Đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên với niềm tin của xã hội

Chia sẻ: viettuan

"Đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên với niềm tin của công chúng đang là vấn đề thách thức với nghề nghiệp của chúng ta trong thế kỷ 21 này – sau ảnh hưởng của các vụ bê bối tài chính làm rung chuyển thế giới trong những năm 2001 và 2002. Đây không phải là vấn đề mà chỉ một số nước gặp phải mà là vấn đề của tất cả các tổ chức ở tất cả các nước."

Chủ đề liên quan:

 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản