Đáp án đề thi tuyển sinh cao đẳng khối A năm 2012 môn Lý

Chia sẻ: augi19

2011 Môn: VẬT LÍ; Khối: A Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 142 D A B C A A D A D D C D D A B C A B C B B C C D D B A D C 354 C D A D A B C C A D C B A C C B A D D A B C C B D D C A B Mã đề thi 526 791 A C...

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh cao đẳng khối A năm 2012 môn Lý

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: VẬT LÍ; Khối: A


Mã đề thi
Câu số
142 354 526 791 863 915
D C A D D A
1.
A D C B C D
2.
B A B B C B
3.
C D D C D C
4.
A A D D A A
5.
A B C D C D
6.
D C C C A B
7.
A C A B A A
8.
D A C A C C
9.
D D D C D C
10.
C C B B C C
11.
D B D A D A
12.
D A D B B B
13.
A C D D D D
14.
B C D A D B
15.
C B B C C B
16.
A A C A C C
17.
B D B B B C
18.
C D A A C A
19.
B A D D D C
20.
B B D D A D
21.
C C A B A B
22.
C C B D C A
23.
D B A B D A
24.
D D B B B D
25.
B D B A D C
26.
A C B C C A
27.
D A D A B A
28.
C B A C B B
29.


1
Mã đề thi
Câu số
142 354 526 791 863 915
C C D A B B
30.
D B B C A A
31.
A C C B B C
32.
C C B C C C
33.
A B C D B B
34.
B B A C A D
35.
B B D B D D
36.
A B C B B C
37.
A A C A C C
38.
C C A D C B
39.
C A C D B B
40.
A A A D D D
41.
A C C A A D
42.
B D B C A B
43.
B D C C A C
44.
B D C A A D
45.
C D D B B D
46.
B A A D A A
47.
C D D D D A
48.
C A C B A B
49.
B B B A C D
50.
C B A A B C
51.
B B A C A A
52.
D C B C D D
53.
D D A D C C
54.
D D B A B B
55.
A A C D D A
56.
A A A A A B
57.
B A B C B A
58.
D D A B B D
59.
D B D C D D
60.
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản