Đạo đức - VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
154
lượt xem
7
download

Đạo đức - VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Nhận thức được: Mỗi người đều có thể gặp khó khăn trong cuộc sống và trong học tập. Cần phải có quyết tâm và tìm cách vượt khó khăn. 2. Biết xác định những khó khăn trong học tập của bản thân và cách khắc phục. Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn. 3. Quý trọng và học tập những tấm gương biết vượt khó trong cuộc sống và trong học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đạo đức - VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP

  1. Tu n o c (5) VƯ T KHÓ TRONG H C T P I.M c tiêu: 1. Nh n th c ư c: M i ngư i u có th g p khó khăn trong cu c s ng và trong h c t p. C n ph i có quy t tâm và tìm cách vư t khó khăn. 2. Bi t xác nh nh ng khó khăn trong h c t p c a b n thân và cách kh c ph c. Bi t quan tâm, chia s , giúp nh ng b n có hoàn c nh khó khăn. 3. Quý tr ng và h c t p nh ng t m gương bi t vư t khó trong cu c s ng và trong h c t p. II.Chu n b : - Tranh phóng to SGK III. Ho t ng d y h c: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1.Ki m tra bài cũ
  2. Nh n xét l i ti t h c trư c 2. Bài m i: Hs l ng nghe Trong cu c s ng ai cũng có th g p nh ng khó khăn, r i ro. i u quan tr ng là chúng ta c n ph i bi t vư t qua. Gi h c hôm nay các em hãy cùng nghe b n Th o trong truy n :”M t h c sinh nghèo vư t khó” g p - Hs n i ti p nh c l i nh ng khó khăn gì và b n ã vư t qua như th nào? - 1 Hs k GV ghi trên b ng. Ho t ng 1: - GV k chuy n . - GV treo tranh lên b ng - Hs th o lu n nhóm - Hs k l i câu chuy n - GV : Các em ã nghe cô và b n k chuy n. V y b n Th o ã g p nh ng khó khăn gì trong cu c s ng và b n gi i quy t ra sao, l p chúng ta cùng th o lu n nhóm câu h i 1, 2 SGK Ho t ng 2: - i di n nhóm báo cáo
  3. GV phát phi u h c t p - Hs l ng nghe và b sung. Nhóm 1: Th o g p ph i nh ng khó khăn gì trong h c t p? Nhóm 2 + 3: Th o ã kh c ph c khó khăn như th nào? -1 Hs c câu h i 3 Nhóm 4: - Hs th o lu n nhóm và tr l i phát bi u K t qu h c t p cưa Th o ra sao? - L p b sung Nhóm 5 + 6: Em h c t p b n Th o i u gì? GV nh n xét. GV ch t: Th o ã g p nhi u khó khăn trong h c t p và trong cu c s ng nhưng Th o ã bi t cách kh c ph c th t áng khen. Th n u em là Th o - 1 Hs thì em s làm gì? - Hs làm vi c cá nhân Ho t ng 3: -Hs dùng th cho ý úng. Th xanh ý Yêu c u Hs th o lu n nhóm ôi câu chưa úng. h i 3 SGK. - Hs tr l i: G i m t hs c
  4. G i hs tr l i - 2 hs c ghi nh SGK GV nh n xét và ch t ý: N u g p khó khăn ta tìm cách kh c - Hs tr l i: ph c ho c nh s giúp c a b n bè th y cô nhưng không d a vào ngư i khác. Là ngư i b n t t các em c n giúp banû vư t qua khó khăn. Liên h th c t : l p, trư ng Ho t ng 4: G i 1 hs c bài t p 1 GV treo b ng ph vi t bài t p 1 GV dùng ph n màu ánh d u x vào ý úng.(a, b, ) GV nh n xét l p - tuyên dương H i : Qua bài h c hôm nay các em có th rút ra ư c i u gì? G i Hs c ghi nh . 3.C ng c - d n dò: - h c t p t t ta ph i bi t làm gì ?
  5. Nh n xét D n dò v sưu t m tìm hi u nh ng t m gương vư t khó.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản