Dấu của nhị thức bậc nhất

Chia sẻ: ngoctramcute

Tài liệu tham khảo Dấu của nhị thức bậc nhất

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Dấu của nhị thức bậc nhất

TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG
LÊ THANH HIỀN
TỔ
TOÁN -
TIN
H ỌC
CHƯƠNG IV
NỘI DUNG

I.DẤU CỦA NHI THỨC BẬC NHẤT

II. XÉT DẤU TÍCH THƯƠNG CÁC NHỊ
THỨC BẬC NHẤT

III. ÁP DỤNG VÀO GIẢI BẤT
PHƯƠNG TRÌNH
KIỂM TRA BÀI CŨ

Giải bất phương trình :

a.-2x + 3 > 0 b.4x + 6 < 0

Đáp số:

a. x < 3/2 b. x < - 3/2
I. ĐỊNH LÍ VỀ DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT

1. Nhị thức bậc nhất

Nhị thức bậc nhất đối với x là biểu
thức có dạng f(x) = ax + b trong đó a ,b là
hai số đã cho, a ≠ 0
VÍ DỤ 1:
a. Giải bất phương trình -2x + 3 > 0 và
biểu diễn trên trục số tập nghiệm của nó
b. Từ đó chỉ ra các khoảng mà nếu x lấy
giá trị trong đó thì nhị thức f(x) = -2x + 3 có
giá trị
b.1 Trái dấu với hệ số của x?
b.2 Cùng dấu với hệ số của x ?
Suy nghĩ
Thảo luận nhóm và lên bảng trình
bày
ĐÁP ÁN:
3
-2x + 3 > 0 � −2 x > −3 � x
b thì x +b >0
−a a
nên f(x) = a( x +b) cùng dấu với hệ số a
i
a
x > 2
>< x 3

0
a

a f (x) >a
x
a
a
a

f (x)aa
a
a
a
a
Cách 2 : khử giá trị tuyệt đối bằng
cách lập bảng xét dấu.
x=-1
x
22x + 1 = 0
2
BẢNG XÉT DẤU

− +x
1
−x
x
2
-
2x + 1 0 +
1.Nhắc lí định lí về dấu nhị thức bậc
nhất ?
2. Để xét dấu tích thương nhị thức bậc
nhất ta làm như thế nào?
3. Để giải bất phương trình ta làm
như thế nào ?
1.Về nhà làm BÀI TẬP 1,2,3 trang 94 SGK

2.Xem trước bài bất phương trình bậc nhất
hai ẩn
3. Làm bài tập về nhà
Giải các bất phương trình
a. (2x −3)(3x −4)(5x +2) >0
b. 25−16x2 >8x2 −10x
4x(3x + >
2) 0
c.
2x +5
d.2x − − x +
53 2
3x + 2x −
2 5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản