Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Vật lý - Giáo dục thường xuyên

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
14
download

Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Vật lý - Giáo dục thường xuyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp thpt 2010 môn vật lý - giáo dục thường xuyên', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Vật lý - Giáo dục thường xuyên

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục thường xuyên Mã đề thi Câu số 169 172 247 260 328 371 462 507 695 784 813 941 1. B C A B B B D B C A C D 2. D A C C B A B A B A A D 3. A B D D A B D D C C B C 4. D C D B A A C A A C A D 5. A C D C D C B C C A A D 6. A C B C C B B C D B A D 7. C D A A C D D A B C C A 8. C D C A D C A C C B A B 9. D A B C C C C D D D C A 10. D D B C D B B C A C D B 11. C C B A B D C C D C C D 12. D B C A A B A C C B B B 13. D B B A C D D D B D C A 14. C B C B A D B A B A C C 15. C B B D D D D C D C C A 16. B C D D B D A A A D B A 17. A D D D D B A A D A B B 18. D B C B C A C B C D C C 19. C A A B B C D B D B D C 20. A A D A C D D D C C A C 21. A A D C C C A D D D C C 22. A B A C D A C A B A A B 23. B B D D C A C D A A D A 24. B A A C A A C B B D A B 25. C A B B C A D C B C C D 26. D C A D A B A A A A B B 27. A A D C D C B A C B D B 28. A B B B C C A D D B B A 29. B A A B B B D B D D D A 30. D D C A D C A B A A D C 31. B C B A A B B C C B B B 32. B D C B B D A D A D D D 33. B D D A B C D D A B D C 34. C C A D D B C C C C B A 35. B B A D B A B A A D D D 36. C D C D D C C D A D B B 37. D D C C A D C B D A D C Trang 1/2
  2. Mã đề thi Câu số 169 172 247 260 328 371 462 507 695 784 813 941 38. A A A D A A B B B B B A 39. C C C B A A B B B C A C 40. B D B A B D A B B B A D Trang 2/2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản