Đáp án chi tiết cho đề dự bị đại học khối A 2009 môn Hóa học mã đề 860

Chia sẻ: rivai_1

Tài liệu tham khảo về đáp án chi tiết cho đề dự bị đại học khối A 2009 môn Hóa học mã đề 860

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đáp án chi tiết cho đề dự bị đại học khối A 2009 môn Hóa học mã đề 860

Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com
Trang1
Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com
T T
p n 1.5p p
3 .5 3
8 p 9.33
T 28
60
3 3
Trang2
Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com
1 0 .2
* 100% 22.22%
4 0 .2 * 2
Trang3
Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com
3 1 1 1
2 2 2 2
Trang4
Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com
Trang5
Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com
1 1 9.6 * 50
*
3 3 100 * 16

1
*
2≥ ≥Trang6
Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com

1
2

a b 0.02
a 0.5b 0.015
Trang7
Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com
Trang8
Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com
4 .6
*n
0.125 * 2 0.1
Trang9
Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com
Trang10
Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com
29.8
49.67
51.7 29.8
36.5
Trang11
Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com
45.75 0.125 * 54
0.375
104
Trang12
Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com
nH 2 4 * 3.75 28
1 nH 2 nC2 H 4 x(mol )
nC2 H 4 4 * 3.75 2
x * (1 - H%) * 2 x * (1 - H%) * 28 x * H% * 30
5* 4 H % 50%
x * (2 - H%)
1
2
xt ,t

mengiâm

xt ,t
Trang13
Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com
12 * 2
8
3 *1
26.46
88.2
0 .3

Trang14
Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com
Trang15
Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com
6n 2 2 x
4
6n 2 2 x

4

nO 2
3 .5
nA

Trang16
Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com
0.08 * 0.15
20
0.03 * 0.02
Trang17
Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com11a
240
a *C% a * (1 C %) 11a
60 18 240
n K 2Cr2O7 nCl2 n K 2Cr2O7
nCrCl3 nCl2 n K 2Cr2O7


Trang18
Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com
n SO 2
4
1
nCu2S nFeS 0.12(mol
)
2 2
Trang19
Kekila_kekila@yahoo.com Thiensutinhyeu_9122000@yahoo.com
6n 2 2 x
4
6n 2 2 x

4

nO 2
2 .5
nA
20
62.5
31.68 20
36.5

Trang20
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản