Đáp án đề thi tuyển sinh cao đẳng khối A năm 2012 môn Lý

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
231
lượt xem
11
download

Đáp án đề thi tuyển sinh cao đẳng khối A năm 2012 môn Lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2011 Môn: VẬT LÍ; Khối: A Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 142 D A B C A A D A D D C D D A B C A B C B B C C D D B A D C 354 C D A D A B C C A D C B A C C B A D D A B C C B D D C A B Mã đề thi 526 791 A C...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh cao đẳng khối A năm 2012 môn Lý

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ; Khối: A Mã đề thi Câu số 142 354 526 791 863 915 D C A D D A 1. A D C B C D 2. B A B B C B 3. C D D C D C 4. A A D D A A 5. A B C D C D 6. D C C C A B 7. A C A B A A 8. D A C A C C 9. D D D C D C 10. C C B B C C 11. D B D A D A 12. D A D B B B 13. A C D D D D 14. B C D A D B 15. C B B C C B 16. A A C A C C 17. B D B B B C 18. C D A A C A 19. B A D D D C 20. B B D D A D 21. C C A B A B 22. C C B D C A 23. D B A B D A 24. D D B B B D 25. B D B A D C 26. A C B C C A 27. D A D A B A 28. C B A C B B 29. 1
  2. Mã đề thi Câu số 142 354 526 791 863 915 C C D A B B 30. D B B C A A 31. A C C B B C 32. C C B C C C 33. A B C D B B 34. B B A C A D 35. B B D B D D 36. A B C B B C 37. A A C A C C 38. C C A D C B 39. C A C D B B 40. A A A D D D 41. A C C A A D 42. B D B C A B 43. B D C C A C 44. B D C A A D 45. C D D B B D 46. B A A D A A 47. C D D D D A 48. C A C B A B 49. B B B A C D 50. C B A A B C 51. B B A C A A 52. D C B C D D 53. D D A D C C 54. D D B A B B 55. A A C D D A 56. A A A A A B 57. B A B C B A 58. D D A B B D 59. D B D C D D 60. 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản