ĐÁP ÁN MÔN ANH KHỐI D NĂM 2010

Chia sẻ: ancaremthieu

Tài liệu tham khảo đề thi chính thức và đáp án các môn toán, vật lý, hóa khối D năm 2010.

Nội dung Text: ĐÁP ÁN MÔN ANH KHỐI D NĂM 2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: TIẾNG ANH; Khối: D

Mã đề thi
Câu số
184 358 461 529 693 857
1. B A A C C B
2. C B B A C D
3. D D B C D B
4. B B B D B D
5. A D A D A C
6. A A B C D C
7. B C C A B A
8. B D B A A B
9. C B A B D C
10. A B B C B D
11. C B D D D B
12. B A C D B B
13. B B B A A B
14. C C A A B C
15. A C C C C D
16. B A D D A A
17. D C C A B B
18. B B A A D C
19. C B D B C C
20. C D A C A D
21. D C B B C A
22. C A C B B A
23. C B D A D C
24. C C D D B B
25. D C B D D C
26. B A B D C A
27. B B A B B D
28. D A C A B A
29. B B A A A C
30. C B D C B C
31. A B C D A D
32. D A D A C B
33. D A A B A B
34. C D B D D B
35. A A D D B A
36. B C B A C C
37. D C D C A C
38. C C D B A D
39. C D A A C D
1
Mã đề thi
Câu số
184 358 461 529 693 857
40. D C C B A B
41. A C D B A A
42. C D D D D D
43. A A D C B B
44. D A B C B D
45. D D B C D D
46. A D C B D C
47. D A D B A C
48. D D A B C C
49. C A C C A A
50. A C A C D B
51. B C A B B C
52. B A C A D A
53. D A B B D A
54. D B A D C D
55. C B B C C D
56. A B C D D A
57. D A A B A A
58. B D D D D B
59. D B D D D B
60. A A C A A D
61. A D A C B C
62. B C D A A A
63. B A C C C A
64. D D C C A C
65. A D A B B D
66. C D B D C B
67. A C A A C B
68. A D A D A D
69. B D B C A A
70. B A C B D A
71. C D B A C B
72. A C B B C A
73. C B C A D D
74. C B C C D A
75. D D C D B D
76. A D A C C B
77. B C D B C C
78. D C D D B C
79. A B D B C D
80. A C C A B A
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản