Đáp án và đề thi tuyển sinh Đại học 2010 môn Vật lý khối A - mã đề 485

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
1.104
lượt xem
367
download

Đáp án và đề thi tuyển sinh Đại học 2010 môn Vật lý khối A - mã đề 485

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đáp án và đề thi tuyển sinh Đại học 2010 môn Vật lý khối A

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án và đề thi tuyển sinh Đại học 2010 môn Vật lý khối A - mã đề 485

  1. Gợi ý giải môn Lý kì thi Đại học 2010 khối A – mã đề 485 STT 927 136 485 716 357 642 1. A C D B A C 2. B C A D B A 3. D C C D B C 4. D C B D B C 5. D C D A C A 6. D A A B B D 7. A A B A A C 8. D D D B D B 9. B B C C C B 10. B A B B D C 11. C A B A C B 12. B B B B C D 13. C D B D C B 14. B D B A B A 15. B B D D D D 16. C D A B D D 17. C D B A C C 18. C A D A D A 19. C A A C A C 20. A B B C C C 21. D C D C A B 22. C B A C A A 23. B C C A A A 24. D A D B B A 25. C A C C A A 26. A D C A D B 27. A A B B B C 28. A A A D D A 29. A D B B C B 30. A A A D C A 31. B A D A A D 32. B C A A D A 33. D C D C D C 34. B D B D A D 35. D B A B B A 36. D B D A B C 37. A B D B B B 38. A A D A B D 39. A B C D D C 40. D C C B C C 41. D B A A B B 42. A B C B C A
  2. 43. B D C D D D 44. B B D A A C 45. A B A C B B 46. C C C B C B 47. C B A A C B 48. B B C A B B 49. A D B C D D 50. B A C C C B 51. A C C A A A 52. C A B C D A 53. C D A D A C 54. D C C D A C 55. D A B D C D 56. B D D A D D 57. B D B C A C 58. C C A A D D 59. D C B B B C 60. C D A A A C

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản