ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TIẾNG PHÁP, khối D

Chia sẻ: tranthikimuyen2

Tham khảo tài liệu 'đáp án đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2008 môn: tiếng pháp, khối d', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TIẾNG PHÁP, khối D

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: TIẾNG PHÁP, khối D

Mã đề thi
Câu số
160 214 376 489 523 968
1. C C C A B B
2. D C C C B B
3. D B A A D D
4. B B A C C D
5. D C C B C B
6. B A D A A A
7. D B D A C B
8. A C D C A D
9. A B D D A C
10. B A B A A C
11. B B A C A A
12. B B C C B D
13. B A C C D A
14. C A B B C D
15. A A A B B C
16. C D D D A B
17. B A C A C D
18. D D A B A B
19. A B B B C C
20. C D A A B D
21. C A C D B B
22. D C B B B A
23. B D A B B A
24. A B B D D A
25. B A A A C D
26. B A B A D B
27. A A B A C B
28. B B D B C B
29. B A C D A A
30. C B A D D A
31. D C C C C D
32. D C D A A D
33. C B C D C A
34. A B D A D C
35. D B B C A A
36. B D A C D A
37. B D C B C C
38. A A D D D C
39. A C A C B C
40. C B D D D C

1
Mã đề thi
Câu số
160 214 376 489 523 968
41. D A A C C D
42. D B D D C A
43. A A D D D A
44. C C C C B C
45. B B D B B D
46. D A A C A C
47. B D B D B B
48. C D B D A B
49. C D A B B D
50. A D A C A C
51. B D A B B D
52. D B A B B A
53. D A B A A A
54. D C B D D D
55. C C B A B B
56. C C C B A B
57. A D D B B B
58. A C D D D D
59. D D C D C D
60. A A D C B D
61. C C C D A A
62. B B B C A C
63. A D C A C B
64. C C B A C C
65. C A D A D C
66. C C C A C B
67. C B B D B C
68. C C C D D A
69. D C D B A A
70. A D D B A D
71. A B D C D B
72. D D A B D C
73. B D B C B C
74. A D C C D C
75. D D B B C B
76. C A B B D C
77. A C C A D B
78. D D B D C A
79. A A A A D A
80. B C A C A D
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản