Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng anh

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 8 trang

1
2.213
lượt xem
912
download

Thì HTĐ được sử dụng để diễn tả hành động lặp đi lặp lại hoặc diễn tả một thói quen. Cách dùng này thường đi với các trạng từ chỉ tần xuất như...

Đồng bộ tài khoản