Đáp án Đề thi tuyển cao đẳng khối B năm 2012 môn Sinh

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
132
lượt xem
10
download

Đáp án Đề thi tuyển cao đẳng khối B năm 2012 môn Sinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2011 Môn: HÓA HỌC; Khối: B Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 197 C B B C D D C A C D A C C B B B B D B C D C B C B B A D D 286 C B B B A A C A D C C A B D B C D C C D C B A A C D C C D Mã đề thi 375 483 A B...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án Đề thi tuyển cao đẳng khối B năm 2012 môn Sinh

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: HÓA HỌC; Khối: B Mã đề thi Câu số 197 286 375 483 539 649 C C A D A D 1. B B B D B C 2. B B D C D A 3. C B C D B D 4. D A A D B D 5. D A B D D A 6. C C D B C B 7. A A B C A A 8. C D B C D C 9. D C D B C C 10. A C D C C B 11. C A A C C C 12. C B B D B A 13. B D A D D B 14. B B B D C D 15. B C A C D B 16. B D C A C B 17. D C D C B B 18. B C B D D D 19. C D C B B A 20. D C D A C D 21. C B C C B A 22. B A B B A B 23. C A B D D A 24. B C C B D B 25. B D A A C C 26. A C A C A C 27. D C B A A A 28. D D C B B C 29. 1
  2. Mã đề thi Câu số 197 286 375 483 539 649 D B B B A C 30. A D A B C A 31. D A C A B D 32. A A D B D B 33. A A D A A B 34. A D B C D A 35. A D D B B B 36. A D D D B C 37. D C A D C D 38. A B C D D A 39. D B D A D B 40. A B C B A D 41. B B C B C D 42. A B D C D A 43. C D A D B C 44. D C B A A C 45. B A C B B C 46. A D C A A A 47. D A D A A D 48. C B C A B D 49. D D A C D D 50. B B D A A A 51. C A B D D B 52. C A C B B C 53. C D A B A C 54. A D C A A D 55. C A A C C D 56. B B B A C B 57. A A A C A C 58. B C D A C B 59. D C A C C A 60. 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản