Dấu hiệu cần cảnh giác ở đàn ông tuổi trung niên

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
59
lượt xem
13
download

Dấu hiệu cần cảnh giác ở đàn ông tuổi trung niên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quý ông trong độ tuổi trung niên thường gặp những rắc rối về sức khỏe do sự suy giảm chức năng sinh lý cũng như lão hóa. Đây cũng là thời điểm xuất hiện nhiều bệnh nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dấu hiệu cần cảnh giác ở đàn ông tuổi trung niên

  1. D u hi u c n c nh giác àn ông tu i trung niên Quý ông trong tu i trung niên thư ng g p nh ng r c r i v s c kh e do s suy gi m ch c năng sinh lý cũng như lão hóa. ây cũng là th i i m xu t hi n nhi u b nh nh t. D u hi u b nh tim m ch: Khi b n có c m giác b au ng c có th là d u hi u c a cơn au do căn b nh tim m ch ang t n công. N u c m giác au ng c i kèm v i cơn au cánh tay trái, au hàm, toát m hôi và khó th thì nguy cơ càng l n. N u b ng nhiên au th t ng c, kèm theo khó th c n l p t c g i bác sĩ.
  2. nh: Inmagine Các b nh liên quan n th n và bàng quang: B n s b coi là m c các b nh liên quan n th n và bàng quang n u như xu t hi n nh ng tri u ch ng như có s i, nhi m trùng hay viêm ư ng ti t ni u gây ra hi n tư ng l n máu trong nư c ti u, nguy hi m hơn, tình tr ng l n máu trong nư c ti u có th còn tri u ch ng c a b nh ung thư th n hay bàng quang. Ung thư ru t, hay ch y máu d dày: N u b n phát hi n ra máu l n trong phân, ph i th t nhanh chóng t i b nh vi n k p th i x lý trư c khi quá mu n,
  3. b i có th b n ang b ch ng ung thư ru t, hay ch y máu d dày r t nguy hi m. D u hi u c a b nh phì i tuy n ti n li t: N u trư c ây b n không có hay r t ít khi i ti u vào ban êm, mà nay thư ng b t nh gi c nhi u l n và i ti u, kèm theo dòng ch y c a nư c ti u b ng t quãng, hay r t khó b t u, c n h t s c th n tr ng. ó là nh ng d u hi u c a b nh phì i tuy n ti n li t, mà lâu có th phát tri n thành ung thư tuy n ti n li t. Phù n : Ch ng phù n là d u hi u c nh báo cơ th b n ang m c ph i nh ng căn b nh liên quan n tim m ch, th n hay gan. D u hi u c a ti u ư ng: T n thương da kéo dài ho c nư c ti u có màu tr ng ho c vàng c. Nh ng t n thương trên b m t da - nh t là khi nh ng t n thương ó không ph i vùng m t - thư ng b chúng ta b qua, nhưng ây có th là “ i m báo trư c” c a b nh ti u ư ng. T n thương h th n kinh:
  4. D n i cáu, thư ng c m th y b t an, hoa m t, chóng m t, có th b n b b nh cao huy t áp ghé thăm ho c nh ng t n thương c a h th n kinh. Viêm ph qu n và lao ph i: N u xu t hi n nh ng cơn ho dai d ng, th m chí là ho có m và ho ra máu khi th i ti t thay i. ó là nh ng d u hi u c a căn b nh viêm ph qu n và lao ph i khi v già. Gan và cơ quan tiêu hóa “tr c tr c”: Bi u hi n d nh n bi t c a b nh này là tình tr ng y b ng, khó tiêu (dù ch s d ng nh ng th c ăn ít d u m ), i ti n không u ho c "t u lư ng" y u h n. B nh v ư ng tiêu hóa: Khi b n c m th y b ng thư ng xuyên au t c, kèm theo chua, nóng, r t có th b n ang ph i gánh ch u các b nh v ư ng tiêu hóa như: viêm loét d dày mãn tính, phù n d dày... Xơ c ng ng m ch não, nh i máu não: Trí nh gi m sút nghiêm tr ng, th m chí là có th quên ngay nh ng gì mình nói là nh ng d u hi u i n hình c a các căn b nh này.
  5. V n v xương kh p: Ch ng au c ng, khó c ng kh p, kèm theo c m giác ng a râm ran kh p cơ th , nh t là vào bu i sáng s m là d u hi u c a viêm xương, x p xương, th p kh p... Thư ng xuyên luy n t p b o v xương kh p. nh: Inmagine Các b nh v th n: Bi u hi n ra ngoài b ng m t lo t các tri u ch ng i n hình như: s p mí m t, phù m t cùng au lưng và nh c u. B t l c:
  6. H u h t àn ông ub b tl c th i i m nào ó trong i, nhưng n u tình tr ng ó di n ra thư ng xuyên thì có th là tri u ch ng c a xơ v a ng m nh - hi n tư ng óng c n và làm h p m ch máu. C n ki m tra t ng th lo i b nh ng y u t nguy cơ khác liên quan n b nh tim, như cholesterol và huy t áp. D u hi u c a cư ng tuy n giáp: C 10 ngư i àn ông m hôi nhi u thì có 1 ngư i rơi vào tình tr ng này. Do ó b n c n ki m tra s m tuy n giáp xem li u có ph i do tuy n giáp phình to ra hay ch là do tuy n giáp tăng cư ng ho t ng. N u tuy n giáp có hi n tư ng phình to là hi n tư ng lành tính, n u tuy n này ho t ng quá m c có th ph i i u tr b ng thu c. C nh giác v i căn b nh ung thư tinh hoàn: Vi c xu t hi n nh ng u bư u dương v t là d u hi u c a căn b nh ung thư tinh hoàn, c bi t nam gi i tu i trung niên càng nên c nh giác. Giãn tĩnh m ch tinh: Là hi n tư ng sưng ph ng m ch bìu. Kho ng 15 n 20% àn ông m c b nh này, thư ng trư c tu i 40. B nh có th
  7. gây vô sinh, nh hư ng n s lư ng và kh năng v n ng c a tinh trùng. 40% àn ông vô sinh b giãn tĩnh m ch tinh. B nh n m b n: ây là b nh nhi m n m b n và ùi trên, trông gi ng như v t ban . àn ông thư ng m c b nh n m bàn chân trư c, do i chân tr n trong vùng m (như t m trong phòng t p th d c) sau ó n m s lan lên háng. Do v y, b n thư ng ph i i u tr c bàn chân và b n. Cholesterol cao: Cholesterol cao là k gi t ngư i th m l ng, nhưng h u h t m i ngư i không ki m tra hàm lư ng này thư ng xuyên. M t cách d dàng bi t li u hàm lư ng cholesterol c a b n có quá cao hay không là hãy nhìn vào gương. N u có m t vòng tr ng quanh m ng m t (ph n có màu c a m t) thì hãy coi ch ng. N u có nh ng c c nh màu tr ng, ư ng kính vài milimet trên thùy tai b n cũng nên ng p bác sĩ. t qu :
  8. Là k thù nguy hi m ng th 3 c a các quý ông, ch sau b nh tim và các d ng ung thư. t qu nam gi i chi m t l cao hơn 1,25 l n so v i n , nhưng khi v già nguy cơ s là như nhau c nam và n . Ki m soát huy t áp s ngăn ng a s xu t hi n c a t qu . Tr m c m: Theo giáo sư William Pollack, chuyên gia tâm lý h c i h c Y Harvard, nam gi i thư ng có t l t v n cao hơn n gi i vì h có ít kh năng thích ng v i tr m c m, c bi t là không s m nh n ra v n mà ch nghĩ r ng mình ang g p phi n toái. Thay vì bu n bã, rũ, tr m c m nam gi i có th bi u l theo nhi u cách, như gi n d , gây h n, có hành vi nguy hi m, l m d ng bia rư u và các ch t gây nghi n...
  9. Quá b n r n v i công vi c chính là nguyên nhân tr m c m. nh: Inmagine Ung thư ph i: K thù hàng u trong các ch ng ung thư c hai gi i. Ung thư ph i cư p i nhi u sinh m ng hơn c ung thư tuy n ti n li t, ru t k t và ung thư vú. T i M , ư c tính có hơn 300.000 trư ng h p nhi m m i và 160.000 cái ch t do ung thư ph i nam gi i m i năm. Không ch có thu c lá là nguyên nhân gây ung thư ph i, mà còn có các nhân t nguy cơ khác như phơi nhi m v i khói thu c (hút thu c th ng), nhi m mi-ăng (asbestos) ho c
  10. randon, có l ch s cá nhân liên quan n nicotine, ô nhi m không khí... B nh v tuy n giáp hay ung thư: N u gi m cân t ng t mà không rõ nguyên nhân thì r t có th quý ông ang m c căn b nh liên quan n tuy n giáp hay ung thư. Theo GS J. Bonhomme Vi n S c kh e Qu c gia M , các nguyên nhân gây t vong hàng u quý ông là h u qu c a vi c thi u quan tâm n b n thân. Vì th , hãy c g ng chăm sóc mình phòng ng a và phát hi n b nh trư c khi quá mu n
Đồng bộ tài khoản