Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Anh - Hệ 3 năm

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
130
lượt xem
42
download

Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Anh - Hệ 3 năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp thpt 2010 môn tiếng anh - hệ 3 năm', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Anh - Hệ 3 năm

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm Mã đề thi Câu số 153 164 251 279 380 396 481 524 653 749 829 917 1. A C C B A B C B C B C B 2. C B B C B B B B A A D D 3. B B B A D C B B D A A D 4. C C B A D C C C D A B A 5. A B C D A A B C C B B B 6. B D A C C D A A B C D D 7. D A B D B B A D B C B C 8. C C B A D B D C A B D C 9. A D B D C A B C D D A A 10. B C C D D D C B D D B B 11. C A D B B B D A C D C C 12. B B D D C D B D D A A A 13. B A B C A B B D C A B D 14. C B D A A D A A A A A A 15. B C B A B C D D D D A A 16. A C D C C C C C B D B A 17. B B B B A A B D A A D B 18. A A B A C A B A C B A C 19. C D A B D D D D A B B C 20. D B D A B A A C A D D C 21. C A C D C D C B B D A C 22. A D C B C B C B B B C B 23. B C C A C A D C B D A A 24. A A D D D B D C C B C D 25. A A C C A B D C C C D B 26. C B A C B C C D A C D B 27. D D A C D A B B C D D B 28. C B A C D C D B A A C A 29. D D C C A A A D A D A D 30. B A B B B C B A A C B D 31. C A A B B C C A D B D C 32. C D C C C D C D D D D D 33. C D A B A A A A B A B B 34. A B A B A A A B A A C A 35. A B D D D C D C B C C D 36. B C D D D D B A D C D C 37. D C C C D C D D C B B B Trang 1/2
  2. Mã đề thi Câu số 153 164 251 279 380 396 481 524 653 749 829 917 38. A B A A B C C A D C B B 39. D A A A B B C D C D C A 40. D D B D A C A A A C C B 41. D C D C A A C C A A B C 42. D B D A C B C B D B D D 43. D C A D B B A A D C D A 44. D A B B A D B B A C C D 45. A C A D C D A B B C A A 46. B B B B B D A B B A A C 47. B D D D C B A C B D B D 48. A D C A D A D D C D A D 49. D D D D C D D A B B C C 50. D A C B D B D A C B C D Trang 2/2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản