Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
13
download

Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp thpt 2010 môn tiếng pháp - hệ 3 năm', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Pháp - Hệ 3 năm

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG PHÁP - Hệ 3 năm Mã đề thi Câu số 160 195 204 286 351 385 428 503 649 736 841 918 1. B A B A D A B D D C A D 2. A D C D D A B B C A C D 3. C B B A D C D B D B A C 4. B D B C B D D B A B B A 5. A C C A C D C A D C A B 6. D A A B B D C C C B C C 7. A B C A B D C A A D A A 8. A C B C B D D B B D B D 9. A B D C C A D B A A C B 10. A A B C B C D A C D A B 11. C D B B A B B C A D D B 12. D D C D A D C D B B B D 13. A B D A A C B A C C D A 14. C C B B D B B B A D D C 15. B C A B D A D C B B C C 16. D A A C C C A C B C D A 17. C B B D B B C C D A B C 18. C B A B D C B A B D B C 19. B A D B A C A A C D C B 20. B B B C C B B C A C D A 21. D C D A B D A B A A A D 22. A A D D A B A C B A A D 23. A B D C C B B C C C C B 24. D C D C C A A D B B C B 25. B A A D A D D C C C C C 26. A A A C B C A B D B A D 27. C B B A D D D A B D C A 28. D C B C A B D B C A B C 29. A A B D B C B B C D C D 30. D C B C A D C C A A D C 31. A D A A A A C C C B D C 32. C B A D B B C D D C D D 33. D D C D B D A A A C A C 34. C D C B B A C A B A B A 35. B C B A A B A D C A C D 36. D D A B A B D B C C D B 37. B D C D D D D C C D C A Trang 1/2
  2. Mã đề thi Câu số 160 195 204 286 351 385 428 503 649 736 841 918 38. C A D A C A C C A B B B 39. A B C B B C A B B D D D 40. D C A D C C C D D C A B 41. B B D D D A B D C B D A 42. C A D D C A B A B C B A 43. B D A B C A A A D D D B 44. A B A B D C B C C D C B 45. A A D A C B A D D B B D 46. C C C D D A A C D D B A 47. B B C B B C B D A A B D 48. D A D D C C C A B A A A 49. B C D A C B D D D D D C 50. D D C C A B C D A B D A Trang 2/2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản