Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Đáp án Đề thi tuyển cao đẳng khối B năm 2012 môn Sinh

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: pdf | 2 trang

0
88
lượt xem
9
download

2011 Môn: HÓA HỌC; Khối: B Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 197 C B B C D D C A C D A C C B B B B D B C D C B C B B A D D 286 C B B B A A C A D C C A B D B C D C C D C B A A C D C C D Mã đề thi 375 483 A B...

Lưu

Đáp án Đề thi tuyển cao đẳng khối B năm 2012 môn Sinh
Nội dung Text

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: HÓA HỌC; Khối: B Mã đề thi Câu số 197 286 375 483 539 649 C C A D A D 1. B B B D B C 2. B B D C D A 3. C B C D B D 4. D A A D B D 5. D A B D D A 6. C C D B C B 7. A A B C A A 8. C D B C D C 9. D C D B C C 10. A C D C C B 11. C A A C C C 12. C B B D B A 13. B D A D D B 14. B B B D C D 15. B C A C D B 16. B D C A C B 17. D C D C B B 18. B C B D D D 19. C D C B B A 20. D C D A C D 21. C B C C B A 22. B A B B A B 23. C A B D D A 24. B C C B D B 25. B D A A C C 26. A C A C A C 27. D C B A A A 28. D D C B B C 29. 1
  2. Mã đề thi Câu số 197 286 375 483 539 649 D B B B A C 30. A D A B C A 31. D A C A B D 32. A A D B D B 33. A A D A A B 34. A D B C D A 35. A D D B B B 36. A D D D B C 37. D C A D C D 38. A B C D D A 39. D B D A D B 40. A B C B A D 41. B B C B C D 42. A B D C D A 43. C D A D B C 44. D C B A A C 45. B A C B B C 46. A D C A A A 47. D A D A A D 48. C B C A B D 49. D D A C D D 50. B B D A A A 51. C A B D D B 52. C A C B B C 53. C D A B A C 54. A D C A A D 55. C A A C C D 56. B B B A C B 57. A A A C A C 58. B C D A C B 59. D C A C C A 60. 2

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản