Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Đáp án và đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 môn Vật lý khối A - mã đề 136

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: pdf | 9 trang

2
2.809
lượt xem
372
download

Tài liệu tham khảo đáp án và đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 môn Vật lý khối A - mã đề 136

Đáp án và đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 môn Vật lý khối A - mã đề 136
Nội dung Text

  1. Gợi ý giải môn Lý kì thi Đại học 2010 khối A – mã đề 136 STT 927 136 485 716 357 642 1. A C D B A C 2. B C A D B A 3. D C C D B C 4. D C B D B C 5. D C D A C A 6. D A A B B D 7. A A B A A C 8. D D D B D B 9. B B C C C B 10. B A B B D C 11. C A B A C B 12. B B B B C D 13. C D B D C B 14. B D B A B A 15. B B D D D D 16. C D A B D D 17. C D B A C C 18. C A D A D A 19. C A A C A C 20. A B B C C C 21. D C D C A B 22. C B A C A A 23. B C C A A A 24. D A D B B A 25. C A C C A A 26. A D C A D B 27. A A B B B C 28. A A A D D A 29. A D B B C B 30. A A A D C A 31. B A D A A D 32. B C A A D A 33. D C D C D C 34. B D B D A D 35. D B A B B A 36. D B D A B C 37. A B D B B B 38. A A D A B D 39. A B C D D C 40. D C C B C C 41. D B A A B B 42. A B C B C A
  2. 43. B D C D D D 44. B B D A A C 45. A B A C B B 46. C C C B C B 47. C B A A C B 48. B B C A B B 49. A D B C D D 50. B A C C C B 51. A C C A A A 52. C A B C D A 53. C D A D A C 54. D C C D A C 55. D A B D C D 56. B D D A D D 57. B D B C A C 58. C C A A D D 59. D C B B B C 60. C D A A A C

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản