Đáp án Đề thi tuyển cao đẳng khối B năm 2012 môn Sinh

Chia sẻ: augi19

2011 Môn: HÓA HỌC; Khối: B Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 197 C B B C D D C A C D A C C B B B B D B C D C B C B B A D D 286 C B B B A A C A D C C A B D B C D C C D C B A A C D C C D Mã đề thi 375 483 A B...

Nội dung Text: Đáp án Đề thi tuyển cao đẳng khối B năm 2012 môn Sinh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: HÓA HỌC; Khối: B


Mã đề thi
Câu số
197 286 375 483 539 649
C C A D A D
1.
B B B D B C
2.
B B D C D A
3.
C B C D B D
4.
D A A D B D
5.
D A B D D A
6.
C C D B C B
7.
A A B C A A
8.
C D B C D C
9.
D C D B C C
10.
A C D C C B
11.
C A A C C C
12.
C B B D B A
13.
B D A D D B
14.
B B B D C D
15.
B C A C D B
16.
B D C A C B
17.
D C D C B B
18.
B C B D D D
19.
C D C B B A
20.
D C D A C D
21.
C B C C B A
22.
B A B B A B
23.
C A B D D A
24.
B C C B D B
25.
B D A A C C
26.
A C A C A C
27.
D C B A A A
28.
D D C B B C
29.


1
Mã đề thi
Câu số
197 286 375 483 539 649
D B B B A C
30.
A D A B C A
31.
D A C A B D
32.
A A D B D B
33.
A A D A A B
34.
A D B C D A
35.
A D D B B B
36.
A D D D B C
37.
D C A D C D
38.
A B C D D A
39.
D B D A D B
40.
A B C B A D
41.
B B C B C D
42.
A B D C D A
43.
C D A D B C
44.
D C B A A C
45.
B A C B B C
46.
A D C A A A
47.
D A D A A D
48.
C B C A B D
49.
D D A C D D
50.
B B D A A A
51.
C A B D D B
52.
C A C B B C
53.
C D A B A C
54.
A D C A A D
55.
C A A C C D
56.
B B B A C B
57.
A A A C A C
58.
B C D A C B
59.
D C A C C A
60.
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản