Đảo ngữ

Chia sẻ: oishithetgiay

Đảo ngữ .Thông thường, một câu kể (câu trần thuật) bao giờ cũng bắt đầu bằng chủ ngữ và tiếp theo sau là một động từ. Tuy nhiên, trật tự của câu như trên có thể bị thay đổi khi người nói muốn nhấn mạnh.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản