của trẻ em

nước đó với sự giúp đỡ của gv.

-Sau mỗi phần trình bày của một nhóm, -Đại diện các

các hs khác có thể đặt câu hỏi và giao lưu nhóm trình bày.
cùng với nhóm đó. -Các nhóm khác

đạt câu hỏi giao

lưu với các bạn.

-Thảo luận cả lớp:

+Qua phần trình bày của các nhóm, em -Hs trả lời.

thấy trẻ em các nước có những điểm gì

giống và khác nhau?

+Những điểm giống nhau đó nói lên điều

gì?

-Kết luận: Thiếu nhi các nước tuy khác

nhau về ngôn ngữ, về màu da, về điều kiện -Hs lắng nghe.

sống nhưng có nhiều điểm giống nhau là:

đều yêu thương mọi người, yêu thương

quê hương, đất nước, yêu thiên nhiên, yêu

hoà bình, ghét chiến tranh, đều có quyền

được sống, được đối xử bình đẳng, quyền

được giáo dục, được có gia đình, được nói

và ăn mặc theo truyền thốngcủa dân tộc

mình.

HĐ 3 -Mục tiêu: Hs biết được những việc cần
Thảo luận làm để tỏ tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu

nhóm nhi quốc tế.

(7-8 phút) -Tiến hành:

-Gv chia nhóm, yêu cầu các nhóm thảo -Thảo luận nhóm

luận, liệt kê những việc các em có thể làm để kể ra những

để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị đối với việc các em có

thiếu nhi quốc tế. thể làm thể hiện

-Các nhóm thảo luận. tình đoàn kết đôi

với thiếu nhi quốc

tế.

-Đại diện các nhóm trình bày- hs khác -Các nhóm trình

nhận xét, bổ sung. bày.

-Kết luận: Để thể hiện tình đoàn kết với -Hs lắng nghe.

thiếu nhi quốc tế, có rất nhiều cách, các

em có thể tham các hoạt động : kết nghĩa

với thiếu nhi quốc tế, tìm hiểu về cuộc

sống và học tập của thiếu nhi cácnước

khác, tham gia các cuộc giao lưu, viết thư,

gửi ảnh, gửi quà cho các bạn, lấy chữ kí,

quyên góp, ủng hộ thiếu nhi các nước bị
thiên tai, chiến tranh, vẽ tranh, làm thơ,

viết bài về tình đoàn kết, hữu nghị với

thiếu nhi quốc tế….

-Hs tự liên hệ về những việc về lớp, -Ủng hộ nạn nhân

trường, bản thân đã làm để bày tỏ tình bị động đất, sóng

đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế. thần, viết thư cho

các bạn thiếu nhi

quốc tế…

Hướng -Các nhóm lựa chọn và thực hiện các hoạt

dẫn thực động phù hợp với khả năng để bày tỏ tình

hành, đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế.

nhận xét, -Sưu tầm tranh, ảnh truyện, bài báo về các

dăn dò hoạt động hữu nghị giữa thiếu nhi VN và

(3 phút) thiếu nhi quốc tế.

-Vẽ tranh, làm thơ,,, về tình hữu nghị giữa

thiếu nhi VN và thiếu nhi quốc tế.

-Nhận xét tiết học.

-Dặn hs chuẩn bị bài sau: Đoàn kết với

thiếu nhi quốc tế (t 2).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản