Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Tiếng Anh khối D

Chia sẻ: maytreo

Tài liệu tham khảo Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Tiếng Anh khối D chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Tiếng Anh khối D

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: TIẾNG ANH; Khối: D

Mã đề thi
Câu số
193 372 426 514 647 859
1. A C B B B D
2. A D C C A B
3. A B C B C B
4. C C B A D C
5. A A A C B D
6. B D B D A B
7. C B C B D D
8. A A D D B D
9. C B A B A B
10. A D A D C B
11. A A B A A D
12. A D D C A A
13. B A D B A D
14. B C C D B A
15. D D B D C C
16. A B A D D A
17. B D B A D B
18. B A C D A C
19. B A D A C A
20. C D A D A A
21. A D D C C A
22. D B D C C B
23. D B C D A D
24. C A B A D A
25. B A D A A A
26. A C C D B D
27. D D D D A D
28. D A D A D A
29. D B B B B B
30. A D A C D B
31. A B D A C A
32. D C B D B C
33. D D A A B D
34. A C B D B B
35. B C D C B A
36. B D A B B B
37. B A C A D B
38. D C B B A A
39. A C B C A D
1
Mã đề thi
Câu số
193 372 426 514 647 859
40. C B B C D C
41. B A C B B D
42. C D A B A B
43. C D C A C D
44. A B C A A B
45. C C A B C C
46. C C D C B A
47. A B C C A D
48. A B D A D D
49. D D A C A D
50. B C C D C C
51. D D C A D C
52. A D B D B C
53. A C C B C D
54. D B D A C A
55. C A C D B C
56. A A D A B D
57. B A D C B A
58. D B B C D A
59. C C C D A B
60. C B B A D B
61. D B C C B C
62. A B B B C A
63. D D B B A C
64. A C C D C B
65. A A C B A C
66. C D D A B D
67. A C C C A D
68. D C D B A A
69. D A A C B C
70. D D A B D A
71. B C B D B A
72. B B A A C C
73. D D D A A A
74. D B D A D C
75. D A D D C A
76. D D B C B B
77. D C B C D A
78. A A A D C B
79. D B B C C A
80. C C A D C C
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản