Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B 2007

Chia sẻ: 4verloveyou

Tham khảo tài liệu 'đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B 2007' để giúp bạn định hướng ôn tập và kiểm tra kết quả ôn tập tốt.

Nội dung Text: Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B 2007

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: SINH HỌC, Khối B


Mã đề thi
Câu số
152 209 418 546 893 927
1. D C D A A B

2. C C B A C B

3. D D B A A A

4. A D C B C B

5. B A A B A C

6. B B A C A D

7. C D C A D D

8. B C C D D B

9. C C A D A C

10. B D D C A C

11. B B A C B B

12. C B D D B C

13. C D B B D D

14. A B A C C C

15. D C B B A A

16. A A B A B A

17. A D C C B C

18. B A D B C A

19. D D B D A B

20. C B D A C D

21. C C A A A B

22. A C D C D C

23. D D B A A A

24. D A A D D C

25. B C B C A A

26. B C D C D B

27. A A D B C C

28. D C A C C B

29. A D B D B B

30. D C C B B A
Mã đề thi
Câu số
152 209 418 546 893 927
31. B A A D C A

32. C A D B C D

33. A B C B D D

34. A C C D B A

35. B B A A B D

36. A B A D C C

37. D B B B C B

38. D D C D C D

39. C D C C B B

40. C D A C A A

41. A B C B D A

42. D A D B A B

43. C A C D B D

44. B B C A B D

45. A B C A D D

46. D D B B B A

47. D B B A C D

48. C B B A C A

49. A C D D D A

50. C A A C B C

51. B C B C D C

52. C A D A D D

53. A B C D B A

54. C A D C D C

55. B A A D A C

56. D D C A C D

57. B A D B D B
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản