Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh khối D năm 2012

Chia sẻ: augi19

Tài liệu tham khảo đáp án đề thi Đại học môn tiếng Anh khối D năm 2012, bên cạnh các đề thi của kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2012 tài liệu này sẽ giúp bạn trong việc học tập và ôn thi dễ dàng hơn.

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh khối D năm 2012

www.VNMATH.com
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: TIẾNG ANH; Khối: D


Mã đề thi
Câu số
195 284 369 473 751 942
1. C A C B B B
2. C A D D C A
3. C D B C C D
4. A C A D A B
5. C A B C D C
6. B C D A A C
7. B C A A A D
8. A B A A B C
9. A A C A B A
10. B B B A A B
11. C B D C D A
12. B D C C A B
13. B B A B D A
14. A A D D D C
15. B C D C D A
16. A A D C D A
17. A C C C C B
18. D A D B C A
19. D A D B A D
20. D D C A D A
21. B A B B B B
22. D A B C D A
23. D D C B A B
24. C A B A B C
25. D B C D C C
26. B B C D B C
27. C D B A B D
28. A D C D A A
29. A B A B B A
30. B A C B D C
31. D A A C B C
32. A C A B B D
33. D A A B C B
34. C D B B A C
35. A C D B A C
36. A B D A C D
37. D B D D C D
38. D B A D A A
39. C A C A C D
1
www.VNMATH.com
Mã đề thi
Câu số
195 284 369 473 751 942
40. B C B D C C
41. A B A A D D
42. A C B C D A
43. A C D D D D
44. D C D C B D
45. A D D D A D
46. A A D A C C
47. B B C C A A
48. C B C D C B
49. B C B C B B
50. C C B C C D
51. B A B C A A
52. B D A D D B
53. D C D A A C
54. B D A B B D
55. D C C C D B
56. D D A A A B
57. A B B B C B
58. A A A D B D
59. D D B A A D
60. B D C A D A
61. C D D A B C
62. B D B B B B
63. C D C B C A
64. C A B A D A
65. C B B D C D
66. D A B B A A
67. B C A B A D
68. A D A D D B
69. D B D C A C
70. D D B B B B
71. A B A A C B
72. B B C D D D
73. C B D C B C
74. C C C D D B
75. C D C C D D
76. C D C D B C
77. C C A B C C
78. D C A C C C
79. B B A A C A
80. D C D D B B
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản