Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Đáp án đề thi tuyển sinh cao đẳng khối A năm 2012 môn Lý

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: pdf | 2 trang

0
157
lượt xem
10
download

2011 Môn: VẬT LÍ; Khối: A Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 142 D A B C A A D A D D C D D A B C A B C B B C C D D B A D C 354 C D A D A B C C A D C B A C C B A D D A B C C B D D C A B Mã đề thi 526 791 A C...

Đáp án đề thi tuyển sinh cao đẳng khối A năm 2012 môn Lý
Nội dung Text

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ; Khối: A Mã đề thi Câu số 142 354 526 791 863 915 D C A D D A 1. A D C B C D 2. B A B B C B 3. C D D C D C 4. A A D D A A 5. A B C D C D 6. D C C C A B 7. A C A B A A 8. D A C A C C 9. D D D C D C 10. C C B B C C 11. D B D A D A 12. D A D B B B 13. A C D D D D 14. B C D A D B 15. C B B C C B 16. A A C A C C 17. B D B B B C 18. C D A A C A 19. B A D D D C 20. B B D D A D 21. C C A B A B 22. C C B D C A 23. D B A B D A 24. D D B B B D 25. B D B A D C 26. A C B C C A 27. D A D A B A 28. C B A C B B 29. 1
  2. Mã đề thi Câu số 142 354 526 791 863 915 C C D A B B 30. D B B C A A 31. A C C B B C 32. C C B C C C 33. A B C D B B 34. B B A C A D 35. B B D B D D 36. A B C B B C 37. A A C A C C 38. C C A D C B 39. C A C D B B 40. A A A D D D 41. A C C A A D 42. B D B C A B 43. B D C C A C 44. B D C A A D 45. C D D B B D 46. B A A D A A 47. C D D D D A 48. C A C B A B 49. B B B A C D 50. C B A A B C 51. B B A C A A 52. D C B C D D 53. D D A D C C 54. D D B A B B 55. A A C D D A 56. A A A A A B 57. B A B C B A 58. D D A B B D 59. D B D C D D 60. 2

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản