Đạo đức lớp 3 - QUAN TÂM GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM, LÁNG GIỀNG (Tiết1)

Chia sẻ: nokiac3

Mục tiêu: 1.Hs hiểu: - Hàng xóm, láng giềng là những người sống bên cạnh với gia đình vì thế cần quan tâm, giúp đỡ họ lúc gặp khó khăn, hoạn nạn. - Ý nghĩa của việc quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng. 2.Thái độ: - Tôn trọng quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng, không đồng tình với những ai thờ ơ, không quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng. 3.kĩ năng: -Bước đầu biết quan tâm đến hàng xóm láng giềng, trong cuộc sống hàng ngày bằng những việc làm cụ thể, vừa...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đạo đức lớp 3 - QUAN TÂM GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM, LÁNG GIỀNG (Tiết1)

Đạo đức (Tiết 14):Đề bài: QUAN TÂM GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM, LÁNG GIỀNG. (Tiết1)

I.Mục tiêu:

1.Hs hiểu:

- Hàng xóm, láng giềng là những người sống bên cạnh với gia đình vì thế

cần quan tâm, giúp đỡ họ lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.

- Ý nghĩa của việc quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng.

2.Thái độ:

- Tôn trọng quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng, không đồng tình với

những ai thờ ơ, không quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng.

3.kĩ năng:

-Bước đầu biết quan tâm đến hàng xóm láng giềng, trong cuộc sống hàng

ngày bằng những việc làm cụ thể, vừa sức.

II. Đồ dùng dạy học:

- Đồ dùng đóng vai tiểu phẩm (hđ 1).

- 4 tranh phóng to –bài tập 2 (hđ 2).

- Thẻ màu xanh, đỏ.

- Hộp thư có câu hỏi.

III.Các hoạt động dạy học:
Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

dạy học

A.Bài cũ -Chia sẻ vui buồn cùng bạn.

(5 phút) -GV nêu câu hỏi:

+Khi bạn có chuyện vui hay buồn, em sẽ -2 hs trả lời.

làm gì?

+Em nào đã biết chia sẻ vui buồn cùng

bạn?

+Mời một số hs kể những việc đã chia sẻ -Một số hs kể.

vui buồn cùng bạn?

-Nhận xét.

B.Bài mới -Gt bài.

HĐ 1 -Mục tiêu: Biết được một biểu hiện của

Phân tích quan tâm giúp đỡ hàng xóm.

tiểu phẩm -Tiến hành: Mời đội kịch biểu diễn tiểu -Đội kịch biểu diễn

(8 -10 phẩm: “ Chị Thuỷ của em”. cho lớp xem.

phút) -Thảo luận lớp:

+Các bạn đóng tiểu phẩm có hay không? -Phát biểu

Em thích vai diễn nào nhất?

+Trong câu chuyện có những nhân vật -Viên, mẹViên,
nào? Thuỷ.

+Vì sao bé Viên cần sự quan tâm của -Ở nhà Viên không

Thuỷ? có ai, mẹ đi làm,

Viên chơi ngoài

nắng.

+Thuỷ đã làm gì để bé Viên chơi vui -Làm chong chóng,

trong nhà? dạy học.

+Vì sao mẹ Viên lại cảm ơn Thuỷ? -Vì Thuỷ chơi với

Viên khi không có

ai ở nhà.

+Qua câu chuyện trên, em học tập được -Thuỷ tốt bụng,

ở Thuỷ điều gì? biết quan tâm giúp

đỡ hàng xóm.

+Vì sao chúng ta cần quan tâm giúp đỡ -Hs trả lời.

hàng xóm, láng giềng?

-Chốt ý: Hàng xóm , láng giềng là những -Lắng nghe.

người sống bên cạnh gia đình chúng ta,

vì vậy, chúng ta cần quan tâm giúp đỡ họ

khi khó khăn, lúc hoạn nạn.

-Giúp đỡ bằng cách nào, đó là công việc
gì? Cô và các em cùng làm bài tập 2,

trang 23.

-Mục tiêu: Hiểu được ý nghĩa của các

HĐ 2 hành vi, việc làm đối với hàng xóm, láng

Đặt tên cho giềng.

tranh -Tiến hành:

(6-8 phút) -Gọi hs đọc yêu cầu-bài tập 3- vở bài tập. -1 hs đọc yêu cầu.

-Yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi và đặt -Các nhóm đôi thảo

tên cho tranh trong 2 phút. luận, xem tranh, đặt

-Dãy 1: tranh 1: Chào hỏi. tên tranh.

-Dãy 2: tranh 2: Đá bóng.

-Dãy 3: tranh 3: Đưa thư hộ.

-Dãy 4: tranh 4: Cất quần áo.

(nếu còn thời gian, thản luận 3 tranh còn

lại).

-Mời các nhóm xong trước lên bảng viết -Đại diện các nhóm

tên vào tranh phóng to. viết tên vào tranh

-Mời đại diện các nhóm lên bảng nêu nội trên bảng và nêu

dung tranh, các nhóm khác bổ sung. nội dung tranh.

-Nhóm khác bổ
sung.

-Hỏi:

+Trong 4 tranh trên, tranh nào thể hiện -Tranh 1,3,4.

sự quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng

giềng?

+Còn tranh 2 thì sao?

-Chốt: Đá bóng gây ồn ào, mất trật tự, -Chưa thể hiện sự

làm ảnh hưởng đến hàng xóm, láng quan tâm đến hàng

giềng(cất tranh 2). xóm, láng giềng.

-Chào hỏi, đưa thư hộ, cất quần áo là

những việc làm thể hiện sự quan tâm,

giúp đỡ hàng xóm, láng giềng. Có như

thế, tình làng nghĩa xóm mới thêm thân

thiết và gắn bó hơn. Đây là một trong

những truyền thống tốt đẹp của người

Việt Nam ta. Điều đó thể hiện rất rõ

trong những bài ca dao, tục ngữ , ví như

bài ca dao trang 25.

-Mời 1 hs đọc bài ca dao. -1 hs đọc.

-Chuyển ý: Để giúp các em được bày tỏ
những suy nghĩ của mình trước những ý

kiến có liên quan đến nội dung bài học,

chúng ta sang bài tập 3.

-Mục tiêu:Hs bày tỏ thái độ của mình

HĐ 3: trước những ý kiến, quan niệm có liên

Bày tỏ ý quan đến nội dung bài học.

kiến -Tiến hành:

(8-10 -Gọi hs nêu yêu cầu và đọc 4 ý kiến của -1 hs đọc yêu cầu.

phút) bài tập 3. -4 hs đọc nối tiếp 4

-Giải thích chú ý b: Đèn nhà ai nhà nấy ý kiến.

rạng có nghĩa là việc nhà ai nhà ấy biêt

-Yêu cầu hs đọc từng ý kiến, nếu tán

thành thì đánh dấu +vào ô trống, nếu

không tán thành thì đánh dấu – vào ô

trống, giải thích vì sao tán thành hoặc

không tán thành, còn phân vân thì đánh

vào ô trống phân vân.

-Cho hs làm bài cá nhân trong 1 phút. -Hs làm bài.

-Chữa từng ý. -Hs bày tỏ ý kiến

bằng thẻ đỏ(tán
thành), thẻ

xanh(không tán

thành) và giải thích

lí do.

+Trong 4 ý kiến đó, ý kiến nào chưa -Ý kiến c, vì…

đúng? Vì sao?

-Chốt: Đèn nhà ai nhà nấy rạng đó là suy

nghĩ chưa đúng vì chưa thể hiện sự quan

tâm đến hàng xóm, láng giềng. Do đó, để

tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, không

những người lớn mà trẻ em cũng cần

phải quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng

giềng bằng những việc làm vừa sức, phù

hợp với khả năng.

-Tổng kêt số câu đúng. -Báo cáo số câu

-Mục tiêu: Củng cố bài học: đúng.

-Tiến hành:

HĐ 4 -Hướng dẫn: Cô có một hộp thư, trong -Hs lắng nghe.

Trò chơi: hộp thư có nhiều câu hỏi về nội dung bài

Hộp thư học hôm nay, các em vừa hát vừa chuyền
chạy tay hộp thư này. Khi bài hát kết thúc,

(6 phút) hộp thư ngừng di chuyển, hộp thư trong

tay ai , người đó có quyền mở hộp, đọc

và trả lời một trong những câu hỏi trong

hộp, nếu trả lời hay, đúng, sẽ được phép

bắt bài hát và tiếp tục di chuyển hộp thư

đi, nếu trả lời sai, sẽ cười cho cả lớp xem

5 điệu cười.

-Hs tham gia chơi. -Tham gia chơi.

-Tổng kết trò chơi.

Hướng -Dặn hs ghi chép vào số tay những việc

dẫn thực mình đã làm thể hiện sự quan tâm, giúp

hành, đỡ hàng xóm, láng giềng.

nhận xét, -Sưu tầm những bài ca dao. tục bgữ, thơ

dặn dò: ca về chủ đề quan tâm giúp đỡ hàng

(3 phút) xóm, láng giềng.

-Nhận xét tiết học.

-Dặn hs chuẩn bị bài sau: Quan tâm giúp

đỡ hàng xóm, láng giềng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản