Đáp án Cao Đẳng môn Hóa 2008- Khối B

Chia sẻ: motngaykhongcoem

Đáp án môn Hóa- Cao Đẳng 2008 - Khối B

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Đáp án Cao Đẳng môn Hóa 2008- Khối B

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: HOÁ HỌC, khối B


Mã đề thi
Câu số
140 307 529 614 723 835
1. A D C C B A

2. A B A D B A

3. C D D C D D

4. A A A D D B

5. D B A A D C

6. B C C A C A

7. B D B A C C

8. A A C C C A

9. C B D A A B

10. C A A C D D

11. C C B D C C

12. C A D C A B

13. D D B B A B

14. D A A A C D

15. A A B C D D

16. B D A C B C

17. B C C C A D

18. D D B B C A

19. A C B B D C

20. D D D B A A

21. D B A D B C

22. A B B A C A

23. B C D D D D

24. B D A B D C

25. B C D A C B

26. A B B D B A

27. B B A B A A

28. B C D B C D

29. D A D D D A

30. C B C C D D

31. C B C A B D

32. A B A D B B1
Mã đề thi
Câu số
140 307 529 614 723 835
33. A D A D A B

34. D A C A A C

35. C C D D B B

36. A B D D B A

37. D D D C C D

38. D D C C B C

39. B D C B A B

40. B A C D A C

41. B B C A B C

42. A A B B A D

43. D C B A A D

44. A C D A D B

45. C C C D A C

46. D A D B C B

47. A D D A D B

48. C C A C C B

49. D B B B C C

50. C A B C C C

51. B B B B D B

52. B D B D B A

53. C A A C B A

54. C A C A B D

55. C C A B A D

56. D C C B D A
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản