Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Tiếng Nga - Hệ 3 năm

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
11
download

Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Tiếng Nga - Hệ 3 năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp thpt 2010 môn tiếng nga - hệ 3 năm', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Tiếng Nga - Hệ 3 năm

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG NGA - Hệ 3 năm Mã đề thi Câu số 159 182 209 276 306 327 415 594 603 718 857 962 1. B A D D D B A B A C C D 2. A D C C A A C C B A D A 3. D B A C A C D A A B C A 4. D A C C C D A B A D C D 5. D C D C D B B D C A A B 6. C D B C D B B D C D B A 7. B C D B D A B B D C D C 8. D D C C B C C A A C A B 9. A D A A A B A D B A C D 10. A A C D B D D A D A B B 11. D C C C D B A B C A A C 12. A B B D A A C C B D A D 13. D C D C A C D D C C A B 14. C C C B D C A C D D D B 15. C B B A C D B A C D C B 16. B C D A A C A D A B C C 17. D C A B C C A A B A B D 18. D D D C B A D B B C B A 19. C D C B D C C D C A A A 20. B A B B A C A D B C A C 21. D A C D D D D A D D C A 22. C C C C C A C A A C D A 23. C B B D C C C B A B D B 24. C A A D C D D A C C B B 25. B A D C A C B D D B D B 26. A D B A A D A C B B D C 27. A C D A A A C A C A A B 28. A B D A B A B C C A B D 29. B B C D C D D C B B C A 30. C D A A B B C C A D B A 31. B B A D C B B B A D A B 32. A D D B D A B A C B C D 33. B D B A D C D A B D C B 34. C C D A C B B D B C B A 35. D D A A C D D B A B D D 36. B B B D A A D C D C A D 37. D C A D B A B D A C D A Trang 1/2
  2. Mã đề thi Câu số 159 182 209 276 306 327 415 594 603 718 857 962 38. C A C B A B A C C B A D 39. A B D D B A C D C B A C 40. A B A D B A D D D D D C 41. B A B C B A A B C C B C 42. C A C A D D B A B A D C 43. B A B A B D D A B A B C 44. D B B D B B B C B C D A 45. B B A B B B C B D D B D 46. C C A B C B C A A B D C 47. B D B B C D C B D A B D 48. D B A B A C D C D B D A 49. A A A B C D D C D D C A 50. A D A D D A A B D C C C Trang 2/2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản