Đáp án đề thi Cao đẳng môn Tiếng Anh khối D 2008

Chia sẻ: 4verloveyou

Tham khảo tài liệu 'đáp án đề thi cao đẳng môn tiếng anh khối d 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đáp án đề thi Cao đẳng môn Tiếng Anh khối D 2008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: TIẾNG ANH, khối D


Mã đề thi
Câu số
293 378 406 529 794 981
1. D A C A D B
2. C C C B B B
3. A D B B A B
4. C C D B B D
5. D C A C D B
6. C D C D C C
7. A A C C D C
8. B C A A A A
9. D D D D A B
10. D B A D A B
11. B B D D D C
12. A C D A B A
13. B C B D D A
14. D B B B B D
15. C A C A C B
16. D B C B C B
17. A A C D D C
18. D A C D B C
19. A C C B C C
20. A D A D A B
21. B A A A C C
22. B D D C A C
23. B C D B C D
24. C C B C A A
25. D A C C B D
26. A D D A B D
27. D C B D A C
28. B D B B D A
29. D B D A B B
30. C B A C D A
31. A B C D D A
32. C A D C D A
33. C C C A D D
34. D A C B B A
35. D B A D D C
36. D B B B C C
37. C C B A A B
38. B A A B A D

1
Mã đề thi
Câu số
293 378 406 529 794 981
39. D C B D C A
40. D B C A D B
41. C C A C C C
42. C D B C C C
43. D B B D C D
44. B A A D B A
45. B C A C A C
46. A B B C D B
47. C A C B B B
48. B D D C D A
49. B D C B A A
50. A C C B B D
51. C B A A A B
52. A C A A C A
53. B A B C B D
54. A B B B B D
55. B A B B D C
56. C D B A B D
57. D D A A B C
58. C A D D A D
59. C A A C D B
60. A D A B C C
61. C B A B C D
62. A C B C D B
63. A D A A C D
64. A B A C A D
65. B D C D C A
66. B C A C C D
67. C B C B B D
68. C D B D C A
69. D A D A D B
70. C D D A A D
71. D A B A A B
72. A D D A A D
73. B B D C C A
74. B D D D A A
75. B B D D B A
76. D A D A D C
77. A A C D C C
78. A D B B B A
79. A B D C A C
80. B C D C B B


2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản