Đáp án đề thi môn Kinh tế Vi mô của trường Đại học Cần thơ

Chia sẻ: bttanh4084857

Câu 1. Hãy dùng nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng để chứng minh người tiêu dùng sẽ thỏa mãn như nhau giữa 2 sự kiện: 1) giá cả của các hàng hóa giảm còn phân nữa và 2) thu nhập của người tiêu dùng tăng gấp đôi. Giả sử trước khi có các sự kiện giảm giá và tăng thu nhập, cá nhân tối đa hóa với tập hợp hàng hóa X, Y thỏa mãn hệ: I = XPX + YPY; MUX/MUY = PX/PY.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản